Auteurs: Peter Vink (Stafadviseur Kwaliteit & Zorg Amsterdam UMC), Sandra Stemmerik-Twilhaar (Verpleegkundig Consulent Wond & Decubitus Amsterdam UMC), Annemiek van Delft (Senior Verpleegkundig Consulent Wond & Decubitus Amsterdam UMC), Machteld Van Driel (Seniorverpleegkundige Amsterdam UMC)
Autorisators: Peter Vink

Klinisch Scenario

Binnen Amsterdam UMC worden protocollen geharmoniseerd tussen locatie AMC en VUmc. Voor beide locaties zijn protocollen beschikbaar voor de verzorging van tracheacanule en tracheostoma. Op locatie AMC wordt Metailline gaas voorgeschreven, maar op locatie VUmc wordt een gewoon splitkompres gebruikt op de KNO afdeling. Beide locaties geven voordelen aan over hun werkwijze. De commissie Wond & Decubitus wil het beleid goed onderbouwen en wil daarom onderzoek naar de juiste wijze van wondzorg bij een patiënt met een tracheacanule.

PICO

  • P: tracheacanule, ziekenhuis
  • I: Metalline gaas (alluminium kompres)
  • C: splitkompres, schuimverband
  • O: wondgenezing, hypergranulatie, verweking van de huid, infectie, decubitus

De Vraag

Wat is het effect van Metalline gaas, in vergelijking met splitkompres of schuimverband, op wondgenezing / hypergranulatie / verweking van de huid / infectie / decubitus bij patiënten met een tracheacanule in het ziekenhuis?