Auteurs: Peter Vink, Melanie Rink (Seniorverpleegkundige & Praktijkopleider Amsterdam UMC, Neurocentrum AMC)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Klinisch Scenario

Op het Neurocentrum in het AMC hebben we patiënten met een dwarslaesie. We zwachtelen (minimaal) een keer per dag van teen tot lies met watten en zwachtels (dubbel), om trombose te voorkomen en voor ondersteuning van de juiste bloeddruk tijdens de acute fase. Een revalidatiearts benoemd dat in de revalidatiesetting daar Therapeutisch Elastische Kousen (TEK) voor worden gebruikt. Deze zouden veel makkelijker aan te trekken zijn, maar we vragen ons af of ze in deze fase even effectief zijn. Daarnaast zijn we ook benieuwd of met de TEK minder kans is op decubitus, omdat dit bij (verkeerd) zwachtelen wel een risico is.

PICO

  • P: dwarslaesie patienten in de acute fase
  • I: Therapeutisch Elastische Kousen
  • C: zwachtelen
  • O: (risico op) trombose, bloeddruk, decubitus

De Vraag

Wat is het effect van Therapeutisch Elastische Kousen, in vergelijking met zwachtelen, op (risico op) trombose, bloeddruk, decubitus bij dwarslaesiepatiënten in de acute fase?