Lin et al. (2018) – beoordeling door Marjolein.

Het onderzoek is volgens onze beoordeling van redelijke kwaliteit: voor diverse factoren is gecorrigeerd. De minpunten zijn de relatief kleine onderzoekspopulatie en de verdeling testgroep/controlegroep per verpleegtehuis, waardoor de standaardzorg van patiënten kan verschillen.

Upload 1 maart 2021.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Stap 3: Appraise

Auteurs: Marjolein Groeneveld
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY), Jannick vd Linden (verpleegkundige, klinisch epidemioloog Catharinaziekenhuis)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Kwaliteit: gemiddeld
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

Het betreft een observationele studie onder de bewoners van zes verpleegtehuizen in Taiwan. Drie centra werden als testgroep aangewezen, drie als controlegroep. Naast agitatie (CMAI) zijn de uitkomstmaten van de studie ook ADL (Barthel index) en cognitief functioneren (MMSE). Deelnemer moesten dagelijks 20 minuten luisteren naar white noise tussen 16 en17 uur gedurende een maand. Het onderzoek is volgens onze beoordeling van redelijke kwaliteit: voor diverse factoren is gecorrigeerd. De minpunten zijn de relatief kleine onderzoekspopulatie en de verdeling testgroep/controlegroep per verpleegtehuis, waardoor de standaardzorg van patiënten kan verschillen.

Beoordeling:

Het onderzoek is volgens onze beoordeling van redelijke kwaliteit: voor diverse factoren is gecorrigeerd. De minpunten zijn de relatief kleine onderzoekspopulatie en de verdeling testgroep/controlegroep per verpleegtehuis, waardoor de standaardzorg van patiënten kan verschillen.


Waar gaat het onderzoek over? bijwerkingen of etiologie

Zijn de te vergelijken groepen adequaat gedefinieerd?

Was de selectie van patiënten voor het onderzoek valide? ja

Werden de blootstelling en uitkomsten onafhankelijk (blind) van elkaar beoordeeld?

Was de follow-upduur zodanig lang dat de bestudeerde uitkomst hierin kon optreden?

Werd in de analyse gecorrigeerd voor de belangrijkste prognostische factoren (confounders)?

Bronvermelding

  1. Lin, LW, Weng, SC, Wu, HS, Tsai, LJ, Lin, YL, & Yeh, SH. (2018) The Effects of White Noise on Agitated Behaviors, Mental Status, and Activities of Daily Living in Older Adults With Dementia. The journal of nursing research : JNR 26(1), 2-9.