Sibanda et al. (2018) – beoordeling door Peter.

Upload 13 januari 2021.

Inhoud

Auteurs: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

De Beoordeling

Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

Het betreft een SR van 8 RCT’s en 2 quasi-experimentele papers, waarvan 3 RCT’s gericht op het vóórkomen en de ernst van het delier postoperatief. Het betrof volwassen patiënten (leeftijd variërend van 45-85 jaar) met een knie of heupoperatie. De interventie betrof luisteren naar muziek (slaapliedjes, Keltische muziek of meditatieve muziek) via speakers post operatief minstens 3-4 uur per dag.

Beoordeling:

De SR is grotendeels volgens het boekje uitgevoerd, hoewel niet alles is omschreven. Het geeft goed inzicht in de kwaliteit van onderliggende studies.

De Checklist


Welke van onderstaande onderdelen zijn duidelijk/voldoende omschreven? patiëntenpopulatie, interventie, controle interventie, uitkomst(en)
Toelichting: Zie 'Aim'

Is de periode van zoeken omschreven? ja
 In welke periode is gezocht naar primaire studies? tot juni 2018

Is de zoekactie uitgevoerd in relevantie databanken? ja

Passen de zoektermen bij de vraagstelling? ja

Is de volledige zoekstrategie weergegeven of te downloaden? ja
Toelichting: Volledige zoekstrategie is weergegeven in Table S1.

Zijn inclusiecriteria omschreven? ja
 Is het niveau van bewijsmateriaal (studiedesign) opgenomen in de inclusiecriteria? nee

Vond de selectie plaats door minimaal twee personen? niet omschreven

Zijn de geïncludeerde primaire studies beoordeeld op validiteit? ja
 Is de beoordeling door twee reviewers uitgevoerd? ja
  Voerden zij de beoordeling onafhankelijk van elkaar uit? ja
  Werden meningsverschillen zo eerlijk en objectief mogelijk opgelost? niet omschreven
 Werd er een expliciete lijst van criteria gebruikt voor de beoordeling? ja
  Bevat deze lijst alle relevante risico’s voor bias voor de geïncludeerde studiedesigns? ja
Toelichting: Zie 2.5 Quality appraisal en Table 1

Is de data-extractie door minimaal twee reviewers uitgevoerd? niet omschreven

Is de data-extractie gestandaardiseerd? ja
Toelichting: 2.6 Data abstraction

Hoe zijn de belangrijkste kenmerken van de geïncludeerde studies weergegeven? in een tabel, tekstueel

Is er een meta-analyse uitgevoerd? nee

Gerelateerd

Geef een reactie