Wat is het effect van white noise en muziek als interventie bij nachtelijke onrust door een delier?

Upload 2 december 2020.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Algemene Gegevens

Auteurs

 • Marjolein Groeneveld(

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinische Onzekerheid

Klinisch Scenario

In ons werk als verpleegkundig consulenten geriatrie komen wij regelmatig patiënten tegen met een delier. Het delier wordt meer belastend en ernstiger ervaren, zowel door patiënt, mantelzorgers en professionals, als er sprake is van nachtelijke motorische onrust. Vaak is dit een gevolg van angst door hallucinaties, wanen en desoriëntatie.
White noise is een term die we recent zijn tegengekomen en dan vooral als middel bij tinnitus, slapeloosheid bij volwassenen en baby’s. Daarnaast merken we in de praktijk dat een aantal patiënten zichtbaar ontspannen van hun favoriete muziek. Wij zoeken naar onderbouwing in de literatuur voor de effectiviteit van deze interventie bij motorische onrust door delier, aangezien dit een eenvoudig toepasbare interventie is welke verlichting van de symptomen van het delier kan geven.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

 • P: volwassenen met een delier
 • I: white noise of favoriete muziek
 • C: standaard interventies
 • O:motorische onrust in de nacht
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Wat is het effect van white noise en muziek als interventie bij nachtelijke onrust door een delier?
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Zoekstrategie

Op richtlijnendatabase.nl is de richtlijn ‘Delier bij volwassenen en ouderen’ gevonden, maar deze bron gaf geen antwoord op de vraag. In oktober is in PubMed een smalle zoekstrategie uitgevoerd met de vrije tekst en MeSH termen delirium, nature sounds, music, white noise, acoustic stimulation, noise, psychomotor agitation, restless sleep, nocturnal agitation. Dit leverde 1 systematic review op (1). Een tweede bredere zoekactie op 7 oktober 2020 leverde een tweede bron op. (2)
1: Richtlijnendatabase.nl (13-01-2021)


2: Medline (PubMed) (17-10-2020)
: 4 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

3: Medline (PubMed) (10-12-2020)
: 4 hits, waarvan 0 geïncludeerd.

Stap 3: Appraise

Methodologie

Lin et al (2018) betreft een observationele studie onder de bewoners van zes verpleegtehuizen in Taiwan. Drie centra werden als testgroep aangewezen, drie als controlegroep. Naast agitatie (CMAI) zijn de uitkomstmaten van de studie ook ADL (Barthel index) en cognitief functioneren (MMSE). Alle meetinstrumenten zijn gevalideerde instrumenten. Voor het onderzoek is een pilotonderzoek gedaan om de procedure rondom observatie te verifiëren. Het onderzoek is volgens onze beoordeling van redelijke kwaliteit: voor diverse factoren is gecorrigeerd. De minpunten zijn de relatief kleine onderzoekspopulatie en de verdeling testgroep/controlegroep per verpleegtehuis, waardoor de standaardzorg van patiënten kan verschillen.

Abraha, et. al. (2017) Betreft een SR van SR’s, met een goede methodologische opzet. Voor muziektherapie bij personen van 60 jaar en ouder met diagnose dementie en gedragsproblemeatiek werden 6 SR’s gebruikt met een AMSTAR score van 2 tot 7.

Sibanda, et. al. (2019) betreft een SR van 8 RCT’s en 2 quasi-experimentele papers, waarvan 3 RCT’s gericht op het vóórkomen en de ernst van het delier postoperatief. Het betrof volwassen patiënten (leeftijd variërend van 45-85 jaar) met een knie of heupoperatie. De interventie betrof luisteren naar muziek (slaapliedjes, Keltische muziek of meditatieve muziek) via speakers post operatief minstens 3-4 uur per dag. De SR is van redelijke kwaliteit. Niet alle gebruikte RCT’s waren van voldoende omvang, maar waren verder van acceptabele kwaliteit.

Resultaten


Stap 4: Apply

Conclusie

We hebben geen artikelen van voldoende kwaliteit gevonden waarbij patiënten met agitatie bij een delier onderzocht werd op de interventie white noise om de agitatie te verminderen. Kunnen deze twee groepen (delier en dementie) met elkaar vergeleken worden op dit punt? Feit is, dat patiënten met dementie een hoger risico hebben op een delier en dat deze groep patiënten dan ook deel uit maken van de groep patiënten die wij beogen in dit onderzoek. Het doel van de white noise is ontspanning door geluidsstimulatie en uitfilteren van onverwachte geluiden waardoor de agitatie vermindert. Bij zowel delier als dementie wordt onder andere angst als oorzaak van de agitatie genoemd. Het gebruik van muziek bij agitatie bij dementie en het gebruik van muziek postoperatief lijkt de kans op een delier significant te verminderen. Gezien het feit dat muziek geen bijwerkingen heeft, lage kosten, eenvoudig is toe te passen en onze persoonlijke ervaringen in de praktijk zouden wij adviseren deze interventie op te nemen in de standaardzorg.

Aanbeveling

Gezien het feit dat muziek geen bijwerkingen heeft, lage kosten, eenvoudig is toe te passen en onze persoonlijke ervaringen in de praktijk zouden wij adviseren deze interventie op te nemen in de standaardzorg.
Verder onderzoek naar het gebruik van white noise in de ziekenhuisomgeving bij patiënten met agitatie bij een delier is noodzakelijk om met meer zekerheid te kunnen zeggen of deze interventie een vermindering geeft in de motorische onrust bij een delier.
Tevens is verder onderzoek nodig om het gebruik van muziek als interventie bij vermindering van agitatie bij delier bij andere patiëntencategorieën dan patiënten opgenomen met knie- en heupoperatie te onderzoeken.

Stap 5: Assess

Toepassing in de praktijk.

Sinds uitkomen van deze CAT geven de verpleegkundig consulenten geriatrie advies muziek dan wel white noise in te zetten bij onrust. De wijze waarop dit gebeurt is nog niet gestandaardiseerd even als de momenten of de duur van de interventie. Graag zouden wij vervolg onderzoek zien in het meest effectieve gebruik van muziek white noise. Hierbij zoeken we antwoord op de vraag: bij welke patiënten met delier zetten we dit het beste in, op welk moment en op welke wijze.

Bronvermelding

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.