Sibanda et al. (2018) – beoordeling door Marjolein.

De SR is van redelijke kwaliteit. Niet alle gebruikte RCT’s waren van voldoende omvang, maar waren verder van acceptabele kwaliteit.

Upload 1 maart 2021.

Stap 3: Appraise

Auteurs: : Marjolein Groeneveld
Autorisators: : Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY), Jannick vd Linden (verpleegkundige, klinisch epidemioloog Catharinaziekenhuis)
Studiedesign:
Checklist: cochrane netherlands
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

De publicatie betreft een SR van 8 RCT’s en 2 quasi-experimentele papers, waarvan 3 RCT’s gericht op het vóórkomen en de ernst van het delier postoperatief. Het betrof volwassen patiënten (leeftijd variërend van 45-85 jaar) met een knie of heupoperatie. De interventie betrof luisteren naar muziek (slaapliedjes, Keltische muziek of meditatieve muziek) via speakers post operatief minstens 3-4 uur per dag.

Beoordeling:

De SR is van redelijke kwaliteit. Niet alle gebruikte RCT’s waren van voldoende omvang, maar waren verder van acceptabele kwaliteit.

Beoordeling
De methodologie is kort samengevat.
Patiëntkarakteristieken zijn vermeld.
Er is, indien mogelijk, gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde checklist.
Er is een reële inschatting gemaakt van de methodologische kwaliteit en het risico op bias.

Bronvermelding

  1. Sibanda, A, Carnes, D, Visentin, D, & Cleary, M. (2018) A systematic review of the use of music interventions to improve outcomes for patients undergoing hip or knee surgery. Journal of advanced nursing 75(3), 502-516.