Phillipson et al. (2013) – beoordeling door Lara & Marieke.

Upload 7 februari 2022.

Inhoud

Auteurs: Lara de Bruijn (Regie Verpleegkundige Sint Antonius Ziekenhuis), Marieke Dekker (HBO verpleegkundige st. Antonius ziekenhuis)
Autorisators: Nog geen autorisators.

De Beoordeling

Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

Er heeft een RCT plaatsgevonden. Inclusiecriteria: CHF, NYHA 2 tot 4, stabiel, LV funcite <40% of >40 met ziekenhuisopnames wegens HF in de voorgeschiedenis, maximale therapie met ACE/ARB en betablokkers zonder medicatie veranderingen in de afgelopen 14 dagen en minimaal 80mg furosemide/24 h bij NYHA 2 of minimaal 40 mg/24h bij NYHA 3/ 4. Exclusie: Lever- en nierfunctie stoornissen, dementie en significante taalproblemen. In de interventiegroep werd een vochtbeperking opgelegd van 1,5 liter en een zoutbeperking. In de controlegroep werden deze beiden losgelaten. De zout en vochtbeperking zorgde voor meer verbetering bij patiënten, maar met name veel minder verslechtering. 51% vs 16% en 49% vs 84%).

Beoordeling:

In het artikel staat duidelijk de methodiek beschreven. Er wordt in de discussie duidelijk beschreven wat de valkuilen bij het onderzoek zijn geweest en waar verder onderzoek nodig is.

De Checklist


Was de toewijzing van de interventie aan de patiënten gerandomiseerd? ja
 Welke methode van randomisatie is toegepast?

In hoeverre is er sprake van risico op bias, op basis van de randomisatiemethode? niet ernstig

Was degene die patiënten includeert op de hoogte van de randomisatievolgorde? ja

Was het mogelijk om de deelnemers/patiënten te blinderen? nee

Was het mogelijk om de behandelaren te blinderen? nee

Was het mogelijk om de onderzoekers (effectbeoordelaars) te blinderen? ja
 Is dit ook gedaan? niet omschreven

In hoeverre is er sprake van risico op bias, op basis van de blindering? niet ernstig

Hoe zijn belangrijke kenmerken van de deelnemers/patiënten aan het begin van de studie weergegeven? in een tabel én tekstueel
 Waren de groepen vóór start van de behandeling/interventie vergelijkbaar? ja

Is op voorhand berekend hoeveel deelnemers nodig waren om een effect aan te tonen? niet omschreven
 Is van een voldoende proportie van alle ingesloten patiënten een volledige follow-up beschikbaar? ja

Zijn de geïncludeerde patiënten ganalyseerd in de groep waarin ze waren gerandomiseerd?

Is selectieve publicatie van uitkomsten voldoende uitgesloten? ja

Is ongewenste invloed van sponsoren/academic bias voldoende uitgesloten? ja

Gerelateerd

Geef een reactie