Reducing Pain During Wound Dressings in Burn Care Using Virtual Reality: A Study of Perceived Impact and Usability With Patients and Nurses.

Upload 8 augustus 2021.

Inhoud

Abstract

Beoordelingen ()

Kwaliteit:

Er zijn (nog) geen beoordelingen voor deze publicatie.

Risico op bias:

Er zijn (nog) geen beoordelingen voor deze publicatie.
Auteurs: Nog geen auteurs.
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Deze RCT heeft tot doel de verschillen in doeltreffendheid van azelaïne- en pyrodruivenzuurpeeling bij de behandeling van acne vulgaris te onderzoeken. Criteria voor deelname waren: vrouwelijk geslacht, 18-25 jaar, geen dermatologische behandeling in de laatste 12 maanden en milde tot matige papulopustulaire acne. Uitkomsten waren symptomen van acne-ernst, afschilfering en vettigheid.
Beoordeling: Het is een niet goed uitgevoerde RCT, belangrijke aspecten van een RCT (toewijzing, blindering) werden niet gehonoreerd of omschreven. Ook was de inclusiegroep eigenlijk te klein voor de sample size berekening. Geen aanwijzingen van belangenverstrengeling, geen lost-to-follow-up. Daarnaast een beperkte selectiegroep (vrouwen, 18-25 jaar).
Auteurs: Nog geen auteurs.
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Een systematic review naar RCT’s voor de effectiviteit van chemische peels bij patiënten (alle leeftijden, geen restricties) op acne vulgaris. Uitkomsten waren bijvoorbeeld ‘aantal laesies’, ‘percentage verbetering van laesies’, ‘aantallen comedonen, papule, pustels’.
Beoordeling: Systematic Review uitgevoerd volgens de standaarden van Cochrane. Onderliggende studies hebben veel onzekerheid over het risico op bias en op blindering zelfs een hoog risico op bias.
Auteurs: Emily Al
Autorisators: Jolanda Maaskant
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Sun X. et al. (2021) Het ging om 110 mensen in groep 1, om 92 mensen in groep 2 en om 109 mensen in groep 3. In totaal 311 mensen van 18+ met een gelijke verdeling van leeftijd en geslacht. Dit onderzoek is uitgevoerd in China. Groep 1 kreeg 20-30 minuten voor de scopie simethicon. Groep 2 kreeg dit 31-60 minuten vooraf. Groep 3 kreeg dit >60 vooraf. Groep 2 bleek het minste water en schuim in de maag te hebben.
Beoordeling: Het onderzoek van Sun X. et al. (2021) voldoet aan bijna alle kwaliteitseisen. Het enige punt is dat er geen uitval is beschreven. In het schema lijkt het of er geen uitval is, maar dit weet ik niet zeker. Een ander punt is dat er niet staat beschreven in hoeveel water de simethicon is verdund en wat de concentratie is. Het onderzoek is slechts één jaar oud, dus nog niet verouderd. Het onderzoek is uitgevoerd in China, dat heeft mogelijk verschillen met de Nederlandse populatie en kwaliteit van ziekenhuizen.
Auteurs: Emily Al
Autorisators: Jolanda Maaskant
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Song M. et al. (2016) Het ging om 54 mensen, die in twee groepen zijn verdeeld. Allebei 27 mensen. Dit onderzoek is uitgevoerd in een ziekenhuis in Shanghai bij mensen van 21 jaar en ouder die voor een diagnostische gastroscopie kwamen. Groep 1 kreeg oraal 5ml water met 100mg simethicon. Groep 2 kreeg water zonder simethicon. Ze kregen dit 30 minuten vooraf aan de scopie. De groep die simethicon kreeg had significant minder schuim in de maag en het duodenum dan de andere groep en de scopie duurde korter. Voor de slokdarm was er geen verschil.
Beoordeling: Het onderzoek van Song M. et al. (2016) is mooi beschreven en voldoet aan alle kwaliteitseisen van het beoordelingsformulier. Het onderzoek is nog geen 10 jaar oud. Het vind wel plaats in Singapore, dat heeft mogelijk verschillen met de Nederlandse populatie en kwaliteit van ziekenhuizen. Ze verdunnen de simethicon hier met minder water dan in ons ziekenhuis. In dit onderzoek kregen de patiënten 5ml en in ons ziekenhuis 20ml.
Auteurs: Emily Al
Autorisators: Jolanda Maaskant
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Er werden 2 artikelen beoordeeld waarvan één RCT. Daarin ging het om 330 patiënten waarvan ook patiënten met een maagresectie. Ze werden onderverdeeld in meerdere groepen.
  • Groep 1 kreeg geen simethicon.
  • Groep 2 kreeg 65 mg in 90 ml water. Groep 3 kreeg 65 mg in 30 ml water. Groep 4 kreeg 195 mg in 90 ml water.
Ze kregen dit 15 minuten voor de gastroscopie. In beide artikelen staat beschreven dat simethicon de duur van de scopie verminderd en schuim in zowel maag als duodenum verminderd. Het grootste effect was bij groep 4 en bij patiënten met een maagresectie.
Beoordeling: Het onderzoek van Wu L. et al. (2011) voldeed aan zeer weinig kwaliteitseisen van het beoordelingsformulier. Het is dan ook als enige geen RCT maar een meta analyse die ook kijkt naar de werking van anti-foam bij andere scopieën zoals coloscopieën en videocapsules. Uiteindelijk waren er slechts twee artikelen die gingen over anti-foam bij een gastroscopie waarvan eentje een RCT was. Er werd weinig over de kwaliteit gesproken en er werden weinig details genoemd. Hierdoor is de informatie erg summier en de kwaliteit niet goed.
Auteurs: Emily Al
Autorisators: Jolanda Maaskant
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Het ging om 173 mensen van 18+ die voor een electieve gastroscopie kwamen. Groep 1 bestond uit 90 mensen en de placebo groep uit 83 mensen. De groepen zijn gelijk verdeeld qua leeftijd en geslacht. De scopie vond plaatst in een ziekenhuis in Iran. Interventie: 15 tot 30 minuten voor de gastroscopie kregen de patiënten een kauwtablet en daarna 30ml water. Groep 1 kreeg een kauwtablet met 40mg simethicon en groep 2 kreeg een placebo. De scopie duurde gemiddeld 1 minuut korter bij de simethicon groep. Er was minder schuim in de maag bij de simethicon groep dan de placebo groep. In het duodenum was geen significant verschil te zien qua schuim.
Beoordeling: Het onderzoek van Ahsan M. et al. (2011) voldoet aan bijna alle kwaliteitseisen van het beoordelingsformulier. Echter beschrijft het niet de uitval van patiënten. Hierdoor weet ik niet of er geen patiënten zijn afgevallen of dat het wel is gebeurd maar niet benoemd. Ook dit artikel is wat verouderd en het onderzoek heeft plaats gevonden in Iran. Dat heeft ook mogelijk verschillen met de Nederlandse populatie en kwaliteit van ziekenhuizen. Daarnaast is dit het enige artikel waar geen vloeibare simethicon is gebruikt maar een kauwtablet met simethicon met een slokje water achteraf. Dit is niet wat wij gebruiken in ons ziekenhuis.
Auteurs: Emily Al
Autorisators: Jolanda Maaskant
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie:
Populatie Inteventie Uitkomsten
Het ging om 121 mensen van 18-80 jaar oud die een diagnostische gastroscopie in een ziekenhuis in Thailand kregen. De simethicon groep bestond uit 63 mensen, de placebo groep bestond uit 58 mensen. Groep 1 kreeg 60ml water met 133mg simethicon oraal. Groep 2 kreeg 60ml water zonder simethicon. Ze kregen dit 15-30 minuten vooraf aan de gastroscopie. Bij groep 1 was er minder schuim te zien in de slokdarm, maag en duodenum. Ook werd hierdoor het endoscopisch beeld beter. De scopie tijd bleef gelijk.
 
Beoordeling: Het onderzoek van Keeratichananont S. et al. (2010) is een mooi beschreven onderzoek wat aan alle kwaliteitseisen van het beoordelingsformulier voldoet. Het artikel is wel wat verouderd, maar nog steeds relevant. Een ander punt is dat het onderzoek in Thailand is uitgevoerd, dat heeft mogelijk verschillen met de Nederlandse populatie en kwaliteit van ziekenhuizen. De patiënten in dit onderzoek kregen qua hoeveelheid water en simethicon meer dan in ons ziekenhuis. In dit onderzoek kregen de patiënten 60ml, in ons ziekenhuis is het 20ml.
Auteurs: Peter Vink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Met behulp van een prospectief bijgehouden database van 469 patiënten die een rectale resectie voor kanker ondergingen, werd een retrospectief onderzoek uitgevoerd van alle patiënten bij wie de urinekatheter op POD1 werd verwijderd. Patiënten die 6 uur na verwijdering van de katheter niet konden urineren, werden intermitterende katheterisatie (IOC-groep) en werden vergeleken met patiënten die spontaan plasten (niet-IOC-groep) om risicofactoren voor IOC te bepalen.
Beoordeling: De methodologie van de studie voldoet aan de meeste van de criteria van de “Checklist for Randomized Controlled Trials” van Joanna Briggs Institute. Het onderzoek had een duidelijke randomisatie, was gestratificeerd om de groepen te vergelijken, had een consistente toepassing van de interventie en de analyses waren op een intention-to-treat basis uitgevoerd. De belangrijkste beperkingen zijn het gebrek aan blindering van de interventie en het feit dat het personeel dat de uitkomsten registreerde op de hoogte was van de groepsindeling, hoewel ze geen onderdeel waren van het onderzoeksteam.
Auteurs: Melanie Rink, Peter Vink
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: De richtlijn is gebaseerd op studies en review artikelen uit Pubmed. Daarnaast zijn andere richtlijnen (oa uit Amerika) gebruikt bij het opstellen. Het betreft patienten met dwarslaesie.
Beoordeling: Er is in de richtlijn nauwelijks iets verteld over de zoekstrategie, de gevonden artikelen en hoe deze onderzocht zijn. Wel heeft een groep van experts deze richtlijn opgesteld.
Auteurs: Melanie Rink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Inzichtelijke zoekstrategie en alleen gezocht op RCT vanaf 2008. Er is eerst breed gezocht en vervolgens geïncludeerd op patiënten met orthopedische chirurgie, vanaf 18 jaar, en geen diep veneuze trombose voor de operatie.
Beoordeling: De onderzoekers hebben duidelijk hun zoekstrategie beschreven en hebben verschillende modellen/checklists gebruikt ter beoordeling. Alleen is het niet duidelijk of de onderzoekers  onafhankelijk van elkaar de artikelen hebben beoordeeld.
Auteurs: Peter Vink, Melanie Rink
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Dit betreft een Cochrane Review uit 2019, met een zoekstrategie naar RCT’s met betrekking tot compressie kousen om diep veneuze trombose te voorkomen. Patiënten van elk geslacht en leeftijd werden geïncludeerd, met ziekenhuisopnames voor elke reden behalve CVA. Ze includeerden studies waarin ‘graduated compression stockings’ werden vergeleken met ‘geen profylaxe’ of een andere vorm van profylaxe.
Beoordeling: Het betreft een zeer goed uitgevoerde systematic review, conform de standaarden van Cochrane Institute.
Auteurs: Melanie Rink
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Het is een richtlijn uit 2017 en is gebaseerd op AGREE II instrument.
Beoordeling: Ze hebben het volgens de juiste standaard uitgevoerd. Enige verbeterpunt is dat de richtlijn niet is herzien in 2020 zoals de bedoeling.
Auteurs: Peter Vink
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Inclusiecriteria voor observatie waren patiënten die een kortdurend perifeer infuus hadden, Engels spraken, ouder waren dan 17 jaar, en een verwachte ziekenhuisopname > 48 uur hadden. Verpleegkundigen op de opnameafdeling registreerden elke interactie (bv. spoelen, medicijntoediening, infusen) en de infuusstatus op het gegevensverzamelingsinstrument. Het document volgde het infuus tot ontslag van de patiënt, overplaatsing of stopzetting van het waargenomen infuus. De data werden elke dag nagekeken door een lid van het onderzoeksteam om de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens te garanderen. Een teamlid was tijdens de meeste diensten ook beschikbaar om vragen te beantwoorden of te helpen bij het verzamelen van gegevens tijdens een bepaalde dienst. Ingevulde gegevensbladen werden rechtstreeks aan een lid van het onderzoeksteam gegeven of in een beveiligd kantoor gedeponeerd.
Beoordeling: Een interessante opzet met niet de patiënt maar het infuus als datapunt. Door de wijze van dataverzameling is het een, voor dit studiedesign, goede opzet en goede kwaliteit. De kans op invloed door gebrek aan blindering bestaat wel, zo kan een verpleegkundige de doorgankelijkheid verkeerd inschatten door het zien van de data. Dit lijkt echter geen grote kans.
Auteurs: Peter Vink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Design: prospectief, single-center, gerandomiseerde studie. Patiëntgroepen: volwassenen, klinisch opgenomen in het ziekenhuis met delier, verwarring, onrust, psychose, hallucinaties, suïcidaliteit, etc. Interventie: tentbed (‘SOMA safe enclosure’) versus fixatie Uitkomsten: agitatie en (via proxy) comfort, acceptatie, veiligheid
Beoordeling: In essentie is het een goede studie, maar een paar punten zijn zorgwekkend. Ten eerste is de studie vroegtijdig beëindigd en het is niet duidelijk waarom en wat de invloed ervan was op de sample size t.a.v. de poweranalyse. Daarnaast is de studie deels gefinancierd door de fabrikant van het tentbed, hoewel de patiënt gerelateerde resultaten (agitatie, medicijngebruik) niet overtuigend in hun voordeel werken. Tot slot is blindering niet mogelijk, maar zijn de uitkomsten waarop positieve resultaten zijn gevonden voor het tentbed (comfort, veiligheid, acceptatie) daar natuurlijk wel heel beïnvloedbaar door.
Auteurs: Wim Russcher (Verpleegkundige Gelre Ziekenhuizen)
Autorisators: Anja Bussink
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: De studie werd uitgevoerd op een intensive care van een Italiaans ziekenhuis waarbij bij 2071 patiënten met een CVC, perifere arteriële katheter of Swan Ganz-katheter eerst gedurende 30 maanden het infuussysteem elke vier dagen werd vervangen en vervolgens 30 maanden elke zeven dagen met focus op het aantal KGB’s.
Beoordeling: De retrospectieve observationele voor-na vergelijkingsstudie werd beoordeeld met behulp van de Meetlat voor cohortonderzoek uit het Nederlands tijdschrift voor EBP en beoordeeld als van zeer matige kwaliteit op basis van o.a. summiere beschrijving van proces, in- en exclusiecriteria, missing data en vertekening.
Auteurs: Wim Russcher (Verpleegkundige Gelre Ziekenhuizen)
Autorisators: Anja Bussink
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: De RCT werd uitgevoerd in 10 Australische ziekenhuizen. Er werd een vergelijking gemaakt tussen het vervangen van infuussystemen om de 7 dagen versus 4 dagen bij 2941 volwassenen en kinderen met een centrale veneuze katheter (CVC) of een perifere arteriële katheter, met als primaire uitkomstmaat katheter-gerelateerde bloedbaaninfecties (KGB’s). Bij infusie met inotropie, lipide vloeistoffen, bloedproducten en chemotherapie werd geëxcludeerd.
Beoordeling: De RCT werd beoordeeld met behulp van de Meetlat voor interventiestudies uit het Nederlands tijdschrift voor Evidence Based Practice (EBP) en beoordeeld als van hoge kwaliteit. Aandachtpunten zijn o.a. blindering en mogelijke onderrapportage van centrale lijn geassocieerde bloedbaaninfecties.
Auteurs: Rachel Nijenhuis (Verpleegkundige BN Gelre Ziekenhuizen)
Autorisators: Nog geen autorisators.
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Checklist: beoordelingsformulier onmi cura academy Het betreft een RCT met 64 patiënten random zijn ingedeeld in twee groepen. Eisen voor inclusie waren patiënten ouder dan achttien jaar en geopereerd aan darmkanker via een laparoscopie. Patiënten die een spoedoperatie ondergingen, een stoma kregen of naar de intensive care moesten, werden niet betrokken in deze studie.  De onderzoeksmethode staat duidelijk weergegeven en is goed te herleiden. Tijdens deze studie heeft de interventiegroep elke vier uur vijftien minuten kauwgom moeten kauwen vanaf dag 1 na de operatie tot ontslag. De primaire effectmaten waren tijd tot eerste flatus, aanwezigheid ileus en opnameduur.
Beoordeling: Er is een laag risico op Bias. Vanwege een kleine hoeveelheid patiënten betrokken bij deze studie, wordt de kwaliteit van dit RCT als matig beschouwt.
Auteurs: Lara de Bruijn (Regie Verpleegkundige Sint Antonius Ziekenhuis), Marieke Dekker (HBO verpleegkundige st. Antonius ziekenhuis)
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Er is een literatuuronderzoek gedaan naar patiënten met hartfalen. Factoren welke betrekking hebben op dorst (hartfalen symptomen, hartfalen behandeling en zelfmanagement bij hartfalen). Daarnaast wordt er bekeken hoe dorst te meten bij patiënten en welke interventies in te zetten zijn.
Beoordeling: De methode van het onderzoek staat onvoldoende weergegeven. Ook is er geen duidelijke onderzoeksvraag geformuleerd. Daardoor is het niet mogelijk om de zoekstrategie te controleren. Wel zijn er ruim voldoende artikelen gebruikt om de informatie draagkracht te geven.
Auteurs: Lara de Bruijn (Regie Verpleegkundige Sint Antonius Ziekenhuis), Marieke Dekker (HBO verpleegkundige st. Antonius ziekenhuis)
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Het is een Critically appraised topic vanuit het OLVG. Het gaat over de patiënt met hartfalen in het OLVG. De vraag wordt gesteld of de vochtbeperking verworpen kan worden. Er is uit literatuuronderzoek geen eenduidig antwoord gekomen.
Beoordeling: In het artikel zijn relatief weinig wetenschappelijke bronnen gebruikt. De methodiek is goed weergegeven. Om de aanbevelingen te bekrachtigen is meer onderzoek nodig.
Auteurs: Lara de Bruijn (Regie Verpleegkundige Sint Antonius Ziekenhuis), Marieke Dekker (HBO verpleegkundige st. Antonius ziekenhuis)
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Er is een enquete met 3 vragen verzameld op een  conferentie onder verpleegkundige van verschillende disciplines en functies. De meest gebruikte interventie is het inzetten van ijssnippers en koude dranken. 
Beoordeling: Er is een juist, en onbevoordeeld onderzoek uitgevoerd. De onderzoekspopulatie was echter klein. Er is geen onderbouwende literatuur gebruikt.
Auteurs: Lara de Bruijn (Regie Verpleegkundige Sint Antonius Ziekenhuis), Marieke Dekker (HBO verpleegkundige st. Antonius ziekenhuis)
Autorisators: Nog geen autorisators.
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Er heeft een RCT plaatsgevonden. Inclusiecriteria: CHF, NYHA 2 tot 4, stabiel, LV funcite <40% of >40 met ziekenhuisopnames wegens HF in de voorgeschiedenis, maximale therapie met ACE/ARB en betablokkers zonder medicatie veranderingen in de afgelopen 14 dagen en minimaal 80mg furosemide/24 h bij NYHA 2 of minimaal 40 mg/24h bij NYHA 3/ 4. Exclusie: Lever- en nierfunctie stoornissen, dementie en significante taalproblemen. In de interventiegroep werd een vochtbeperking opgelegd van 1,5 liter en een zoutbeperking. In de controlegroep werden deze beiden losgelaten. De zout en vochtbeperking zorgde voor meer verbetering bij patiënten, maar met name veel minder verslechtering. 51% vs 16% en 49% vs 84%).
Beoordeling: In het artikel staat duidelijk de methodiek beschreven. Er wordt in de discussie duidelijk beschreven wat de valkuilen bij het onderzoek zijn geweest en waar verder onderzoek nodig is.
Auteurs: Lara de Bruijn (Regie Verpleegkundige Sint Antonius Ziekenhuis), Marieke Dekker (HBO verpleegkundige st. Antonius ziekenhuis)
Autorisators: Nog geen autorisators.
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: RCT, enkel blind uitgevoerd. Volwassen patienten met hartfalen en gebruik van diuretica. De helft wordt gevraagd kauwgom te kauwen om de dorst klachten te verminderen. Deze hypothese wordt bevestigd, meer dan de helft van de patienten in de interventie groep wilde door gaan met kauwgom kauwen. Tevens werd een lagere NRS gegeven aan de dorstklachten in de interventiegroep ten opzichte van de controlegroep (3,7 vs 4,5).
Beoordeling: Artikel geeft voldoende inzicht in de methodiek. De resultaten zijn beschreven en grafisch vorm gegeven. Het artikel heeft voldoende klinische relevantie.
Auteurs: Anja Bussink
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Doel van de studie was te bepalen of behandeling van HG in dagopname net zo effectief is als behandeling gedurende klinische opname. De studie werd uitgevoerd in twee opleidingsziekenhuizen in Londen. De studie werd gestart als RCT, maar werd aangepast naar een RCT met een patiëntenvoorkeursarm omdat sommige zwangeren niet gerandomiseerd wilden worden in verband met een expliciete voorkeur voor een behandeling. Dit resulteerde in vier groepen: gerandomiseerd intramurale groep, gerandomiseerde dagopname groep, niet-gerandomiseerde intramurale groep en niet-gerandomiseerde dagopname groep. Zwangeren met onderliggende condities die ook misselijkheid en braken zouden kunnen veroorzaken werden geëxcludeerd. In totaal namen 152 zwangeren deel. Primaire uitkomstmaat was de reductie in Pregnancy Unique Quantification of Emesis (PUQE) score na 48 uur. Secundaire uitkomstmaten waren onder andere duur van de behandeling en aantal herhaal-behandelingen binnen 7 dagen na ontslag.
Beoordeling: Blindering van deelnemers en behandelaars was niet mogelijk. Concluderend is er, oa door het toepassen van niet-gerandomiseerde groepen, enig risico op bias in deze studie.
Auteurs: Anja Bussink
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: richtlijn
Beoordeling: Het ACOG Practice Bulletin werd beoordeeld als van gemiddelde kwaliteit vanwege het ontbreken van een heldere beschrijving over verantwoording voor de literatuur search en het ontbreken van een uitgebreide kwaliteitsbeschrijving van geïncludeerde studies.
Auteurs: Anja Bussink
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: De richtlijn is beoordeeld met het AGREE II-Instrument en werd beoordeeld als van hoge kwaliteit.
Beoordeling: Op 3 van de 6 domeinen werd een score van 100% gegeven. Op de domeinen 2 (betrokkenheid van belanghebbende), 3 (Methodologie) en 5 (Toepassing) werd iets minder gescoord, maar geen enkel domein kwam onder een score van 75%.
Auteurs: Simone van Essen
Autorisators: Anja Bussink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: De systematic review richt zich op de beste strategieën voor het verwijderen van een kortdurende (minimaal één dag en maximaal veertien dagen) blaaskatheter bij volwassenen patiënten. Belangrijkste uitkomstmaat was het aantal rekatheterisaties na het verwijderen van de katheter. Patiënten met congenitale afwijkingen aan het uro/genitale systeem werden niet geïncludeerd. De auteurs van deze systematic review beschrijven de kwaliteit van de primaire studies als wisselend en beschreven beperkingen qua analyses vanwege de beperkt beschikbare informatie en klinische heterogeniteit tussen de onderzoeken.
Beoordeling: De systematic review uit 2007 is beoordeeld met behulp van de SR-RCTs checklist van Cochrane en beoordeeld als van goede kwaliteit. Alle stappen zijn uitgebreid beschreven en lijken goed navolgbaar.
Auteurs: Simone van Essen
Autorisators: Anja Bussink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Het betreft een internationale richtlijn over verblijfskatheters bij volwassenen, opgesteld door de European Association  for Urology Nurses (EAUN). De V&VN Urologie en Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van de richtlijn.
Beoordeling: De Richtlijn V&VN uit 2013 is beoordeeld met behulp van de AGREE II checklist en beoordeeld als van matige kwaliteit, oa gebaseerd op het zoeken, includeren en de beoordeling van de kwaliteit van de studies.
Auteurs: Jelle Reijngoudt (Adviseur/projectleider wijkzorg Zorg in Oktober)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Onderzoeken of VR-techniek kan bijdragen aan het afleiden van patiënten waarbij een pijnlijke of stressvolle medische procedure wordt uitgevoerd. In deze systematic review zijn patiënten opgenomen met een leeftijd tussen 6 en 80 jaar (n=823), met variërende ziektebeelden en verpleegtechnische/medische interventies. Voorbeelden zijn chemotherapie, wondverzorging en een venapunctie.
Beoordeling: Middels een systematic review zijn een aantal onderzoeken bekeken en beoordeeld, waarbij duidelijke conclusies worden getrokken en waarbij significante resultaten worden gerapporteerd.
Auteurs: Nog geen auteurs.
Autorisators: Jelle Reijngoudt (Adviseur/projectleider wijkzorg Zorg in Oktober)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Er is retrospectief dossieronderzoek gedaan waarbij patiënten zijn geïncludeerd waarbij midazolam is voorgeschreven in verband met palliatief terminale zorg. Er is onderzoek gedaan naar dossiers van patiënten uit vier verschillende ziekenhuizen voor volwassenen, aangevuld met twee hospices en een tertiaire palliatieve unit. De patiënten zijn allen ouder dan 18 jaar, overleden tussen 1 februari 2007 en 31 januari 2015, hebben allen een palliatief beleid waarbinnen enkel optimale symptoombestrijding wordt toegepast. Ook patiënten zonder palliatief beleid waarbij op de dag van overlijden midazolam is toegediend, zijn geïncludeerd. Patiënten die werden opgenomen op de intensive care of zijn ontslagen uit het ziekenhuis (levend) zijn geëxcludeerd.
Beoordeling: Er is binnen deze grootschalige studie niet enkel gekeken naar ziekenhuizen, maar naar verschillende settings waarbinnen palliatief terminale zorg verleend wordt. Het risico van deze studie is dat er gebruik is gemaakt van dossieronderzoek, waarbij niet vast staat in welke mate er adequaat en volledig is gerapporteerd bij alle patiënten.
Auteurs: Anouk van de Heysteeg - van Dijk, Jolanda de Jongh
Autorisators: Nog geen autorisators.
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Pilot voor de haalbaarheid van een grootschalige Trial naar het flushen van een waaknaald met 3ml NACl 0,9% versus 10ml NaCl 0,9% en de frequentie van flushen 1x 24u versus 1x 6u op bij kinderen.
Beoordeling: Alle onderdelen van de beoordeling worden benoemd in het artikel. Er bestaat alleen risico op Bias vanwege het feit dat er zowel voor de patiënten als voor het verplegend personeel geen sprake is van blindering.
Auteurs: Femke den Hartog, Marieke Smits
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Design: 26 RCT’s werden geïncludeerd. Patiëntengroep(en): mensen van alle leeftijden met een kortdurende catheter (1 tot 14 dagen) in verschillende settingen (ziekenhuis, verpleeghuis) werden opgenomen. Deelnemers met aangeboren afwijkingen in urologisch systeem werden uitgesloten. Interventie(s): aantal mogelijkheden werden onderzocht: verschillende tijdstippen (06:00u-22:00u), duur voorafgaand aan het verwijderen, afklemmen voor verwijderen en gebruik van alfablokkers voor verwijderen.
Beoordeling: Artikel wordt hoog beoordeeld. Volgens de beoordelingslijst komen bijna alle onderdelen in het artikel voor. Alles is duidelijk beschreven. Duidelijke methode. Duidelijke uitkomsten. Enige discussie is dat het artikel van 2007 is, wat de betrouwbaarheid minder maakt.
Auteurs: Ilona Honing, Stephanie Pappot
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: “We verzamelden gegevens van alle patiënten die een electieve poliklinische biopsie ondergingen van een nier of een getransplanteerde nier volgens het poliklinische protocol tussen januari 2011 en februari 2016. We registreerden de gegevens over de biopsieprocedure en complicaties: bloedingen (hematoom of macrohematurie), ernstige pijn, overlijden, of “andere” (infectie, accidentele punctie van een ander orgaan). A complicatie werd geclassificeerd als ernstig, indien er interventies nodig waren zoals transfusie of radiologische of chirurgische interventie.”
Beoordeling: Niet alles is helder omschreven in de studie, voor een cohortonderzoek lijkt het redelijke methdologische kwaliteit. Het betreft ook een redelijk grote steekproef en een voldoende follow-up.
Auteurs: Lisanne Kooij, Martina Weimer
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Deze studie staat beschreven in de Richtlijn Tromboseprofylaxe bij acute beroerte publicatiedatum 2016. Patiënten met een hersenbloeding die immobiel (niet zelfstandig naar het toilet kunnen lopen) zijn in de eerste twee tot vier dagen intermitterende pneumatische compressie (IPC) of geen tromboseprofylaxe en overweeg daarna te starten met medicamenteuze tromboseprofylaxe met een LMWH. Geef geen elastische compressiekousen.
Beoordeling: Mensen met een hersenbloeding die immobiel zijn kunnen veilig starten met LMWH na 3 tot 4 dagen dit is een veilige profylaxe. Gebruik geen compressie sokken. En ondersteun en motiveer de patiënt indien mogelijk tot meer mobiliseren. En draag zorg voor voldoende hydratie
Auteurs: Martina Weimer, Lisanne Kooij
Autorisators: Nog geen autorisators.
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Deelnemers: Patiënten van ≥ 18 jaar die volgens de NHS England veneuze trombo-embolie risicobeoordelingstool (of het op dit formulier gebaseerde trust equivalent) een matig of hoog risico op veneuze trombo-embolie liepen en die niet gecontra-indiceerd waren voor laag-moleculair-gewicht heparine of gegradueerde compressiekousen werden geacht in aanmerking te komen voor deelname.
Interventies: Deelnemers werden gerandomiseerd 1 : 1 naar ofwel laag-moleculair-gewicht heparine ofwel laag-moleculair-gewicht heparine en gegradueerde compressiekousen.
Belangrijkste uitkomstmaten: De primaire uitkomstmaat was veneuze trombo-embolie tot 90 dagen na de operatie. Een gecombineerd eindpunt van duplex echografie-bewezen nieuwe diepe veneuze trombose in de onderste ledematen (symptomatisch of asymptomatisch) plus beeldvormend-bevestigde symptomatische longembolie. Secundaire uitkomsten waren kwaliteit van leven, therapietrouw met gegradueerde compressiekousen en laag-moleculair-gewicht heparine tijdens opname, en all-cause mortaliteit.
Beoordeling: Zeer uitgebreide, langdurende, studie met zoveel mogelijke de ideale werkwijze van RCT volgend.
Auteurs: Romy de Ruiter
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Het betreft een prospectieve single-center RCT in een perifeer ziekenhuis. Er werden 49 patiënten geïncludeerd als ze 18 jaar of ouder waren met minimaal één van de volgende aandoeningen: delier, verwardheid, agitatie en gedrag waardoor fixatie nodig is, psychose/hallucinaties/waanideeën, suïcidaliteit. Patiënten werden gerandomiseerd toegewezen aan een tentbed of ‘standaard fixatie’ (2-punt of 4-punts fixatie). Primaire uitkomsten betrof (1) perceptie van familie/naasten en zorgverleners over comfort, acceptatie en veiligheid van de interventie, (2) agitatie van de patiënt.
Beoordeling: De studie is waar mogelijk uitgevoerd conform de standaard van een RCT. Blindering was, gezien de aard van fixatie, niet mogelijk. Minpunt is het ontbreken van een sample size berekening op de agitatie scores, hierdoor is niet zeker of de sample groot genoeg was om hier een significant verschillende effect van te vinden.
Auteurs: Peter Vink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Systematic Review volgens het protocol van Cochrane.
Beoordeling: Zeer goed uitgevoerde systematic review.
Auteurs:
Autorisators: Nog geen autorisators.
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Auteurs:
Autorisators: Nog geen autorisators.
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Auteurs:
Autorisators: Nog geen autorisators.
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Auteurs: Vanja Sloesen-Luijten
Autorisators: Nog geen autorisators.
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Auteurs: Denise Schouten (Intensive Care verpleegkundige )
Autorisators: Nog geen autorisators.
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Auteurs: Marjolein Groeneveld
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: De publicatie betreft een SR van 8 RCT’s en 2 quasi-experimentele papers, waarvan 3 RCT’s gericht op het vóórkomen en de ernst van het delier postoperatief. Het betrof volwassen patiënten (leeftijd variërend van 45-85 jaar) met een knie of heupoperatie. De interventie betrof luisteren naar muziek (slaapliedjes, Keltische muziek of meditatieve muziek) via speakers post operatief minstens 3-4 uur per dag.
Beoordeling: De SR is van redelijke kwaliteit. Niet alle gebruikte RCT’s waren van voldoende omvang, maar waren verder van acceptabele kwaliteit.
Auteurs: Marjolein Groeneveld
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Het betreft een systematic review van systematic reviews met een meta-analyse. Voor muziektherapie bij personen van 60 jaar en ouder met diagnose dementie en gedragsproblemeatiek werden 6 SR’s gebruikt met een AMSTAR score van 2 tot 7.
Beoordeling: Het betreft een SR van SR’s, met een goede methodologische opzet.
Auteurs: Marjolein Groeneveld
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Het betreft een observationele studie onder de bewoners van zes verpleegtehuizen in Taiwan. Drie centra werden als testgroep aangewezen, drie als controlegroep. Naast agitatie (CMAI) zijn de uitkomstmaten van de studie ook ADL (Barthel index) en cognitief functioneren (MMSE). Deelnemer moesten dagelijks 20 minuten luisteren naar white noise tussen 16 en17 uur gedurende een maand. Het onderzoek is volgens onze beoordeling van redelijke kwaliteit: voor diverse factoren is gecorrigeerd. De minpunten zijn de relatief kleine onderzoekspopulatie en de verdeling testgroep/controlegroep per verpleegtehuis, waardoor de standaardzorg van patiënten kan verschillen.
Beoordeling: Het onderzoek is volgens onze beoordeling van redelijke kwaliteit: voor diverse factoren is gecorrigeerd. De minpunten zijn de relatief kleine onderzoekspopulatie en de verdeling testgroep/controlegroep per verpleegtehuis, waardoor de standaardzorg van patiënten kan verschillen.
Auteurs: Marleen Tieken, Marleen Tieken
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Deze publicatie betreft een systematic review naar de effectiviteit van aromatherapie voor de behandeling van pijn. Er is gezocht naar Engelse artikelen over aromatherapie waarbij het effect op pijn met een visueel analoge schaal (VAS) is gemeten.
Beoordeling: De level of evidence is A1, het is een systematic review (SR) met een meta analyse. De kwaliteit is beoordeeld met de AMSTAR checklist. Het onderzoek is van matige kwaliteit, omdat de gebruikte onderzoeken onderling slecht kunnen worden vergeleken. De onderzoeksopzetten, interventies en controle groep zijn sterk variabel. variëren sterk. Daarbij wordt er ook gebruik gemaakt van kleine studie populaties.
Auteurs: Cindy Scholten
Autorisators: Nog geen autorisators.
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Auteurs: Thari Horstman (Kinderverpleegkundige )
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: De studie van Savenije & Brand (2006) heeft als doel het beoordelen van de nauwkeurigheid en de precisie van het testwegen in de klinische praktijk. Savenije et al. (2006) hebben het testwegen uitgevoerd bij 100 zuigelingen (34 en 40 weken zwangerschapsleeftijd) waarvan er 94 het onderzoek hebben voltooid. Zij werden gewogen op een Avery Berkel Pesa ERR330 elektronische weegschaal. De zuigelingen kregen voeding door middel van een fles, cup of sonde. De zuigeling werd gemeten met babykleding, luier en indien van toepassing met lijnen. Er werd geen gebruik gemaakt van een standaard protocol.
Beoordeling: De cohortstudie werd uitgevoerd door geblindeerde onderzoekers.
Auteurs: Thari Horstman (Kinderverpleegkundige )
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: De cohortstudie van Rankin et al. (2016) heeft als doel te evalueren of testwegen volgens een standaard protocol betrouwbaar is voor het inschatten van de melkintake bij borst gevoede prematuren. De studie maakte gebruik van hetzelfde protocol als Haase et al. (2009). Ook in deze studie wordt de intake vergeleken met de gewichtstoename. Bij 68 zuigelingen (28 tot 36 weken zwangerschapsleeftijd) werd 3 keer voor en 3 keer na het voeden het gewicht bepaald. Zij werden gewogen op de babyweegschaal II van Medela.
Beoordeling: De studie werd geblindeerd uitgevoerd, de personen waren niet op de hoogte van de hoeveelheid voeding. Zij voerden de studie uit volgens een standaard protocol.
Auteurs: Thari Horstman (Kinderverpleegkundige )
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: In de studie van Haase et al. (2009) is een methode beschreven voor het testwegen. Bij 24 zuigelingen (31 tot 39 weken zwangerschapsleeftijd) werd de intake vergeleken met de gewichtstoename. Tien zuigelingen hadden geen zuurstof of lijnen en 12 zuigelingen kregen wel zuurstof en werden niet losgekoppeld van monitoring. De zuigelingen werden allemaal gewogen op de Medela Babyweegschaal volgens een strak protocol. Zo werden de zuigelingen voor en na de voeding tweemaal gewogen en bij een verschil groter dan 5 gram werd het gewicht opnieuw bepaald. Vervolgens werd het gemiddelde gewicht geregistreerd. Om bewegingen te voorkomen werden de zuigelingen strak ingebakerd. Kledingstukken, doeken of spuuglapjes mochten niet de randen van de weegschaal raken. Daarnaast moest met dezelfde kledingstukken voor en na worden gewogen. Luiers werden van te voren verschoond en dezelfde luier bleef aan tijdens het nawegen. Tot slot moest de weegschaal horizontaal staan, zo dicht mogelijk naast het bed van de patiënt en op dezelfde plek blijven voor en na het testwegen.
Beoordeling: De cohortstudie van Haase et al.1 onderzoekt een accurate testweeg techniek voor premature en hoog-risico zuigelingen in het ziekenhuis. De studie werd uitgevoerd volgens een standaard protocol door NICU-verpleegkundigen, die geblindeerd waren voor de intake.
Auteurs: Peter Vink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Het doel van deze systematische review is het presenteren en analyseren van de resultaten van alle gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCTs) die de effectiviteit van AT als aanvullende behandeling van postoperatieve pijn onderzochten.
Beoordeling: De SR is goed uitgevoerd, hoewel niet is omschreven hoe data-extractie is uitgevoerd. Van de negen geïncludeerde waren 5 beoordeeld als hoge kwaliteit en vier als lage kwaliteit, waaronder de drie RCT’s over aromatherapie bij volwassenen.
Auteurs: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Het betreft een observationele studie waarbij bewoners van drie verpleeghuizen dagelijks een uur naar white noise luisterden. Als uitkomst werd gekeken naar agitatie, ADL functioneren en cognitief functioneren. Waar mogelijk werden relevante instrumenten gebruikt.
Beoordeling: Dit betreft een redelijk uitgevoerde observationele studie. Het sample is wat klein, maar er zijn geen wezenlijke verschillen in karakteristieken. Er is zoveel mogelijk geprobeerd om bias te beperken en waar nodig gecorrigeerd.
Auteurs: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Het betreft een SR van 8 RCT’s en 2 quasi-experimentele papers, waarvan 3 RCT’s gericht op het vóórkomen en de ernst van het delier postoperatief. Het betrof volwassen patiënten (leeftijd variërend van 45-85 jaar) met een knie of heupoperatie. De interventie betrof luisteren naar muziek (slaapliedjes, Keltische muziek of meditatieve muziek) via speakers post operatief minstens 3-4 uur per dag.
Beoordeling: De SR is grotendeels volgens het boekje uitgevoerd, hoewel niet alles is omschreven. Het geeft goed inzicht in de kwaliteit van onderliggende studies.
Auteurs: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Dit is een wat vreemde studie omdat het een systematic review van systematic reviews betreft. Ze beoordeling de kwaliteit van de verschillende studies onderling, maar presenteren alleen de AMSTAR score van de SR’s.
Beoordeling: Het risico op bias van de onderliggende studies van die SR’s is niet helemaal duidelijk. De auteurs geven aan dat ze de uitkomsten gaan beoordelen via GRADE, maar de publicatie hiervan heb ik nog niet kunnen vinden.
Auteurs:
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Auteurs: Marjolein van Straaten (senior woonbegeleider )
Autorisators: Nog geen autorisators.
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Auteurs:
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Auteurs: Marjolein van Straaten (senior woonbegeleider )
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Auteurs: Peter Vink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Deze publicatie betreft een systematic review naar de effectiviteit van aromatherapie voor de behandeling van pijn. Er is gezocht naar Engelse artikelen over aromatherapie waarbij het effect op pijn met een visueel analoge schaal (VAS) is gemeten.
Beoordeling: De primaire studies lijken niet beoordeeld te worden op methodologische kwaliteit, het risico op bias is daardoor hoog of op zijn minst niet in te schatten. Ook de meta-analyse lijkt niet helemaal terecht, gezien de hoge mate van zowel klinische/methodologische als statistische heterogeniteit. De kwaliteit van deze studie is daardoor laag en vooral de resultaten van de samenvattende analyse kunnen niet zomaar overgenomen worden.
Auteurs:
Autorisators: Nog geen autorisators.
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Auteurs: Denise Schouten (Intensive Care verpleegkundige )
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Het retrospectief cohort onderzoek van Sun J et al. onderzoekt het verschil tussen HFNT en NPPV bij patiënten met een exacerbatie COPD op de Intensive Care. Voor dit onderzoek zijn 82 patiënten geïncludeerd, waarvan er 39 HFNT ontvingen en 43 NPPV.
Beoordeling: Het onderzoek van Sun J et al. staat laag op de piramide van evidence. Ook is de opzet van het onderzoek niet altijd duidelijk beschreven, hierdoor is de validiteit niet volledig te beoordelen. Echter is de patiëntenpopulatie vergelijkbaar met die van deze CAT, waardoor het een relevant onderzoek is.
Auteurs: Denise Schouten (Intensive Care verpleegkundige )
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: De SR van Pisani L et al. onderzoekt het effect van HFNT in vergelijking met NPPV en conventionele zuurstoftherapie. De SR omvat vijf RCT’s met een totaal van 198 patiënten. HFNT wordt in deze SR vergeleken in verschillende situaties, namelijk als eerste interventie voor patiënten met een exacerbatie COPD, maar ook als therapie na detubatie. Er zijn verschillende uitkomstmaten onderzocht: gasuitwisseling, ademfrequentie, comfort, intubaties en mortaliteit.
Beoordeling: De hoogte van level of evidence van de studie van Pisani L et al. is goed, gebaseerd op de indeling van de Levels of Evidence van het Oxford Centre for Evidence-based Medicine, aangezien het bovenaan de piramide van evidence staat. Op basis van de checklist is deze studie van voldoende kwaliteit. De patiëntenpopulatie die in deze studie wordt beschreven is deels vergelijkbaar met de populatie die onderzocht wordt in deze CAT.
Auteurs: Denise Schouten (Intensive Care verpleegkundige )
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: McKinstry et al. beschrijft in een randomized controlled cross-over trial de effecten van NPPV en HFNT op patiënten met stabiele hypercapnische COPD. Vierentwintig patiënten ontvingen voor het onderzoek 60 minuten HFNT, gevolgd door een rustpauze om weer terug te gaan naar de uitgangswaarde, om vervolgens 60 minuten NPPV te ontvangen. De volgorde van therapie kon ook andersom zijn. Bij de patiënten werd voor het ontvangen van de therapie een capillair bloedgas afgenomen voor de pCO2, deze moest 45mmHg zijn om geïncludeerd te worden. Na het starten van de therapie werden iedere vijf minuten de volgende gegevens genoteerd: de saturatie, ademfrequentie, hartfrequentie en de transcutane pCO2 (PtCO2).
Beoordeling: De hoogte van level of evidence van de studie van McKinstry S et al. is goed, gebaseerd op de indeling van de Levels of Evidence van het Oxford Centre for Evidence-based Medicine, aangezien het bovenaan de piramide van evidence staat. Het onderzoek van bestaat echter maar uit een populatie van vierentwintig patiënten, waardoor de resultaten minder betrouwbaar kunnen zijn. Ook zijn de patiënten niet vergelijkbaar met de patiënten die op de IC liggen. De patiënten van deze studie hadden stabiele hypercapnische COPD, dus geen exacerbatie zoals in deze CAT is beschreven. De inzet van de interventies kan dus in de praktijk anders zijn dan in deze studie is uitgezocht. Echter werd de toevoeging van het onderzoek van McKinstry et al. wel als relevant voor dit artikel beschouwd omdat de opzet van het onderzoek goed is en goed het verschil kan laten zien tussen de twee vormen van therapie.
Auteurs: Monique Keijsers
Autorisators: Nog geen autorisators.
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:

Gerelateerd