Darmfunctie: kauwgom geven na abdominale chirurgie.

Upload 1 november 2014.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Help mee met het up-to-date houden van de CAT’s!

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Je werkt op een algemene chirurgische afdeling. Regelmatig ontwikkelen patiënten na een buikoperatie een
ileus of komt de ontlasting laat op gang. Een collega vraagt zich af of het geven van kauwgom zal helpen om
dit te voorkomen, vanuit de gedachte dat het regelmatig doorgeslikte speeksel het maagdarmstelsel prikkelt.
Je besluit op zoek te gaan naar wetenschappelijk bewijs voor dit idee.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Patiënt na een buikoperatie
I:Kauwgom
C:Niets of een andere interventie
O:Ileus, flatus, defecatie en opnameduur
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: PubMed en Cochrane. Er is gezocht naar Systematic Reviews (SR) en gerandomiseerde onderzoeken (RCT). Zoektermen: postoperative, chewing gum, ileus. Resultaten: 11 SRs. Zeven SRs betreffen colorectale chirurgie patiënten, 2 SRs een gecombineerde patiëntengroep, en 2 SRs patiënten na een keizersnede. We beperken ons tot de SR met de meest uitgebreide gecombineerde patiëntengroep [1] , omdat de studies van de andere colorectale SRs hierin zijn opgenomen. We vullen de resultaten aan met de grootste SR over keizersnedes².

Stap 3: Appraise

Methodologie

Beide SRs [1,2] zijn goed uitgevoerd. We maken wel een kanttekening over de wijze waarop wordt omgegaan
met heterogeniteit. Alle resultaten worden namelijk gepoold, ondanks dat er een zeer groot verschil tussen de
studies aanwezig is. Beide SRs beschrijven wel netjes de heterogeniteit en gaan na wat de effecten hiervan zijn.
Li [1]
beschrijft 17 RCTs met in totaal 1374 patiënten (kauwgom: 686 en geen kauwgom: 688). Suikervrije
kauwgom werd direct postoperatief driemaal of viermaal daags gegeven, waarbij patiënten 5 minuten tot
1 uur moesten kauwen. Acht RCTs betreffen patiënten die een colectomie ondergaan (N=318), 4 RCTs gaan
over patiënten na een keizersnede (N=836), 5 RCTs beschrijven een gemengde patiëntengroep, o.a. na een
gastrectomie, gastro-intestinale chirurgie, intestinale resectie, appendectomie of een ileostomie (N=220).
Er wordt verder nog een onderscheid gemaakt tussen ‘open’ (N=1237) en laparoscopische chirurgie (N=93).
De onderliggende geïncludeerde RCT’s waren kwalitatief redelijk. Elf studies zijn adequaat gerandomiseerd,
bij 1 studie was de randomisatie niet adequaat en bij 5 was dit niet duidelijk. Blindering van patiënten is
niet mogelijk, maar bij 5 studies werd wel de uitkomstbeoordelaar geblindeerd. De studies waren over het
algemeen klein; 11 studies includeerden minder dan 100 patiënten.

Samenvatting Resultaten

A: Tijd tot flatus (17 studies; N=1374). Patiënten die kauwgom kregen hebben een significante snellere tijd
tot flatus. Het gewogen gemiddelde verschil (WMD) was -0.31 dag (95% betrouwbaarheidsinterval (BI)
-0.43 tot -0.19). Het significante effect verdwijnt als er alleen naar de colectomie groep (N=318) of naar de
laparoscopische chirurgie groep (N=93) wordt gekeken.
B: Tijd tot eerste defecatie (14 studies; N=1140). Patiënten die kauwgom kregen hebben een significante
snellere tijd tot de eerste defecatie (WMD -0.51 dag, 95% BI -0.73 tot -0.29). Ook hier verdwijnt het
significante effect als er alleen naar de laparoscopische chirurgie groep (N=70) wordt gekeken.
C: Opnameduur (13 studies; N=1192). Patiënten die kauwgom kregen hebben een significante kortere
opnameduur (WMD -0.72 dag, 95% BI: -1.02 tot -0.43). Ook hier geldt dat het significante effect verdwijnt bij
de colectomie en laparoscopische chirurgie groep.

In de SR met patiënten na een keizersnede²
worden naast de hierboven al genoemde RCTs nog een
paar andere studies geïncludeerd (in totaal 7 RCTs met 1462 patiënten). Ook deze SR laat zien dat
bij kauwgomgebruik de flatus en eerste stoelgang sneller op gang komt. Echter de significantie t.a.v.
opnameduur verdwijnt. In deze SR²
wordt ook de uitkomstmaat ileus gerapporteerd (3 studies; N=1086).
Kauwgomgebruik gaf een lagere kans op ileus, met een Odds Ratio van 0.36 (95% BI 0.19 tot 0.69).

Stap 4: Apply

Conclusie

De gevonden SRs zijn goed uitgevoerd en laten zien dat het gebruik van kauwgom leidt tot een sneller herstel
van de maagdarmfunctie ten opzichte van standaard postoperatieve zorg, maar niet tot sneller ontslag uit
het ziekenhuis. Bij patiënten na een keizersnede wordt een significant bewijs gevonden dat het kauwen van
kauwgom de kans op een ileus verlaagt. Verder wordt aangegeven dat kauwgom goed verdragen wordt en er
geen bijwerkingen optreden. De duur van het kauwen en de frequentie (driemaal of viermaal daags) lijkt niet
uit te maken.

Aanbeveling

• Het is sterk aan te bevelen om kauwgom (drie- of viermaal per dag) aan te bieden aan patiënten na
abdominale chirurgie om het herstel van de maagdarmfunctie te stimuleren.
• Niveau van bewijs: A1

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

De resultaten van de SRs zijn generaliseerbaar voor alle abdominale geopereerde patiënten. Geconcludeerd kan worden dat kauwgom een goedkoop en veilig middel is om het herstel van de maagdarmfunctie na abdominale chirurgie te stimuleren bij patiënten die nog niet kunnen of mogen eten. Wanneer kauwgom niet door de ziekenhuis apotheek geleverd wordt, is het van belang het positieve effect van kauwgom te bespreken met chirurgen en apothekers om daadwerkelijke toepassing in de praktijk mogelijk te maken.

Bronvermelding

  1. Li S, Liu Y, Peng Q, Xie L, Wang J, Qin X. Chewing gum reduces postoperative ileus following abdominal surgery: a meta-analysis of 17 randomized controlled trials. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2013;28(7):1122-1132. 2. Craciunas L, Sajid MS, Ahmed AS. Chewing gum in preventing postoperative ileus in women undergoing caesarean section: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2014;121(7):793-800.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.