A systematic review of the use of music interventions to improve outcomes for patients undergoing hip or knee surgery.

Sibanda, A, Carnes, D, Visentin, D, & Cleary, M. (2018) A systematic review of the use of music interventions to improve outcomes for patients undergoing hip or knee surgery. Journal of advanced nursing 75(3), 502-516.
Upload 25 augustus 2021.

Abstract

PICO

P: postoperatief, operatie, knie, operatie, heup
I: muziek
Muziek: slaapliedjes, Keltische muziek, meditatieve muziek
C:
O: delier

Mist er iets in de bronvermelding van deze publicatie of wil je de abstract of PICO informatie toevoegen? Gebruik dan de knop hiernaast om de publicatie te bewerken:

Beoordelingen (2)

Kwaliteit:

zeer laag

laag

gemiddeld

hoog

zeer hoog

Risico op bias:

zeer ernstig

ernstig

niet ernstig

Auteurs: Marjolein Groeneveld
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY), Jannick vd Linden (verpleegkundige, klinisch epidemioloog Catharinaziekenhuis)
Studiedesign:
Checklist: cochrane netherlands
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

De publicatie betreft een SR van 8 RCT’s en 2 quasi-experimentele papers, waarvan 3 RCT’s gericht op het vóórkomen en de ernst van het delier postoperatief. Het betrof volwassen patiënten (leeftijd variërend van 45-85 jaar) met een knie of heupoperatie. De interventie betrof luisteren naar muziek (slaapliedjes, Keltische muziek of meditatieve muziek) via speakers post operatief minstens 3-4 uur per dag.

Beoordeling:

De SR is van redelijke kwaliteit. Niet alle gebruikte RCT’s waren van voldoende omvang, maar waren verder van acceptabele kwaliteit.

Auteurs: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

Het betreft een SR van 8 RCT’s en 2 quasi-experimentele papers, waarvan 3 RCT’s gericht op het vóórkomen en de ernst van het delier postoperatief. Het betrof volwassen patiënten (leeftijd variërend van 45-85 jaar) met een knie of heupoperatie. De interventie betrof luisteren naar muziek (slaapliedjes, Keltische muziek of meditatieve muziek) via speakers post operatief minstens 3-4 uur per dag.

Beoordeling:

De SR is grotendeels volgens het boekje uitgevoerd, hoewel niet alles is omschreven. Het geeft goed inzicht in de kwaliteit van onderliggende studies.

Resultaten

“De review van Sibanda et al trekt de conclusie dat er significant minder delieren voorkomen bij gebruik van muziek postoperatief en adviseert hiervan gebruik te maken binnen de mogelijkheden van de instelling. Het trekt de conclusie op basis van 3 RC’s met in totaal een voldoende grootte onderzoekspopulatie, maar waarbij verschillende uitkomstmaten zijn gebruikt. Er werden 3 RC’s gebruikt. Bij 1 RC waren de uitkomstmaten de MMSE (geheugentest) en de NEECHAM (verwardheidsschaal), gemeten preoperatief en op dag 1, 2 en 3. Uitkomsten van deze metingen geven een significante stijging in MMSE-score aan onder de groep patiënten die muziek luisterden op dag 1 en 2 (p = 0.001), dag 3 (p < 0.001) en over de drie dagen (p = 0.012). (pre op: 29,72 (1,51), dag 1: 26,91 (2,39), dag 2: 27,50 (1,67), dag 3: 28,91 (1,31)) Tevens werd er bij de groep patiënten die muziek luisterden minder episodes van verwardheid gemeten volgens de NEECHAM-scores op dag 1 (p < 0.001), dag 2 (p = 0.002) dag 3 (p < 0.001) en over de 3 dagen (p = 0.014). (dag 1: 24,00 (0,97), dag 2: 25,00 (0,70), dag 3: 28,50 (1,31). De 2 andere RC’s waren de uitkomsten wel/geen delier aan de hand van beschrijvingen uit de rapportage. De eerste RC beschreef dat van de 124 patiënten, 38 een delier kregen, waarvan 36 tot de groep behoorde die geen muziek luisterden (p = 0.001). De 3e RC beschreef dezelfde effecten van het gebruik van muziek op het postoperatieve delier (p = 0.001).”

Inloggen

Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te uploaden. Log hieronder in of registreer direct een account!

Nieuw Resultaat

Om resultaten helder en overzichtelijk te krijgen breken we het in stukjes. Je geeft eerst aan voor welke interventie, co-interventie (comparison) en uitkomst je de resultaten toevoegt. Je kunt alleen de onderdelen selecteren die in de PICO of CAT zijn gedefinieerd. Zo voorkom je dat je overbodige resultaten toevoegt. Mis je een interventie of uitkomst? Voeg die dan eerst toe aan de CAT of Klinische Onzekerheid.