Dimitriou et al. (2017) – beoordeling door Peter.

Upload 26 januari 2021.

Inhoud

Auteurs: Peter Vink (docent, coach omni cura ACADEMY), Peter Vink
Autorisators: Nog geen autorisators.

De Beoordeling

Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

Het doel van deze systematische review is het presenteren en analyseren van de resultaten van alle gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCTs) die de effectiviteit van AT als aanvullende behandeling van postoperatieve pijn onderzochten.

Beoordeling:

De SR is goed uitgevoerd, hoewel niet is omschreven hoe data-extractie is uitgevoerd. Van de negen geïncludeerde waren 5 beoordeeld als hoge kwaliteit en vier als lage kwaliteit, waaronder de drie RCT’s over aromatherapie bij volwassenen.

De Checklist


Welke van onderstaande onderdelen zijn duidelijk/voldoende omschreven? patiëntenpopulatie, interventie, controle interventie, uitkomst(en)

Is de periode van zoeken omschreven? ja
 In welke periode is gezocht naar primaire studies? tot december 2015

Is de zoekactie uitgevoerd in relevantie databanken? ja

Passen de zoektermen bij de vraagstelling? ja

Is de volledige zoekstrategie weergegeven of te downloaden? nee

Zijn inclusiecriteria omschreven? ja
 Is het niveau van bewijsmateriaal (studiedesign) opgenomen in de inclusiecriteria? ja
  Welke studiedesigns werden geïncludeerd? RCT's

Vond de selectie plaats door minimaal twee personen? ja
  Voerde deze personen de selectie onafhankelijk van elkaar uit? ja
  Werden meningsverschillen zo objectief mogelijk opgelost? ja

Zijn de geïncludeerde primaire studies beoordeeld op validiteit? ja
 Is de beoordeling door twee reviewers uitgevoerd? ja
  Voerden zij de beoordeling onafhankelijk van elkaar uit? ja
  Werden meningsverschillen zo eerlijk en objectief mogelijk opgelost? ja
 Werd er een expliciete lijst van criteria gebruikt voor de beoordeling? ja
  Bevat deze lijst alle relevante risico’s voor bias voor de geïncludeerde studiedesigns? ja
Toelichting: JADAD lijst

Is de data-extractie door minimaal twee reviewers uitgevoerd? niet omschreven

Is de data-extractie gestandaardiseerd? niet omschreven

Hoe zijn de belangrijkste kenmerken van de geïncludeerde studies weergegeven? in een tabel, tekstueel

Is er een meta-analyse uitgevoerd? nee

Gerelateerd

Geef een reactie