Is een VR-bril een effectieve interventie bij volwassenen tijdens (pijnlijke) verpleegtechnische of medische handelingen?

Upload 8 augustus 2021.

Algemene Gegevens

Auteurs

 • Jelle Reijngoudt, Adviseur/projectleider wijkzorg werkzaam bij Zorg in Oktober

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: Jelle Reijngoudt (Adviseur/projectleider wijkzorg Zorg in Oktober)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Klinisch Scenario

Verpleegtechnische en/of medische handelingen worden regelmatig als pijnlijk ervaren door de patiënt. Hierdoor ervaart de patiënt in grotere mate stress bij het uitvoeren van de handeling, waardoor ook de pijnbeleving toeneemt. Dit heeft direct invloed op het ervaren comfort van de patiënt. De laatste jaren is er steeds meer onderzoek gedaan naar de toepassing van Virtual Reality (VR) tegen acute (procedurele) pijn.

PICO

 • P:
 • I:
 • C:
 • O:

De Vraag

In hoeverre draagt een VR-bril bij aan de reductie van pijn bij volwassen patiënten waarbij een (in potentie) pijnlijke verpleegtechnische/medische handeling wordt uitgevoerd?

Stap 2: Acquire

Deze zoekstrategie is (nog) niet gepubliceerd door de auteur.
Log in als jij de auteur bent en deze zoekstrategie wilt bewerken of publiceren.

Stap 3: Appraise

De Methodologie

Auteurs: Jelle Reijngoudt (Adviseur/projectleider wijkzorg Zorg in Oktober)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign: systematic-review.
Methode: Checklist: CEBMa - Critical Appraisal of a Meta-analysis or Systematic Review (2014)
Kwaliteit: hoog
Risico op Bias: niet ernstig
Methodologie

Onderzoeken of VR-techniek kan bijdragen aan het afleiden van patiënten waarbij een pijnlijke of stressvolle medische procedure wordt uitgevoerd. In deze systematic review zijn patiënten opgenomen met een leeftijd tussen 6 en 80 jaar (n=823), met variërende ziektebeelden en verpleegtechnische/medische interventies. Voorbeelden zijn chemotherapie, wondverzorging en een venapunctie.

Risico op Bias

Middels een systematic review zijn een aantal onderzoeken bekeken en beoordeeld, waarbij duidelijke conclusies worden getrokken en waarbij significante resultaten worden gerapporteerd.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Wat zegt de evidence?

Wat zegt de klinische expertise?

Wat zegt de patiënt/cliënt of diens naasten?

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding

 1. Indovina, P, Barone, D, Gallo, L, Chirico, A, De Pietro, G, & Giordano, A. (2018) Virtual Reality as a Distraction Intervention to Relieve Pain and Distress During Medical Procedures: A Comprehensive Literature Review. The Clinical journal of pain 34(9), 858-877.
 2. Malloy, KM, & Milling, LS. (2010) The effectiveness of virtual reality distraction for pain reduction: a systematic review. Clinical psychology review 30(8), 1011-8.
 3. Mallari, B, Spaeth, EK, Goh, H, & Boyd, BS. (2019) Virtual reality as an analgesic for acute and chronic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Journal of pain research 12 2053-2085.
 4. Furness, PJ, Phelan, I, Babiker, NT, Fehily, O, Lindley, SA, & Thompson, AR. (2019) Reducing Pain During Wound Dressings in Burn Care Using Virtual Reality: A Study of Perceived Impact and Usability With Patients and Nurses. Journal of burn care & research : official publication of the American Burn Association 40(6), 878-885.
 5. Gold, JI, & Mahrer, NE. (2018) Is Virtual Reality Ready for Prime Time in the Medical Space? A Randomized Control Trial of Pediatric Virtual Reality for Acute Procedural Pain Management. Journal of pediatric psychology 43(3), 266-275.
 6. Ahmadpour, N, Randall, H, Choksi, H, Gao, A, Vaughan, C, & Poronnik, P. (2019) Virtual Reality interventions for acute and chronic pain management. The international journal of biochemistry & cell biology 114 105568.