Allida et al. (2021) – beoordeling door Lara & Marieke.

Artikel geeft voldoende inzicht in de methodiek. De resultaten zijn beschreven en grafisch vorm gegeven. Het artikel heeft voldoende klinische relevantie.

Upload 7 februari 2022.

Stap 3: Appraise

Auteurs: Lara de Bruijn (Regie Verpleegkundige Sint Antonius Ziekenhuis), Marieke Dekker (HBO verpleegkundige st. Antonius ziekenhuis)
Autorisators: Nog geen autorisators.
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

RCT, enkel blind uitgevoerd.

Volwassen patienten met hartfalen en gebruik van diuretica. De helft wordt gevraagd kauwgom te kauwen om de dorst klachten te verminderen. Deze hypothese wordt bevestigd, meer dan de helft van de patienten in de interventie groep wilde door gaan met kauwgom kauwen. Tevens werd een lagere NRS gegeven aan de dorstklachten in de interventiegroep ten opzichte van de controlegroep (3,7 vs 4,5).

Beoordeling:

Artikel geeft voldoende inzicht in de methodiek. De resultaten zijn beschreven en grafisch vorm gegeven. Het artikel heeft voldoende klinische relevantie.

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.
Nog niet beoordeeld.


Was de toewijzing van de interventie aan de patiënten gerandomiseerd? ja
 Welke methode van randomisatie is toegepast?

In hoeverre is er sprake van risico op bias, op basis van de randomisatiemethode? niet ernstig

Was degene die patiënten includeert op de hoogte van de randomisatievolgorde? nee
 Kan dit gevolgen hebben op de uitkomst? nee

Was het mogelijk om de deelnemers/patiënten te blinderen? nee

Was het mogelijk om de behandelaren te blinderen? nee

Was het mogelijk om de onderzoekers (effectbeoordelaars) te blinderen? ja
 Is dit ook gedaan? ja

In hoeverre is er sprake van risico op bias, op basis van de blindering? niet ernstig

Hoe zijn belangrijke kenmerken van de deelnemers/patiënten aan het begin van de studie weergegeven? in een tabel én tekstueel
 Waren de groepen vóór start van de behandeling/interventie vergelijkbaar? ja

Is op voorhand berekend hoeveel deelnemers nodig waren om een effect aan te tonen? ja
 Is van een voldoende proportie van alle ingesloten patiënten een volledige follow-up beschikbaar? ja
 Zijn er verschillen in lost to follow-up tussen de studiegroepen? ja

Zijn de geïncludeerde patiënten ganalyseerd in de groep waarin ze waren gerandomiseerd? ja
 Past de analyse bij de onderzoeksvraag? ja

Is selectieve publicatie van uitkomsten voldoende uitgesloten? ja

Is ongewenste invloed van sponsoren/academic bias voldoende uitgesloten? ja

Bronvermelding

  1. Allida, S.M., Shebab, S., Inglis, S.C., Davidson, P.M., Hayward, C.S. , & Newton, P.J.. (2021) A RandomisED ControLled TrIal of ChEwing Gum to RelieVE Thirst in Chronic Heart Failure (RELIEVE-CHF) Heart, Lung and Circulation 30 516-0524.