De voorhoofdthermometer vergeleken met de oorthermometer.

Upload 1 januari 2019.

Algemene Gegevens

AuteursRob Bakker en Danique Visser (Amsterdam UMC, locatie AMC)

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Stap 2: Acquire

Stap 3: Appraise

De Methodologie

Methode van onderzoek:
Geijer et al.(1) publiceren een SR met meta-analyse. De SR is goed uitgevoerd. Literatuur wordt gezocht in verschillende databases. De selectie van de artikelen, de beoordeling van de kwaliteit en de
dataverzameling worden door onafhankelijke onderzoekers uitgevoerd. De oorspronkelijke studies
en resultaten worden overzichtelijk gepresenteerd. Ook in de SR van Kiekkas et al.² wordt gewerkt
met onafhankelijke onderzoekers die de literatuur search, de kwaliteitsbeoordeling en de data
extractie uitvoeren. Er wordt in deze SR niet gepooled en de resultaten worden matig gepresenteerd.
In studie van Yang et al.³ is onderzoek gedaan naar het verschil in lichaamstemperatuur bepaald door
de voorhoofdthermometer of door de oorthermometer bij patiënten in een ziekenhuis. De methode
wordt summier beschreven. Wel worden de metingen van lichaamstemperatuur gedaan door 2
ervaren onderzoekers en zijn de analyses adequaat.

De Resultaten

In de SR van Geijer et al.(1)
wordt de accuratesse van de voorhoofdthermometer als indextest vergeleken met een referentietest (meestal rectaal temperatuur meten). Er zijn 37 artikelen met in totaal
5026 deelnemers geïncludeerd. Het overall gepoolde resultaat laat zien dat de voorhoofdthermometer een lagere temperatuur aangeeft dan de referentietest: -0.19°C, 95% BI -1.16°C tot 0.77°C. Dit verschil wordt groter wanneer de patiënt koorts heeft: -0.31°C, 95% BI -1.22°C tot 0.59°C. In 11
artikelen met 1764 deelnemers gaat het specifiek over de voorhoofdthermometer en de oorthermometer. Het gepoolde gemiddeld verschil tussen de oorthermometer en de referentietest
is -0.29°C, 95% BI -1.15 tot 0.57°C en voor de voorhoofdthermometer -0.06°C, 95% BI -0.92 tot
0.79°C. De auteurs concluderen dat de voorhoofdthermometer de oorthermometer kan vervangen, maar dat men zich ervan bewust moet zijn dat beide methoden niet accuraat zijn.
In de SR van Kiekkas et al.²
wordt de voorhoofdthermometer vergeleken met andere meetinstrumenten bij patiënten in het ziekenhuis. Er werden 20 artikelen geïncludeerd. De resultaten van de
studies zijn niet eenduidig, maar veel studies rapporteren een afwijkende temperatuur gemeten
door de voorhoofdthermometer in vergelijking met invasieve methoden, zoals een rectale meting.
In 2 studies werd de voorhoofdthermometer vergeleken met de oorthermometer. Deze studies
rapporteren dat 37% en 44% van de metingen buiten de grens van Limits of Agreement (LoA)
<0.5°C vallen. In de studie van Yang et al.³ worden 710 patiënten op een intensive care geïncludeerd, waarvan 435 volwassenen. Uit de resultaten blijkt geen verschil tussen de metingen van de voorhoofdthermometer en de oorthermometer bij een lichaamstemperatuur tussen 36°C en 38°C. Echter wanneer de lichaamstemperatuur stijgt, geeft de voorhoofdthermometer een lagere waarde aan dan de oorthermometer (p<0.001). Dit verschil loopt op tot een gemiddeld verschil van 1.0°C bij een lichaamstemperatuur >39°C. De auteurs concluderen dat beide meetinstrumenten significant
van elkaar verschillen bij patiënten met koorts, hoewel onduidelijk blijft welk meetinstrument het
meest accuraat de lichaamstemperatuur weergeeft.

Stap 4: Apply

De Conclusie

De conclusie die getrokken kan worden is dat zowel een meting met de oorthermometer als met de
voorhoofdthermometer een minder accurate meting geeft ten opzichte van invasieve meetinstrumenten zoals de rectale thermometer. De voorhoofdthermometer lijkt een lagere temperatuur weer
te geven, vooral wanneer er sprake is van koorts.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

De Aanbeveling

• We bevelen aan de oorthermometer te gebruiken en deze niet te vervangen door de voorhoofdthermometer. Echter, men moet zich ervan bewust zijn dat beide thermometers niet
accuraat zijn.
• Niveau van bewijs: A1

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Stap 5: Assess

De Aanbeveling

Op de afdeling cardiologie wordt de lichaamstemperatuur bij de patiënten gemeten met de oorthermometer. Op basis van de gevonden evidence blijven we dit doen en hoeven we geen veranderingen op de afdeling te implementeren. We bespreken de gevonden resultaten in het team en hopen dat we de klinische onzekerheid hebben weggenomen.

Checklist
Nog niet beoordeeld.

Bronvermelding

    1. Geijer H, Udumyan R, Lohse G, Nilsagard Y. Temperature measurements with a temporal scanner: systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2016;31:6. 2. Kiekkas P, Stefanopoulos N, Bakalis B, et al. Agreement of infrared temporal artery thermometry with other thermometry methods in adults: systematic review. J Clin Nurs 2016;25:894-905. 3. Yang WC, Kuo HT, Lin CH, et al. Tympanic temperature versus temporal temperature in patients with pyrexia and chills. Medicine (Baltimore) 2016;95:e5267.