Beoordeling Kleidon et al. (2019)

Upload 28 juni 2021.

Inhoud

Auteurs: Anouk van de Heysteeg - van Dijk, Jolanda de Jongh
Autorisators: Nog geen autorisators.

De Beoordeling

Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: ernstig
Methodologie:

Pilot voor de haalbaarheid van een grootschalige Trial naar het flushen van een waaknaald met 3ml NACl 0,9% versus 10ml NaCl 0,9% en de frequentie van flushen 1x 24u versus 1x 6u op bij kinderen.

Beoordeling:

Alle onderdelen van de beoordeling worden benoemd in het artikel.
Er bestaat alleen risico op Bias vanwege het feit dat er zowel voor de patiënten als voor het verplegend personeel geen sprake is van blindering.

De Checklist


Was de toewijzing van de interventie aan de patiënten gerandomiseerd? ja
 Welke methode van randomisatie is toegepast? blokrandomisatie

In hoeverre is er sprake van risico op bias, op basis van de randomisatiemethode? niet ernstig
Toelichting: de studie is niet geblindeerd voor de patiënten als het verplegend personeel

Was degene die patiënten includeert op de hoogte van de randomisatievolgorde? ja

Was het mogelijk om de deelnemers/patiënten te blinderen? nee

Was het mogelijk om de behandelaren te blinderen? nee

Was het mogelijk om de onderzoekers (effectbeoordelaars) te blinderen? ja
 Is dit ook gedaan? ja

In hoeverre is er sprake van risico op bias, op basis van de blindering? ernstig

Hoe zijn belangrijke kenmerken van de deelnemers/patiënten aan het begin van de studie weergegeven? in een tabel
 Waren de groepen vóór start van de behandeling/interventie vergelijkbaar? ja

Is op voorhand berekend hoeveel deelnemers nodig waren om een effect aan te tonen? ja
 Is van een voldoende proportie van alle ingesloten patiënten een volledige follow-up beschikbaar? ja
 Zijn er verschillen in lost to follow-up tussen de studiegroepen? nee

Zijn de geïncludeerde patiënten ganalyseerd in de groep waarin ze waren gerandomiseerd? ja
 Past de analyse bij de onderzoeksvraag? ja

Is selectieve publicatie van uitkomsten voldoende uitgesloten? ja

Is ongewenste invloed van sponsoren/academic bias voldoende uitgesloten? ja

Gerelateerd

Geef een reactie