Zoekstrategie –

Upload 19 december 2020.

Stap 2: Acquire

Auteurs: : Henri van Dalen ( Jeroen Bosch Ziekenhuis), Tinus Kokx ( Jeroen Bosch Ziekenhuis), Christa Hooijmans ( Jeroen Bosch Ziekenhuis)
Autorisators: : Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY), Femke van den Brenk (Seniorverpleegkundige EBP &Scholing Amsterdam UMC)
1: Medline (PubMed) (01-12-2022)
'fluid balance, body weight, body weight change*, patient, nurse, fluid-electrolyte balance, fluid balance chart, fluid balance charting'

2: Cinahl (01-12-2022)
'fluid balance, body weight, body weight change*, patient, nurse, fluid-electrolyte balance, fluid balance chart, fluid balance charting'

Beoordeling
Er is eerst gezocht naar geaggregeerd bewijsmateriaal (richtlijnen en/of systematic reviews).
Datum/periode van zoeken is vermeld.
Geaggregeerd bewijsmateriaal is (indien nodig) aangevuld met primaire studies.
Er is gezocht in relevante databanken als Cochrane Library, PubMed, Embase en/of Cinahl.
Zoektermen passen bij de PICO.

Bronvermelding

    Geef een antwoord