Mortaliteit en morbiditeit: CTG controle bij bevalling.

Upload 15 november 2014.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Help mee met het up-to-date houden van de CAT’s!

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

In Nederland bevallen vrouwen in de tweede of derde lijn onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog als
er een verhoogd maternaal en/of perinataal risico is op een slechte uitkomst. Het is gebruikelijk om bewaking
toe te passen met behulp van een cardiotocografie (CTG). Er bestaat klinische onzekerheid over wat de beste
bewaking is: continue CTG bewaking of intermitterende auscultatie.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Vrouwen durante partu (intrapartum)
I:Intermitterende auscultatie
C:Continue CTG
O:Morbiditeit/mortaliteit neonaat, aantal verloskundige interventies (episiotomie, vacuümextracties, caesarean section)
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: PubMed, TRIP, National Institute for Health and Care Excellence en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Zoektermen: fetal monitoring, (intermittent) auscultation, (continuous) cardiotocography, intrapartum, extraction, caesarean section. Resultaten: 2 richtlijnen [1,2] en 1 systematic review (SR)³.

Stap 3: Appraise

Methodologie

Methode van onderzoek
De NICE richtlijn [1]
en de NVOG richtlijn²
zijn gebaseerd op de SR van Devane³
.
De SR van Devane³
is goed uitgevoerd. De vraagstelling is adequaat geformuleerd. Er is gezocht in
meerdere databases en tijdschriften tot 2011 en er is geen restrictie op taal toegepast. De selectie van
artikelen, de beoordeling van de kwaliteit en de data extractie zijn zorgvuldig uitgevoerd. De kenmerken
van de oorspronkelijke studies zijn helder beschreven. De onderzoekers zijn adequaat om gegaan met
heterogeniteit; dit wordt uitgebreid beschreven en de pooling is op een correcte manier uitgevoerd. De
resultaten van de SR zijn valide en toepasbaar op de Nederlandse situatie.

Samenvatting Resultaten

De SR van Devane³
vergelijkt de maternale en neonatale uitkomsten tussen vrouwen, die bij opname
CTG bewaking krijgen en vrouwen bij wie intermitterend geausculteerd wordt. De SR is gebaseerd op vier
gerandomiseerde onderzoeken (RCTs) met in totaal 13.279 deelnemers. De vrouwen waren tussen de 37 en
42 weken zwanger, in partu en hadden een laag risico op foetale asfyxie en/of complicaties tijdens de partus.
Drie RCTs includeerden alleen vrouwen die spontaan in partu kwamen, 1 RCT includeerde ook vrouwen, bij
wie de partus werd ingeleid. Vrouwen die werden gerandomiseerd voor de CTG groep kregen 15-20 minuten
CTG-bewaking bij opname. Bij de vrouwen die gerandomiseerd werden voor intermitterende auscultatie
werd tenminste 1 minuut tijdens en/of na een wee naar de foetale hartfrequentie geluisterd door middel van
een doptone of Pinard.
De resultaten laten zien dat in de groep met CTG bewaking de kans op een caesarean section toeneemt
(Relatief Risico 1.20, 95% BI 1.00 tot 1.44). Er was geen significant verschil tussen de groepen in het aantal
instrumentele partussen (Relatief Risico 1.10, 95% BI 0.95 tot 1.27) en foetale en neonatale mortaliteit
(Relatief Risico 1.01, 95% BI 0.30 tot 3.47).
Naast deze primaire uitkomsten worden nog een aantal belangrijke secundaire uitkomsten genoemd.
Vrouwen met CTG bewaking bij opname bleven significant vaker aan een continue CTG bewaking (RR 1.30,
95% BI 1.14 tot 1.48) en er werd vaker bloed onderzoek uitgevoerd (Relatief Risico 1.28, 95% BI 1.13 tot 1.45) in
vergelijking met vrouwen met intermitterende auscultatie.

Stap 4: Apply

Conclusie

Er is geen evidence gevonden dat CTG bewaking een meerwaarde heeft bij vrouwen met een laag risico
durante partu: er is geen verhoogde kans op instrumentele partussen en neonatale mortaliteit.
Wanneer zwangere vrouwen in partu bij opname CTG bewaking krijgen van 15-20 minuten neemt de kans
op een caesarean section met 20% toe. Ook zijn er aanwijzingen dat bij CTG bewaking meer instrumentele
partussen en vaker micro bloed onderzoek plaats vindt. Er is geen wetenschappelijk bewijs hoe hiermee
om te gaan bij vrouwen met een verhoogd risico; de richtlijn van de NVOG doet de aanbeveling om bij deze
patiënten wél een continu CTG uit te voeren.

Aanbeveling

• De aanbeveling is om bij vrouwen met een laag risico op foetale asfyxie en/of complicaties tijdens de
partus de foetale conditie durante partu te bewaken middels intermitterende auscultatie. Bij vrouwen met
een verhoogd risico is de aanbeveling continue CTG bewaking uit te voeren.
• Niveau van bewijs: A (laag risico vrouwen) en D (hoog risico vrouwen)

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

In het huidige protocol ’foetale bewaking’ van het AMC Verloscentrum staat beschreven dat bij vrouwen met een laag risico op foetale asfyxie en/of kans op een complicatie durante partu geen continue CTG bewaking nodig is. Intermitterende auscultatie is voldoende. Voor de vrouwen met een hoog risico staat wordt wél continue CTG bewaking voorgeschreven. Het huidige protocol is in overeenstemming met de gevonden wetenschappelijke literatuur en de daarop gebaseerde richtlijnen.

Bronvermelding

  1. Kenyon S and the guideline development group. Intrapartum care: care of healthy women and their babies during childbirth, NICE guidelines CG55, 2007;www.nice.org.uk/guidance/cg55 (bekeken 17 november 2014). 2. Kwee A, Porath MM van de Otterlo Werkgroep. Intrapartum foetale bewaking à terme. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, 2013; http://nvog-documenten.nl (bekeken 17 november 2014). 3. Devane D, Lalor JG, Daly S, McGuire W, Smith V. Cardiotocography versus intermittent auscultation of fetal heart on admission to labour ward for assessment of fetal wellbeing. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD005122. DOI: 10.1002/14651858.CD005122.pub4

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.