Welk tijdstip van het verwijderen van een blaaskatheter leidt tot minder rekatheterisaties?

Upload 27 maart 2021.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Algemene Gegevens

Auteurs

  • Simone van Essen

Autorisators

  • Anja Bussink,
  • Peter Vink, EBP-expert werkzaam bij omni cura ACADEMY

Stap 1: Ask

Auteurs: Simone van Essen
Autorisators: Anja Bussink

Klinisch Scenario

Op de Acute Opname Afdeling, AOA, van het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn worden blaaskatheters bij volwassenen om 6u verwijderd, zoals het protocol het voorschrijft.
Er is onzekerheid over wat nu de beste behandelingswijze is: mag de blaaskatheter ook in de avond verwijderd worden? En wat leidt tot minder rekatheterisaties en uiteindelijk minder infectiegevaar?
Beoordeling
Maximaal 125 woorden.
Correct taalgebruik.
Onzekerheid duidelijk weergegeven.

PICO

P: volwassen, blaaskatheter, perioperatief, ziekenhuis
I: blaaskatheter verwijderen (ochtend)
C: blaaskatheter verwijderen (avond)
O: herkatheterisatie
Beoordeling
PICO sluit aan bij het klinisch scenario.
PICO is compleet.
Uitkomst is relevant voor de patiënt.
Uitkomst is neutraal geformuleerd.

Vraag

Wat is het effect van ’s ochtends blaaskatheter verwijderen, in vergelijking met ’s avond, op rekatheterisaties bij volwassen pre/postoperatieve patiënten met een verblijfskatheter wegens retentieblaas?
Beoordeling
De vraag is een voorgrondvraag.
De vraag is concreet.

Stap 2: Acquire

Auteurs: Simone van Essen
Autorisators: Anja Bussink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
1: Richtlijnen V&VN (26-06-2021)


2: Cochrane Library (26-06-2021)
'catheter, urinary catheter, urine catheter, bladder catheter, catheter a demeure, longterm catheter, indwelling catheter, indwelling urethral catheter, indwelling urine catheter, indwelling urinary catheter, CAD, remov*, evening, night, midnight, late night, 22pm, 22:00pm, 22:00'

3: Medline (PubMed) (26-06-2021)
'catheter, urinary catheter, urine catheter, bladder catheter, catheter a demeure, longterm catheter, indwelling catheter, indwelling urethral catheter, indwelling urine catheter, indwelling urinary catheter, CAD, remov*, evening, night, midnight, late night, 22pm, 22:00pm, 22:00'

Beoordeling
Er is eerst gezocht naar geaggregeerd bewijsmateriaal (richtlijnen en/of systematic reviews).
Datum/periode van zoeken is vermeld.
Geaggregeerd bewijsmateriaal is (indien nodig) aangevuld met primaire studies.
Er is gezocht in relevante databanken als Cochrane Library, PubMed, Embase en/of Cinahl.
Zoektermen passen bij de PICO.

Stap 3: Appraise

Methodologie

Auteurs: Simone van Essen
Autorisators: Anja Bussink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Checklist: Cochrane Checklist voor SR's van RCT's
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

De systematic review richt zich op de beste strategieën voor het verwijderen van een kortdurende (minimaal één dag en maximaal veertien dagen) blaaskatheter bij volwassenen patiënten. Belangrijkste uitkomstmaat was het aantal rekatheterisaties na het verwijderen van de katheter. Patiënten met congenitale afwijkingen aan het uro/genitale systeem werden niet geïncludeerd. De auteurs van deze systematic review beschrijven de kwaliteit van de primaire studies als wisselend en beschreven beperkingen qua analyses vanwege de beperkt beschikbare informatie en klinische heterogeniteit tussen de onderzoeken.

Beoordeling:

De systematic review uit 2007 is beoordeeld met behulp van de SR-RCTs checklist van Cochrane en beoordeeld als van goede kwaliteit. Alle stappen zijn uitgebreid beschreven en lijken goed navolgbaar.

Auteurs: Simone van Essen
Autorisators: Anja Bussink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Checklist: AGREE II Checklist
Kwaliteit: gemiddeld
Risico op bias: ernstig
Methodologie:

Het betreft een internationale richtlijn over verblijfskatheters bij volwassenen, opgesteld door de European Association  for Urology Nurses (EAUN). De V&VN Urologie en Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van de richtlijn.

Beoordeling:

De Richtlijn V&VN uit 2013 is beoordeeld met behulp van de AGREE II checklist en beoordeeld als van matige kwaliteit, oa gebaseerd op het zoeken, includeren en de beoordeling van de kwaliteit van de studies.

Stap 4: Apply

Conclusie

Wat zegt de evidence?

In de verpleegkundige richtlijn van matige kwaliteit werd geen concreet antwoord gevonden wijzend op een moment voor het verwijderen van een verblijfskatheter met het oog op het voorkomen van rekatheterisaties. Een verouderde systematic review vond geen statisch significant verschil tussen het aantal rekatheterisaties in relatie tot de momenten van verwijdering van een verblijfskatheter. Er lijkt dus geen harde indicatie te zijn voor het verwijderen van een verblijfskatheter in de ochtend of in de avond.

Wat zegt de klinische expertise en patiënt/cliënt of diens naasten?

Als er geen zwaarwegende medische redenen zijn om eventuele retenties te voorkomen (bijvoorbeeld als een volle blaas een verhoogd risico kan geven op complicaties) zal per patiënt de verpleegkundige expertise en de wens van de patiënt gewogen kunnen worden om de verblijfskatheter al dan niet al in de avond te verwijderen. Het verwijderen van de katheter al in de avond zou tot een eerder ontslag kunnen leiden.

Aanbeveling

Het is aan te bevelen om als verpleegkundige in samenspraak met de patiënt te overwegen of een kortdurende verblijfskatheter al in de avond of vroeg in de ochtend verwijderd kan worden.

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

De uitkomsten van deze CAT zullen besproken worden met de diverse betrokkenen, zoals medisch specialisten en collega verpleegkundigen op de Acute Opname Afdeling. Het lijkt aannemelijk dat de uitkomsten ook toepasbaar zullen zijn op andere afdelingen in Gelre ziekenhuizen. Er wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een Gelre brede implementatie, zo nodig in samenspraak met het afdelingshoofd van afdeling AOA en een stafmedewerker van de afdeling kwaliteit en veiligheid.

Bronvermelding

  1. (Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland), V&VN. (2013) Richtlijn Katheterisatie : Urethrale en suprapubische verblijfskatheters bij volwassenen richtlijn .
  2. Griffiths, R, & Fernandez, R. (2007) Strategies for the removal of short-term indwelling urethral catheters in adults. The Cochrane database of systematic reviews (2), CD004011.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

E-learning

Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

Webinar PICO Perfectie

Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

E-learning

Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

Het Prachtige PubMed

PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.