Is een VR-bril een effectieve interventie bij volwassenen tijdens (pijnlijke) verpleegtechnische of medische handelingen?

Upload 8 augustus 2021.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Algemene Gegevens

Auteurs

  • Jelle Reijngoudt, Adviseur/projectleider wijkzorg werkzaam bij Zorg in Oktober

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: Jelle Reijngoudt (Adviseur/projectleider wijkzorg Zorg in Oktober)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Klinisch Scenario

Verpleegtechnische en/of medische handelingen worden regelmatig als pijnlijk ervaren door de patiënt. Hierdoor ervaart de patiënt in grotere mate stress bij het uitvoeren van de handeling, waardoor ook de pijnbeleving toeneemt. Dit heeft direct invloed op het ervaren comfort van de patiënt. De laatste jaren is er steeds meer onderzoek gedaan naar de toepassing van Virtual Reality (VR) tegen acute (procedurele) pijn.
Beoordeling
Maximaal 125 woorden.
Correct taalgebruik.
Onzekerheid duidelijk weergegeven.

PICO

P: volwassen
I: VR-bril
C: Geen VR-bril
O: Mate van pijn
Beoordeling
PICO sluit aan bij het klinisch scenario.
PICO is compleet.
Uitkomst is relevant voor de patiënt.
Uitkomst is neutraal geformuleerd.

Vraag

In hoeverre draagt een VR-bril bij aan de reductie van pijn bij volwassen patiënten waarbij een (in potentie) pijnlijke verpleegtechnische/medische handeling wordt uitgevoerd?
Beoordeling
De vraag is een voorgrondvraag.
De vraag is concreet.

Stap 2: Acquire

Auteurs: Jelle Reijngoudt (Adviseur/projectleider wijkzorg Zorg in Oktober), Celine Fabrie (Student HBO-Verpleegkunde Zorg in Oktober)
Autorisators: Jelle Reijngoudt (Adviseur/projectleider wijkzorg Zorg in Oktober)
1: Cochrane Library (29-06-2021)
'(palliative sedation):ti,ab,kw AND (comfort):ti,ab,kw AND (bolus OR continue):ti,ab,kw': 6 hits, waarvan 1 geïncludeerd.

2: Medline (PubMed) (29-06-2021)
'(((palliative sedation)) AND (comfort)) AND (continue OR bolus)': 29 hits, waarvan 6 geïncludeerd.

Beoordeling
Er is eerst gezocht naar geaggregeerd bewijsmateriaal (richtlijnen en/of systematic reviews).
Datum/periode van zoeken is vermeld.
Geaggregeerd bewijsmateriaal is (indien nodig) aangevuld met primaire studies.
Er is gezocht in relevante databanken als Cochrane Library, PubMed, Embase en/of Cinahl.
Zoektermen passen bij de PICO.

Stap 3: Appraise

Methodologie

Auteurs: Jelle Reijngoudt (Adviseur/projectleider wijkzorg Zorg in Oktober)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Checklist: CEBMa - Critical Appraisal of a Meta-analysis or Systematic Review (2014)
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

Onderzoeken of VR-techniek kan bijdragen aan het afleiden van patiënten waarbij een pijnlijke of stressvolle medische procedure wordt uitgevoerd. In deze systematic review zijn patiënten opgenomen met een leeftijd tussen 6 en 80 jaar (n=823), met variërende ziektebeelden en verpleegtechnische/medische interventies. Voorbeelden zijn chemotherapie, wondverzorging en een venapunctie.

Beoordeling:

Middels een systematic review zijn een aantal onderzoeken bekeken en beoordeeld, waarbij duidelijke conclusies worden getrokken en waarbij significante resultaten worden gerapporteerd.

Resultaten

Stap 4: Apply

Conclusie

Wat zegt de evidence?

Wat zegt de klinische expertise?

Wat zegt de patiënt/cliënt of diens naasten?

Stap 5: Assess

Bronvermelding

  1. Indovina, P, Barone, D, Gallo, L, Chirico, A, De Pietro, G, & Giordano, A. (2018) Virtual Reality as a Distraction Intervention to Relieve Pain and Distress During Medical Procedures: A Comprehensive Literature Review. The Clinical journal of pain 34(9), 858-877.
  2. Malloy, KM, & Milling, LS. (2010) The effectiveness of virtual reality distraction for pain reduction: a systematic review. Clinical psychology review 30(8), 1011-8.
  3. Mallari, B, Spaeth, EK, Goh, H, & Boyd, BS. (2019) Virtual reality as an analgesic for acute and chronic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Journal of pain research 12 2053-2085.
  4. Furness, PJ, Phelan, I, Babiker, NT, Fehily, O, Lindley, SA, & Thompson, AR. (2019) Reducing Pain During Wound Dressings in Burn Care Using Virtual Reality: A Study of Perceived Impact and Usability With Patients and Nurses. Journal of burn care & research : official publication of the American Burn Association 40(6), 878-885.
  5. Gold, JI, & Mahrer, NE. (2018) Is Virtual Reality Ready for Prime Time in the Medical Space? A Randomized Control Trial of Pediatric Virtual Reality for Acute Procedural Pain Management. Journal of pediatric psychology 43(3), 266-275.
  6. Ahmadpour, N, Randall, H, Choksi, H, Gao, A, Vaughan, C, & Poronnik, P. (2019) Virtual Reality interventions for acute and chronic pain management. The international journal of biochemistry & cell biology 114 105568.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

E-learning

Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

Webinar PICO Perfectie

Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

E-learning

Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

Het Prachtige PubMed

PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

Hulp nodig?

Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

Zelf meer leren?

Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.