Interventies ter voorkoming van hypothermie bij pasgeborenen.

Upload 1 juli 2016.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Help mee met het up-to-date houden van de CAT’s!

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Voor preterme pasgeborenen geldt dat het weken tot maanden kan duren voordat ze zelf hun
lichaamstemperatuur kunnen regelen. Dit komt vooral door een gebrek aan voldoende brandstof,
gebrekkige isolatie door een dunne huid en daardoor extra vochtverlies. De thermodisregulatie
bij pasgeborenen kan ook een vroege uiting zijn van onderliggende problemen. Er bestaat veel
onduidelijkheid over de juiste (volgorde van) interventies bij hypothermie.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Pasgeborenen met hypothermie
I:Warmte regulerende interventies
C:Huidige zorg
O:Lichaamstemperatuur, lange termijn ontwikkeling, mortaliteit
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: PubMed, Cochrane en CINAHL. Limiet: artikelen niet ouder dan tien jaar, gepubliceerd in Nederlands of Engels. De referenties van de geïncludeerde artikelen zijn bekeken op andere mogelijk relevante publicaties. Zoektermen: body temperature, body temperature regulation, temperature regulation, newborn. Resultaten: 4 relevante artikelen [1-4].

Stap 3: Appraise

Methodologie

Methode van onderzoek:
In de studie van Fastman et al. [1]
is een literatuuronderzoek gedaan en vervolgens werden interviews met
experts afgenomen. Zeven interviews werden opgenomen, uitgeschreven en door 2 onafhankelijke lezers
geanalyseerd totdat overeenstemming over de betekenis werd bereikt.
Het artikel van Knobel²
geeft een overzicht van de literatuur, maar de literatuurstudie is niet systematisch
uitgevoerd en de publicatie heeft het karakter van een opinion-based artikel.
Deguines et al.³
doet een beschrijvend onderzoek. Preterme pasgeborenen met een leeftijd <32 weken
werden in de eerste 10 dagen van hun leven geïncludeerd. De pasgeborenen werden volgens de routine
van de betreffende afdeling naakt en in rugligging verzorgd. De temperatuur van de couveuse werd
gecontroleerd en het vochtigheidspercentage was gestandaardiseerd. Het onderzoek duurde 10 dagen.
Door middel van video opnames werd gekeken hoe lang en hoe vaak een couveusedeur geopend werd én
bij welke zorgmomenten. De lichaamstemperatuur van de pasgeborene werd continue geregistreerd. Het
onderzoek is goed uitgevoerd: de patiëntenpopulatie, aanleiding en methode zijn goed omschreven.
Het tweede artikel van Knobel [4] beschrijft de huidige richtlijnen en doet aanbevelingen. Er wordt slechts
beschreven wat over dit onderwerp in de literatuur bekend is. Er wordt geen beschrijving gegeven van de
gevolgde methode.

Samenvatting Resultaten

In de studie van Fastman et al. [1] worden een aantal suggesties gedaan, die hypothermie van de
pasgeborene zouden kunnen voorkomen: muts, voorverwarmde lakens/washandjes, omgevingstemperatuur, dubbelwandige couveuses, warmtestralers en warmtematrassen.
De experts pleiten voor het regelmatig verzamelen en evalueren van eigen data en geven hiervoor 4
mogelijke indicatoren. Verder worden genoemd: het maken en bijhouden van een checklist met leeftijd
gerelateerde aandachtspunten en extra aandacht voor hypothermie tijdens transport en eerste opvang
op een NICU.
Knobel²
noemt een aantal maatregelen die hypothermie bij de pasgeborene zouden kunnen
voorkomen, maar geeft aan dat deze niet onderbouwd zijn met robuuste studies: controle van de
omgevingstemperatuur (22⁰C–26⁰C), controle van de relatieve vochtigheid (30%–60%), controle van de
couveuse temperatuur en het beperken van de duur van de verzorging.
In het onderzoek van Deguines et al.³
werden 1.798 medische en verpleegkundige procedures
geanalyseerd. De lichaamstemperatuur nam af afhankelijk van de type handeling (p<0.0001) en de duur van de handeling (p<0.0001). De lichaamstemperatuur verlaagde het minst bij het verschonen van de luier (-0.1⁰C) en het meest bij baden, intubatie/extubatie, inbrengen van een veneuze lijn en de combinatie luier verschonen en bloedafname (-0.3⁰C tot -0.7⁰C). Het warmteverlies was ook sterk afhankelijk van de wijze waarop de couveuse wordt geopend. Een geopende zijkant van de couveuse gaf een grotere verlaging van de lichaamstemperatuur (-0.5⁰C, p<0.001) dan geopende couveusedeurtjes (-0.1⁰C, p<0.01). Het openen van het dak van de couveuse gaf een extra verlaging van de gemiddelde lichaamstemperatuur t.o.v. alle andere wijzen van openen (-0.7⁰C tot -0.6⁰C, p<0.01). Het artikel van Knobel [4] doet de volgende (niet evidence based) aanbevelingen: omgevingswarmte tussen 22⁰C en 26⁰C, warmteverlies tegengaan tijdens procedures, afbouwen van de couveuse temperatuur bij de overgang naar een open bed en het verwarmen van voeding tot een temperatuur tussen de 35⁰C en 37.2⁰C.

Stap 4: Apply

Conclusie

Onderzoek naar het verbeteren van thermostabiliteit bij preterme pasgeborenen blijft nodig. Er is nog
geen onderzoek gedaan naar interventiebundels of de volgorde van de interventies die verpleegkundigen
zouden kunnen toepassen bij hypothermie van de pasgeborenen.

Aanbeveling

• De bron van de hypothermie zoveel mogelijk beperken.
• Interventies: buik- of rugligging, ophogen couveuse temperatuur, toedekken met laken, stevig inpakken
met begrenzende of lichaamsondersteunende materialen, muts op, kleding aan, gebruik van kruik.
• Niveau van bewijs: D

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

De gevonden aanbevelingen worden opgenomen in het protocol met expliciete vermelding van het niveau van evidence.

Bronvermelding

  1. Fastman BR, Howell EA, Holzman I, et al. Current Perspectives on Temperature Management and Hypothermia in Low Birth Weight Infants. Newborn & Infant Nursing Reviews 2014;14:50-55. 2. Knobel RB. Role of effective thermoregulation in premature neonates. Research and Reports in Neonatology 2014;4:147-156. 3. Deguines C, Degrugilliers L, Ghyselen L, et al. Impact of nursing care on temperature environment in preterm newborns nursed in closed convective incubators. Acta Paediatrica 2012;102:96-101. 4. Knobel RB. Thermal Stability of the Premature Infant in Neonatal Intensive Care. Newborn & Infant Nursing Reviews 2014;14:72-76.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.