Mupirocine ter voorkoming Tenckhoff katheter infecties.

Upload 1 april 2016.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • redactie

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Op de afdeling Grote Kinderen van het Emma Kinderziekenhuis, AMC worden regelmatig kinderen opgenomen met chronische nierinsufficiëntie. De behandeling bij chronische nierinsufficiëntie bestaat uit peritoneaal dialyse. Deze vorm van dialyse wordt toegepast met behulp van een Tenckhoff katheter. De insteekopening van de katheter wordt dagelijks verzorgd met Mupirocine 2% om infecties te voorkomen. De vraag komt echter op of deze handelswijze wel evidence-based is.

PICO

 • P: Patiënten met chronische nierinsufficiëntie en een Tenckhoff katheter
 • I: Mupirocine 2%
 • C: Geen Mupirocine 2%
 • O: Ontsteking insteekopening, peritonitis

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Search: PubMed, Cochrane en CINAHL. Er is gezocht naar systematic reviews (SRs), gerandomiseerde studies (RCTs) en niet-gerandomiseerde studies tot oktober 2015. Zoektermen: peritoneal analysis, Tenckhoff, Mupirocin, Bactobran, exit-site infection, catheter-related infection, peritonitis. Resultaten: 3 SRs [1,2,3], en 3 klinische studies [4,5,6].

Geïncludeerde Studies

  1. Segal J, Messana J. Prevention of Peritonitis in Peritoneal Dialysis. Semin Dial 2013;26:494-502. 2. Piraino B. Mupirocin for preventing exit-site infection and peritonitis in patients undergoing peritoneal dialysis. Was it effective? Nephrol Dial Transplant 2010;25:349-352. 3. Xu G, Tu W, Xu C. Mupirocin for preventing exit-site infection and peritonitis in patients undergoing peritoneal dialysis. Nephrol Dial Transplant 2010;25:587-592. 4. Davanport A. Do topical antibiotics reduce exit site infection rates and peritonitis episodes in peritoneal dialysis patients? The Pan Thames Renal Audit. J Nephrol 2012;25:819-824. 5. Mahajan S, Tiwari S, Kalra V, et al. Effect of local mupirocin application on exit-site infection and peritonitis in an Indian peritoneal dialysis population. Perit Dial Int 2005;25:473-477. 6. Lim C, Wong K, Foo M. The impact of topical mupirocin on peritoneal dialysis infection in Singapore General Hospital. Nephrol Dial Transplant 2005;20:1702-1706.

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  Methode van onderzoek:
  De SRs van Segal et al. [1] en Piraino²
  zijn van matige kwaliteit. Beide SRs beschrijven summier hoe de
  zoekactie, selectieprocedure, data extractie en kwaliteitsbeoordeling van de geïncludeerde studies
  is verricht. Daarentegen zijn de vraagstellingen duidelijk en de geïncludeerde studies worden helder
  gerapporteerd. De SR van Xu et al.³
  daarentegen voldoet volledig aan de kwaliteitseisen, zoals
  geformuleerd door de Cochrane Collaboration. Davanport [4]
  doet verslag van een cohort onderzoek waarin
  verschillende dialyse centra worden vergeleken. Mahajan et al. [5]
  en Lim et al. [6]
  beschrijven studies met een
  voor- en nameting. Deze laatste 3 klinische studies zijn redelijk goed uitgevoerd. De onderzoeksgroepen
  lijken vergelijkbaar, de dataverzameling is zorgvuldig uitgevoerd en de follow-up duur is voldoende lang.
  De onderzoeken maken daarentegen allemaal gebruikt van retrospectieve data. Ook is in deze studies
  onduidelijk of er sprake is van blindering.

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  Uit het literatuuronderzoek blijkt eenduidig dat dagelijks gebruik van Mupirocine 2% effectief is ter
  preventie van huidpoortinfecties van een Tenckhoff katheter. Daarnaast is het gebruik van Mupirocine
  ook effectief in de preventie van peritonitis.

  De Aanbeveling

  • Bij patiënten met een Tenckhoff katheter moet de insteekopening dagelijks worden verzorgd met
  Mupirocine 2%. Hiermee worden infecties van de insteekopening en peritonitis voorkomen.
  • Niveau van bewijs: A1

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  Bij kinderen met een Tenckhoff katheter moet de insteekopening dagelijks worden verzorgd met Mupirocine 2%. Dit kan door Mupirocin m.b.v. een wattenstokje of gaasje dun aan te brengen rondom de huidpoort. Deze werkwijze wordt opgenomen in een protocol.