Beoordeling Aaltonen et al. (2019)

Upload 21 juni 2021.

Inhoud

Auteurs: Ilona Honing, Stephanie Pappot
Autorisators: Peter Vink

De Beoordeling

Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit: gemiddeld
Risico op bias: ernstig
Methodologie:

“We verzamelden gegevens van alle patiënten die een electieve poliklinische biopsie ondergingen van een nier of een getransplanteerde nier volgens het poliklinische protocol tussen januari 2011 en februari 2016. We registreerden de gegevens over de biopsieprocedure en complicaties: bloedingen (hematoom of macrohematurie), ernstige pijn, overlijden, of “andere” (infectie, accidentele punctie van een ander orgaan). A
complicatie werd geclassificeerd als ernstig, indien er interventies nodig waren zoals transfusie of radiologische of chirurgische interventie.”

Beoordeling:

Niet alles is helder omschreven in de studie, voor een cohortonderzoek lijkt het redelijke methdologische kwaliteit. Het betreft ook een redelijk grote steekproef en een voldoende follow-up.

De Checklist


Waar gaat het onderzoek over? bijwerkingen of etiologie

Zijn de te vergelijken groepen adequaat gedefinieerd? n.v.t.

Was de selectie van patiënten voor het onderzoek valide? ja

Werden de blootstelling en uitkomsten onafhankelijk (blind) van elkaar beoordeeld? nee

Was de follow-upduur zodanig lang dat de bestudeerde uitkomst hierin kon optreden? ja
Toelichting: Vermoed van wel, staat niet duidelijk beschreven: "patiënten namen t/m 8 dagen na biopt contact op met het ziekenhuis".

Werd in de analyse gecorrigeerd voor de belangrijkste prognostische factoren (confounders)? ja

Gerelateerd

Geef een reactie