Griffiths & Fernandez (2007) – beoordeling door Femke & Marieke.

Upload 24 juni 2021.

Inhoud

Auteurs: Femke den Hartog, Marieke Smits
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

De Beoordeling

Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

Design: 26 RCT’s werden geïncludeerd.

Patiëntengroep(en): mensen van alle leeftijden met een kortdurende catheter (1 tot 14 dagen) in verschillende settingen (ziekenhuis, verpleeghuis) werden opgenomen. Deelnemers met aangeboren afwijkingen in urologisch systeem werden uitgesloten.

Interventie(s): aantal mogelijkheden werden onderzocht: verschillende tijdstippen (06:00u-22:00u), duur voorafgaand aan het verwijderen, afklemmen voor verwijderen en gebruik van alfablokkers voor verwijderen.

Beoordeling:

Artikel wordt hoog beoordeeld. Volgens de beoordelingslijst komen bijna alle onderdelen in het artikel voor. Alles is duidelijk beschreven. Duidelijke methode. Duidelijke uitkomsten. Enige discussie is dat het artikel van 2007 is, wat de betrouwbaarheid minder maakt.

De Checklist


Welke van onderstaande onderdelen zijn duidelijk/voldoende omschreven? patiëntenpopulatie, interventie, controle interventie, uitkomst(en)
Toelichting: Zie verdere uitleg hierboven.

Is de periode van zoeken omschreven? ja
 In welke periode is gezocht naar primaire studies? Tussen 2002 en 2006 is er gezocht naar studies (Cochrane, Medline, embase, cinahl, nursing collection).

Is de zoekactie uitgevoerd in relevantie databanken? ja

Passen de zoektermen bij de vraagstelling? ja

Is de volledige zoekstrategie weergegeven of te downloaden? ja
Toelichting: Volledige zoekstrategie is in te zien.

Zijn inclusiecriteria omschreven? ja
 Is het niveau van bewijsmateriaal (studiedesign) opgenomen in de inclusiecriteria? ja
  Welke studiedesigns werden geïncludeerd? randomised and quasi‐randomised controlled trials (RCTs)

Vond de selectie plaats door minimaal twee personen? ja
  Voerde deze personen de selectie onafhankelijk van elkaar uit? ja
  Werden meningsverschillen zo objectief mogelijk opgelost? ja

Zijn de geïncludeerde primaire studies beoordeeld op validiteit? ja
 Is de beoordeling door twee reviewers uitgevoerd? ja
  Voerden zij de beoordeling onafhankelijk van elkaar uit? ja
  Werden meningsverschillen zo eerlijk en objectief mogelijk opgelost? ja
 Werd er een expliciete lijst van criteria gebruikt voor de beoordeling? ja
  Bevat deze lijst alle relevante risico’s voor bias voor de geïncludeerde studiedesigns? ja
Toelichting: De methodologische kwaliteit werd door twee reviewers apart beoordeeld met een assesment tool van de Incontinence Group module, met onder andere in- en exclusiecriteria, allocation concealment, validiteit van outcome assessment en risico op bias.

Is de data-extractie door minimaal twee reviewers uitgevoerd? ja
 Deden zij dit onafhankelijk van elkaar? ja

Is de data-extractie gestandaardiseerd? ja
Toelichting: Er wordt beschreven dat er 2 onafhankelijke reviewers zijn.

Hoe zijn de belangrijkste kenmerken van de geïncludeerde studies weergegeven? in een tabel, tekstueel
Toelichting: Alle geïncludeerde studies zijn tekstueel beschreven (deelnemers, interventies, resultaten). Tabellen zijn gebruikt om een gelijkwaardige verdeling van de opbouw van de uitwerking weer te geven.

Is er een meta-analyse uitgevoerd? ja
 Van wat voor studies zijn de resultaten samengevoegd? Randomised Controlled Trials (RCT's)
 Beargumenteren de onderzoekers waarom het gepast is om resultaten te combineren in een meta-analyse? ja
 Is er sprake van klinische of methodologische heterogeniteit? ja
 Is er sprake van statistische heterogeniteit? ja
Toelichting: De onderzoeken werden beoordeeld op klinische heterogeniteit door rekening te houden met:de instellingen, populaties, interventies en resultaten. Gebaseerd op dit, werd een beslissing genomen over het al dan niet passend zijn om de gegevens te combineren.

Gerelateerd

Geef een reactie