Auteurs: Christa Veldhuizen, Hester , Rietje
Autorisators: Peter Vink

Klinisch Scenario

Patiënten zijn lichamelijk verzwakt van een IC-opname en vaak ADL afhankelijk. Ze zijn aanspreekbaar maar zijn soms angstig, gespannen of bezorgd over de situatie waar ze in zitten. Vaak krijgen patiënten daarom rustgevende medicatie toegediend. Ik vraag mij af of complementaire zorg, bijvoorbeeld live muziek, een aanvulling of zelfs vervanging zou kunnen zijn voor deze doelgroep, naast de huidige medische behandeling.

PICO

  • P: IC-patienten, hersetelfase
  • I: complementaire zorg
  • C: medicatie
  • O: stress, spanning, angst, onrust

De Vraag

Wat is het effect van complementaire zorg (bijv. live muziek), in vergelijking met de medicamenteuze behandeling op stress, spanning, angst en/of onrust bij de IC-patiënt in de herstelfase?