Borstvoeding en/of huid op huid contact als pijnstilling in plaats van orale sucrose?

Upload 23 december 2020.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Algemene Gegevens

Auteurs

 • Anja Bussink

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: Anja Bussink
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Neonaten op een kraamafdeling ondergaan soms een capillaire bloedafname middels een hielprik, bijv. voor bepaling bloedsuiker. In tegenstelling tot wat lang werd aangenomen is wetenschappelijk bewezen dat ook neonaten pijn ervaren. Volgens protocol op de afdeling gynaecologie/verloskunde van Gelre ziekenhuizen locatie Zutphen moet er voorafgaande aan de bloedafname orale sucrose (sacharose) als pijnstiller gegeven worden, gebaseerd op een onderzoek uit 1998 uitgevoerd bij prematuren. Op de kraamafdeling is in tegenstelling tot de afdeling neonatologie de moeder altijd aanwezig. Er zijn ziekenhuizen die in plaats van sucrose andere pijnstillende interventies toepassen zoals huid op huid (HOH) contact van de neonaat met de ouder of het geven van borstvoeding (BV) tijdens de bloedafname. Wisselende werkwijzen zorgen regelmatig voor verwarring bij ouders en professionals.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:A terme neonaten die een capillaire bloedafname ondergaan
I:Huid op huid contact en/of borstvoeding
C:Orale sucrose
O:Pijn
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Wat is het effect van huid op huid contact en/of borstvoeding op de mate van pijn in vergelijking met de toediening van orale sucrose gedurende een capillaire bloedafname bij een a terme neonaat?
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Auteurs: Anja Bussink
Autorisators: Nog geen autorisators.
1: Richtlijnendatabase.nl (31-12-2019)
:

2: Medline (PubMed) (31-12-2019)
:

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.
Zoektermen: sucrose, glucose, saccharose, breastfeeding, skin on skin, SSC, skin to skin, neonates, newborns, heel lance, heel-lancing.

Stap 3: Appraise

Methodologie

De richtlijn1 dateert uit 2007, sterk verouderd en om deze reden niet meegenomen in deze CAT.

De SRs zijn beoordeeld met behulp van de SR-RCT checklist Cochrane.
Het SR van Johnston et al. (2017) is een goed uitgevoerde studie. Een primaire uitkomstenmaat was het effect van HOH contact als pijnstilling vergeleken met geen interventie, orale sucrose of toevoegingen op HOH contact. 25 RCT’s of quasi RCT’s met 2001 neonaten werden geïncludeerd. Eén primaire studie gaf exact antwoord op de onderzoeksvraag,

Gabriel et al. (2013) en is met behulp van de RCT checklist Cochrane beoordeeld op kwaliteit. Op basis van aandachtspunten qua randomisatie, blindering en missende waardes werd deze studie beoordeeld als van matige kwaliteit. Deze studie van Gabriel et al. (2013) betrof 136 gezonde a terme neonaten gerandomiseerd in 4 groepen: HOH contact, orale sucrose, orale sucrose in combinatie met HOH contact en HOH contact in combinatie met BV.

Het SR van Shah et al. (2012) is een goed uitgevoerde studie met als hoofd thema de effectiviteit van BV en moedermelk (MM) op de afname van pijn bij neonaten. Het effect van deze 2 interventies werd vergeleken met een placebo, geen interventie, sucrose/glucose, gebruik van een speen, vasthouden door moeder/professional en positionering van de neonaat. 20 RCT’s of quasi RCT’s met 2087 neonaten werden geïncludeerd. Twee primaire studies gaven exact antwoord op de onderzoeksvraag.

De RCT van Codipietro et al. (2008) is van voldoende kwaliteit. Aandachtpunt is blindering. De studie betrof 101 gezonde a terme neonaten gerandomiseerd in 2 groepen: BV of toediening orale sucrose.

De quasi RCT van Weissman et al. (2009) is van matige kwaliteit. Aandachtpunten: kinderen werden ingedeeld op basis van voorkeur van de moeder en blindering. De studie betrof 180 gezonde a terme neonaten verdeeld in 6 groepen: geen interventie, speen, vastgehouden door moeder, orale glucose, flesvoeding of BV.

De experimentele studie van Cordero et al. (2014) is beoordeeld als van slechte kwaliteit op basis van het ontbreken van gegevens over randomisatie, de interventie, verschillende omschrijvingen waardoor het niet echt duidelijk werd of de studie MM of BV betreft en blindering. De studie betrof 93 neonaten verdeeld in 3 groepen: BV (of MM?), orale glucose of geen interventie.

Stap 4: Apply

Conclusie

Er is matig sterk bewijs dat het toepassen van HOH contact en/of borstvoeding als pijnstilling minstens zo effectief, zo niet effectiever, is in vergelijking met het toedienen van orale sucrose tijdens een enkele capillaire bloedafname bij een a terme neonaat.

Aanbeveling

Maak samen met de ouders een keuze voor de pijnstillende interventie tijdens de capillaire bloedafname: borstvoeding, huid op huid contact, een combinatie van deze twee of orale sucrose.
Niveau van bewijsvoering: A2 en B

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

De uitkomst van deze CAT wordt besproken met de vakgroep kinderartsen. De omstandigheden op een kraamafdeling zijn anders dan op een afdeling neonatologie omdat de moeder op de kraam afdeling altijd aanwezig is bij haar kindje. Nu uit onderzoek is gebleken dat HOH contact en/of borstvoeding tijdens de capillaire bloedafname minstens zo effectief, zo niet effectiever is qua pijnstilling in vergelijking met orale sucrose kunnen ouders samen met de professional een bewuste keuze maken. Ouders krijgen zo een actieve rol. Het huidige protocol wordt aangepast en scholing voor professionals wordt geregeld. De uitkomst van deze CAT zal landelijk in de beroepsgroep gedeeld worden.

Bronvermelding

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.