Strategies for the removal of short-term indwelling urethral catheters in adults.

Griffiths, R, & Fernandez, R. (2007) Strategies for the removal of short-term indwelling urethral catheters in adults. The Cochrane database of systematic reviews (2), CD004011.
Upload 10 juni 2021.

Abstract

Mist er iets in de bronvermelding van deze publicatie of wil je de abstract of PICO informatie toevoegen? Gebruik dan de knop hiernaast om de publicatie te bewerken:

Beoordelingen (2)

Kwaliteit:

zeer laag

laag

gemiddeld

hoog

zeer hoog

Risico op bias:

zeer ernstig

ernstig

niet ernstig

Auteurs: Simone van Essen
Autorisators: Anja Bussink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Checklist: Cochrane Checklist voor SR's van RCT's
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

De systematic review richt zich op de beste strategieën voor het verwijderen van een kortdurende (minimaal één dag en maximaal veertien dagen) blaaskatheter bij volwassenen patiënten. Belangrijkste uitkomstmaat was het aantal rekatheterisaties na het verwijderen van de katheter. Patiënten met congenitale afwijkingen aan het uro/genitale systeem werden niet geïncludeerd. De auteurs van deze systematic review beschrijven de kwaliteit van de primaire studies als wisselend en beschreven beperkingen qua analyses vanwege de beperkt beschikbare informatie en klinische heterogeniteit tussen de onderzoeken.

Beoordeling:

De systematic review uit 2007 is beoordeeld met behulp van de SR-RCTs checklist van Cochrane en beoordeeld als van goede kwaliteit. Alle stappen zijn uitgebreid beschreven en lijken goed navolgbaar.

Auteurs: Femke den Hartog, Marieke Smits
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

Design: 26 RCT’s werden geïncludeerd.

Patiëntengroep(en): mensen van alle leeftijden met een kortdurende catheter (1 tot 14 dagen) in verschillende settingen (ziekenhuis, verpleeghuis) werden opgenomen. Deelnemers met aangeboren afwijkingen in urologisch systeem werden uitgesloten.

Interventie(s): aantal mogelijkheden werden onderzocht: verschillende tijdstippen (06:00u-22:00u), duur voorafgaand aan het verwijderen, afklemmen voor verwijderen en gebruik van alfablokkers voor verwijderen.

Beoordeling:

Artikel wordt hoog beoordeeld. Volgens de beoordelingslijst komen bijna alle onderdelen in het artikel voor. Alles is duidelijk beschreven. Duidelijke methode. Duidelijke uitkomsten. Enige discussie is dat het artikel van 2007 is, wat de betrouwbaarheid minder maakt.

Inloggen

Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te uploaden. Log hieronder in of registreer direct een account!

Nieuw Resultaat

Om resultaten helder en overzichtelijk te krijgen breken we het in stukjes. Je geeft eerst aan voor welke interventie, co-interventie (comparison) en uitkomst je de resultaten toevoegt. Je kunt alleen de onderdelen selecteren die in de PICO of CAT zijn gedefinieerd. Zo voorkom je dat je overbodige resultaten toevoegt. Mis je een interventie of uitkomst? Voeg die dan eerst toe aan de CAT of Klinische Onzekerheid.