Griffiths & Fernandez (2007) – beoordeling door Simone.

De systematic review uit 2007 is beoordeeld met behulp van de SR-RCTs checklist van Cochrane en beoordeeld als van goede kwaliteit. Alle stappen zijn uitgebreid beschreven en lijken goed navolgbaar.

Upload 15 augustus 2021.

Stap 3: Appraise

Auteurs: : Simone van Essen
Autorisators: : Anja Bussink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Checklist: Cochrane Checklist voor SR's van RCT's
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

De systematic review richt zich op de beste strategieën voor het verwijderen van een kortdurende (minimaal één dag en maximaal veertien dagen) blaaskatheter bij volwassenen patiënten. Belangrijkste uitkomstmaat was het aantal rekatheterisaties na het verwijderen van de katheter. Patiënten met congenitale afwijkingen aan het uro/genitale systeem werden niet geïncludeerd. De auteurs van deze systematic review beschrijven de kwaliteit van de primaire studies als wisselend en beschreven beperkingen qua analyses vanwege de beperkt beschikbare informatie en klinische heterogeniteit tussen de onderzoeken.

Beoordeling:

De systematic review uit 2007 is beoordeeld met behulp van de SR-RCTs checklist van Cochrane en beoordeeld als van goede kwaliteit. Alle stappen zijn uitgebreid beschreven en lijken goed navolgbaar.

Beoordeling
De methodologie is kort samengevat.
Patiëntkarakteristieken zijn vermeld.
Er is, indien mogelijk, gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde checklist.
Er is een reële inschatting gemaakt van de methodologische kwaliteit en het risico op bias.

Bronvermelding

  1. Griffiths, R, & Fernandez, R. (2007) Strategies for the removal of short-term indwelling urethral catheters in adults. The Cochrane database of systematic reviews (2), CD004011.