Bevorderen van therapietrouw bij kinderen.

Upload 1 mei 2016.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • redactie

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Op de afdeling Tieners van het Emma Kinderziekenhuis worden regelmatig patiënten (her)opgenomen met gezondheidsproblemen, die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden met een betere therapietrouw. Verpleegkundigen merken bijv. dat de patiënten medicatie niet goed gebruiken of zich niet houden aan noodzakelijke leefregels. In veel gevallen betreft het chronisch zieke tieners. De vraag doet zich voor welke interventies bewezen effectief zijn om therapietrouw te bevorderen bij patiënten in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

PICO

 • P: Patiënten in de leeftijd van 12 tot 18 jaar
 • I: Interventies om therapietrouw te bevorderen
 • C: Huidige zorg
 • O: Juist gebruik van medicatie en opvolgen van leefregels

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Search: PubMed, Cochrane, TRIP en Researchgate. Zoektermen: adolescent, teenager, patient, (non) compliance, (non) adherence, effective interventions, medication, precept, prescript, activities of daily living. Resultaten: 2 systematic reviews (SR) [1,2].

Geïncludeerde Studies

  1. Dean JA, Walters J, Hall A. A systematic review of interventions to enhance medication adherence in children adolescents with chronic illness. Arch Dis Child 2010;95:717–723. 2. Salema M, Elliott RA, Glazebrook C. A systematic review of adherence-enhancing interventions in adolescents taking long-term medicines. Journal of Adolescent Health 2011 Oct;49;455– 466.

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  Methode van onderzoek:
  De SR van Dean et al. [1]
  includeert 17 studies waarin interventies om therapietrouw te bevorderen worden
  vergeleken met standaard zorg. Van deze 17 studies waren 2 gerandomiseerde studies. De kwaliteit van
  de studies is matig. Alle kinderen tot 18 jaar, die >1 maand medicatie gebruiken, zijn meegenomen; er
  wordt in de SR geen onderscheid gemaakt tussen leeftijdsgroepen. Meta-analyse was niet mogelijk door
  de heterogeniteit van de studies. De SR is redelijk uitgevoerd. Vraagstelling, zoekactie, selectieprocedure,
  data-extractie, en heterogeniteit zijn duidelijk omschreven. Het is echter niet duidelijk of 2 onderzoekers
  onafhankelijk de studie procedures hebben uitgevoerd. Ook zijn de kenmerken van de oorspronkelijke
  onderzoeken summier beschreven.
  De SR van Salema et al.²
  includeerde ook 17 studies, allemaal van matige kwaliteit. In deze studies werd
  specifiek gekeken naar patiënten van 10 tot 18 jaar, die langdurig medicatie gebruiken. De studies zijn
  zeer heterogeen m.b.t. patiënten, de bestudeerde interventies, de wijze waarop therapietrouw wordt
  vastgesteld en de duur van de follow-up. De SR is goed uitgevoerd.

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  Verschillende studies hebben interventies bestudeerd, die therapietrouw zouden kunnen bevorderen.
  Deze studies zijn van matige kwaliteit. Ook is er een grote heterogeniteit in interventies en de resultaten
  zijn niet eenduidig. Met enige voorzichtigheid kan gezegd worden dat de volgende interventies de
  therapietrouw bevorderen: educatie, SMS-berichten, behavioral family systems therapy, coaching en
  inspraak in het medicatiebeleid.

  De Aanbeveling

  • Wij doen de aanbeveling om implementatie van de volgende interventies te overwegen: educatie van
  de patiënt, SMS-berichten, behavioral family systems therapy, coaching en inspraak van de patiënt in
  het medicatiebeleid.
  • Niveau van bewijs: B

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  Op de afdeling zal worden besproken welke interventies kunnen worden geïmplementeerd. Daarbij zal worden meegewogen wat de belasting is voor de patiënten en voor de organisatie.