Mupirocine ter voorkoming Tenckhoff katheter infecties.

Upload 1 april 2016.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Help mee met het up-to-date houden van de CAT’s!

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Op de afdeling Grote Kinderen van het Emma Kinderziekenhuis, AMC worden regelmatig kinderen
opgenomen met chronische nierinsufficiëntie. De behandeling bij chronische nierinsufficiëntie bestaat uit
peritoneaal dialyse. Deze vorm van dialyse wordt toegepast met behulp van een Tenckhoff katheter. De
insteekopening van de katheter wordt dagelijks verzorgd met Mupirocine 2% om infecties te voorkomen.
De vraag komt echter op of deze handelswijze wel evidence-based is.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Patiënten met chronische nierinsufficiëntie en een Tenckhoff katheter
I:Mupirocine 2%
C:Geen Mupirocine 2%
O:Ontsteking insteekopening, peritonitis
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: PubMed, Cochrane en CINAHL. Er is gezocht naar systematic reviews (SRs), gerandomiseerde studies (RCTs) en niet-gerandomiseerde studies tot oktober 2015. Zoektermen: peritoneal analysis, Tenckhoff, Mupirocin, Bactobran, exit-site infection, catheter-related infection, peritonitis. Resultaten: 3 SRs [1,2,3], en 3 klinische studies [4,5,6].

Stap 3: Appraise

Methodologie

Methode van onderzoek:
De SRs van Segal et al. [1] en Piraino²
zijn van matige kwaliteit. Beide SRs beschrijven summier hoe de
zoekactie, selectieprocedure, data extractie en kwaliteitsbeoordeling van de geïncludeerde studies
is verricht. Daarentegen zijn de vraagstellingen duidelijk en de geïncludeerde studies worden helder
gerapporteerd. De SR van Xu et al.³
daarentegen voldoet volledig aan de kwaliteitseisen, zoals
geformuleerd door de Cochrane Collaboration. Davanport [4]
doet verslag van een cohort onderzoek waarin
verschillende dialyse centra worden vergeleken. Mahajan et al. [5]
en Lim et al. [6]
beschrijven studies met een
voor- en nameting. Deze laatste 3 klinische studies zijn redelijk goed uitgevoerd. De onderzoeksgroepen
lijken vergelijkbaar, de dataverzameling is zorgvuldig uitgevoerd en de follow-up duur is voldoende lang.
De onderzoeken maken daarentegen allemaal gebruikt van retrospectieve data. Ook is in deze studies
onduidelijk of er sprake is van blindering.

Samenvatting Resultaten

De 3 SRs zijn op zowel RCTs als op cohort onderzoeken gebaseerd. Segal et al. [1]
includeerde 12 studies,
Piraino²
6 studies en Xu et al.³
14 studies. De resultaten zijn eenduidig: het dagelijks aanbrengen van
Mupirocine rondom de insteekopening van een Tenckhoff katheter is effectief in het verminderen van
huidpoortinfecties. Xu et al. geeft een gepooled effect met 1.233 patiënten in de Mupirocine groep
en 1.217 patiënten in de controle groep. De kans op een infectie van de insteekopening vermindert
significant: Relatief Risico (RR) 0.57, 95% Betrouwbaarheidsinterval (BI) 0.46-0.66, p<0.05. Ook vermindert Mupirocine de kans op een peritonitis: RR 0.41, 95% BI 0.24-0.54, p<0.05. Het effect is het meest duidelijk bij gram-positieve organismen, zoals de Staphylococcen Aureus. Davanport [4] vergelijkt de retrospectieve gegevens van 1.270 patienten met Mupirocine met die van 1.203 zonder Mupirocine over een periode van 4 jaar. Dit artikel rapporteert significant minder huidpoortinfecties bij gebruik van Mupirocine vergeleken met geen Mupirocine gebruik: 0.32 vs 0.18 episodes per patiënt jaar, p<0.01. Daarentegen was het aantal episodes van gram-positieve peritonitis in beide groepen vergelijkbaar: 0.56 en 0.57. Majahan et al. [5] gebruikt historische data van 40 patiënten. Dit onderzoek rapporteert een reductie van huidpoortinfecties met 60%, p=0.01 en van peritonitis met 55%, p=0.01. Lim et al. [6] includeert gedurende 2 jaar 740 patiënten (249 zonder Mupirocine en 491 met Mupirocine). De resultaten laten een significant effect zien van Mupirocine op zowel infecties van de insteekopening als peritonitis: 0.168 versus 0.156 episodes per patiënt jaar, p<0.005 en 0.443 versus 0.339 episodes per patiënt jaar, p<0.005.

Stap 4: Apply

Conclusie

Uit het literatuuronderzoek blijkt eenduidig dat dagelijks gebruik van Mupirocine 2% effectief is ter
preventie van huidpoortinfecties van een Tenckhoff katheter. Daarnaast is het gebruik van Mupirocine
ook effectief in de preventie van peritonitis.

Aanbeveling

• Bij patiënten met een Tenckhoff katheter moet de insteekopening dagelijks worden verzorgd met
Mupirocine 2%. Hiermee worden infecties van de insteekopening en peritonitis voorkomen.
• Niveau van bewijs: A1

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

Bij kinderen met een Tenckhoff katheter moet de insteekopening dagelijks worden verzorgd met Mupirocine 2%. Dit kan door Mupirocin m.b.v. een wattenstokje of gaasje dun aan te brengen rondom de huidpoort. Deze werkwijze wordt opgenomen in een protocol.

Bronvermelding

  1. Segal J, Messana J. Prevention of Peritonitis in Peritoneal Dialysis. Semin Dial 2013;26:494-502. 2. Piraino B. Mupirocin for preventing exit-site infection and peritonitis in patients undergoing peritoneal dialysis. Was it effective? Nephrol Dial Transplant 2010;25:349-352. 3. Xu G, Tu W, Xu C. Mupirocin for preventing exit-site infection and peritonitis in patients undergoing peritoneal dialysis. Nephrol Dial Transplant 2010;25:587-592. 4. Davanport A. Do topical antibiotics reduce exit site infection rates and peritonitis episodes in peritoneal dialysis patients? The Pan Thames Renal Audit. J Nephrol 2012;25:819-824. 5. Mahajan S, Tiwari S, Kalra V, et al. Effect of local mupirocin application on exit-site infection and peritonitis in an Indian peritoneal dialysis population. Perit Dial Int 2005;25:473-477. 6. Lim C, Wong K, Foo M. The impact of topical mupirocin on peritoneal dialysis infection in Singapore General Hospital. Nephrol Dial Transplant 2005;20:1702-1706.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.