Blaas katheteriseren bij thrombolyse.

Upload 1 juli 2016.

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Help mee met het up-to-date houden van de CAT’s!

Algemene Gegevens

AuteursLeen Lampaert (AZ St Lucas, Belgie), Belinda Drieghe (Odisee, St Niklaas, Belgie)

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Stap 2: Acquire

Stap 3: Appraise

De Methodologie

Bij gebrek aan wetenschappelijk bewijs is geïnventariseerd wat de huidige praktijk in België is en zijn
klinische experts benaderd voor advies. Bij 5 centra, waarvan 3 universitair, werd gevraagd of het
tijdsinterval van blaaskatheterisatie onderdeel was van hun protocol en of dit protocol evidence-based
was. In AZ St. Lucas te Gent werden 2 urologen, een hematoloog en een cardioloog de volgende vragen
gesteld: “Denkt u dat het veilig is om te katheteriseren 60 minuten of 90 minuten na het starten van
trombolyse?” en “Denkt u dat het veiliger is om nog langer te wachten?”.

Stap 4: Apply

De Conclusie

Geen van de instellingen hadden een evidence-based protocol en 3 instellingen hadden uberhaupt geen
protocol over katheteriseren na trombolyse. Twee ziekenhuizen stelden in een protocol dat katheterisatie
na 90 minuten vanaf de start van trombolyse was toegestaan.
De experts antwoordden onder andere het volgende:

• “Katheteriseren is eigenlijk a-traumatisch en zou geen hematurie mogen veroorzaken, dus het
interval van 60 of 90 minuten is volgens mij niet bepalend.”

• “Het maakt niet uit wanneer er gekatheteriseerd wordt, daar mucosale bloedingen geen
contraindicatie zijn voor het toedienen van trombolyse. Dus zou het in principe wel mogelijk
moeten zijn om blaaskatheters te plaatsen 60 minuten na het starten van trombolyse.”

• “Traumatische katheterisatie hangt van vele factoren af: de ervaring van de verpleegkundige,
gespannenheid van de patiënt, vlotheid waarmee de katheter geplaatst kan worden, grootte
van de prostaat. Ideaal zou zijn om vóór de trombolyse een blaaskatheter te plaatsen, maar omwille van tijdsverlies voor het toedienen van trombolyse is dit ook niet aangewezen.”
De experts konden geen zekerheid of duidelijkheid geven van het bestaande tijdsinterval van 90 minuten.
Volgens hen zou een interval van 90 minuten ook veilig kunnen zijn, mits overige risicovolle factoren
overwogen of uitgesloten zijn.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

• Het is onduidelijk welke richtlijnen gehanteerd moeten worden omtrent het tijdstip van katheriseren
van patiënten met een herseninfarct na trombolyse.
• Niveau van bewijs: D

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Het is onduidelijk welke richtlijnen gehanteerd moeten worden omtrent het tijdstip van katheteriseren van patiënten met een herseninfarct na trombolyse. De literatuur bood geen antwoord op de onderzoeksvraag en navraag bij verschillende ziekenhuizen gaf geen eenduidig beleid. De klinische experts die hierover zijn bevraagd gingen vooral af op klinische expertise. Verder onderzoek is noodzakelijk om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag en consensus te krijgen binnen de discipline Neurologie. Deze conclusie biedt de mogelijkheid voor een beleid waarbij patiënt-specifieke factoren (grootte van de prostaat, aandrang en volume van blaasinhoud) kunnen leiden tot afwijken van het protocollaire tijdsinterval. De klinische expertise van de verpleegkundige en de wensen van de patiënt zijn hierbij de doorslaggevende factoren.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding

    Wegens gebrek aan wetenschappelijk bewijs bevat deze CAT geen literatuur bronnen.