Auteurs: Wim Russcher (Verpleegkundige Gelre Ziekenhuizen)
Autorisators: Anja Bussink

Klinisch Scenario

Op de afdeling GE-chirurgie en MDL van Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn, hebben veel patiënten een perifeer infuus of intraveneuze centrale lijn. Een relatief veel voorkomende complicatie is een katheter gerelateerde-bloedbaaninfectie (KGB), verantwoordelijk voor één derde van de zorg gerelateerde infecties1. Dit mag niet worden beschouwd als een onvermijdelijke complicatie, maar als een grotendeels iatrogene ziekte, wanneer de juiste werkwijze wordt gehanteerd. Infuussystemen behoren volgens protocol Gelre Ziekenhuizen om de vier dagen vervangen te worden. Deze werkwijze komt voort uit de reeds verouderde WIP-richtlijn2. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd te gebeuren, waarbij opvalt dat dit niet direct lijkt te leiden tot een infectie. Er wordt wel gesuggereerd dat men bij het vervangen van infuussystemen een open verbinding creëert waarbij kans op het binnendringen van micro-organismen. Daarnaast is het vervangen van een infuussysteem een handeling die belastend kan zijn voor patiënten en brengt het een aanzienlijke hoeveelheid afval, verpleegtijd en kosten met zich mee.

PICO

  • P: patiënten opgenomen in een ziekenhuis met een infuussysteem voor intraveneuze infusietherapie
  • I: vervangen van infuussysteem om de zeven dagen (168 uur)
  • C: vervangen van infuussysteem om de vier dagen (96 uur)
  • O: katheter-gerelateerde bloedbaaninfecties

De Vraag

Wat is het effect van het vervangen van infuuslijnen om de zeven dagen (168 uur) in vergelijking met het vervangen om de vier dagen (96 uur) op katheter-gerelateerde bloedbaaninfecties bij patiënten opgenomen in een ziekenhuis met een infuussysteem voor intraveneuze infusietherapie?