De voorhoofdthermometer vergeleken met de oorthermometer.

Upload 1 januari 2019.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Op de afdeling cardiologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC, wordt de lichaamstemperatuur
bij patiënten gemeten met de oorthermometer. Echter, sommige ziekenhuizen zijn recent overgestapt op de voorhoofdthermometer. Beide methoden werken met infrarood. De voorhoofdthermometer is eenvoudiger in gebruik en duurzamer, omdat er geen wegwerp kapjes nodig zijn. In
de Verenigde Staten maakt al ruim 70% van alle ziekenhuizen gebruik van de voorhoofdthermometer. Verpleegkundigen vragen zich af of de voorhoofdthermometer ook in het Amsterdam UMC
gebruikt kan worden, maar willen graag dat deze keuze wordt onderbouwd. De onderzoeksvraag
luidt: Wat is de nauwkeurigheid van de voorhoofdthermometer in vergelijking met de oorthermometer om consistent de temperatuur te meten van volwassen patiënten in een ziekenhuis?
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Patiënten ouder dan 18 jaar opgenomen in het ziekenhuis
I:Lichaamstemperatuur vastgesteld met een voorhoofdthermometer
C:Lichaamstemperatuur vastgesteld met een oorthermometer
O:Het consistent meten van de lichaamstemperatuur
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: PubMed, EMBASE en CINAHL. Er is gezocht naar literatuur gepubliceerd van 2016 t/m 2018. Zoektermen: forehead thermometer, temporal thermometer, temporal artery temperature, temporal artery thermometry, ear thermometer, tympanic thermometer, body temperature, skin temperature, temperature measurement. Resultaten: 2 systematic reviews (SR)(1),(2) en 1 cohort studie³.

Stap 3: Appraise

Methodologie

Methode van onderzoek:
Geijer et al.(1) publiceren een SR met meta-analyse. De SR is goed uitgevoerd. Literatuur wordt gezocht in verschillende databases. De selectie van de artikelen, de beoordeling van de kwaliteit en de
dataverzameling worden door onafhankelijke onderzoekers uitgevoerd. De oorspronkelijke studies
en resultaten worden overzichtelijk gepresenteerd. Ook in de SR van Kiekkas et al.² wordt gewerkt
met onafhankelijke onderzoekers die de literatuur search, de kwaliteitsbeoordeling en de data
extractie uitvoeren. Er wordt in deze SR niet gepooled en de resultaten worden matig gepresenteerd.
In studie van Yang et al.³ is onderzoek gedaan naar het verschil in lichaamstemperatuur bepaald door
de voorhoofdthermometer of door de oorthermometer bij patiënten in een ziekenhuis. De methode
wordt summier beschreven. Wel worden de metingen van lichaamstemperatuur gedaan door 2
ervaren onderzoekers en zijn de analyses adequaat.

Samenvatting Resultaten

In de SR van Geijer et al.(1)
wordt de accuratesse van de voorhoofdthermometer als indextest vergeleken met een referentietest (meestal rectaal temperatuur meten). Er zijn 37 artikelen met in totaal
5026 deelnemers geïncludeerd. Het overall gepoolde resultaat laat zien dat de voorhoofdthermometer een lagere temperatuur aangeeft dan de referentietest: -0.19°C, 95% BI -1.16°C tot 0.77°C. Dit verschil wordt groter wanneer de patiënt koorts heeft: -0.31°C, 95% BI -1.22°C tot 0.59°C. In 11
artikelen met 1764 deelnemers gaat het specifiek over de voorhoofdthermometer en de oorthermometer. Het gepoolde gemiddeld verschil tussen de oorthermometer en de referentietest
is -0.29°C, 95% BI -1.15 tot 0.57°C en voor de voorhoofdthermometer -0.06°C, 95% BI -0.92 tot
0.79°C. De auteurs concluderen dat de voorhoofdthermometer de oorthermometer kan vervangen, maar dat men zich ervan bewust moet zijn dat beide methoden niet accuraat zijn.
In de SR van Kiekkas et al.²
wordt de voorhoofdthermometer vergeleken met andere meetinstrumenten bij patiënten in het ziekenhuis. Er werden 20 artikelen geïncludeerd. De resultaten van de
studies zijn niet eenduidig, maar veel studies rapporteren een afwijkende temperatuur gemeten
door de voorhoofdthermometer in vergelijking met invasieve methoden, zoals een rectale meting.
In 2 studies werd de voorhoofdthermometer vergeleken met de oorthermometer. Deze studies
rapporteren dat 37% en 44% van de metingen buiten de grens van Limits of Agreement (LoA)
<0.5°C vallen. In de studie van Yang et al.³ worden 710 patiënten op een intensive care geïncludeerd, waarvan 435 volwassenen. Uit de resultaten blijkt geen verschil tussen de metingen van de voorhoofdthermometer en de oorthermometer bij een lichaamstemperatuur tussen 36°C en 38°C. Echter wanneer de lichaamstemperatuur stijgt, geeft de voorhoofdthermometer een lagere waarde aan dan de oorthermometer (p39°C. De auteurs concluderen dat beide meetinstrumenten significant
van elkaar verschillen bij patiënten met koorts, hoewel onduidelijk blijft welk meetinstrument het
meest accuraat de lichaamstemperatuur weergeeft.

Stap 4: Apply

Conclusie

De conclusie die getrokken kan worden is dat zowel een meting met de oorthermometer als met de
voorhoofdthermometer een minder accurate meting geeft ten opzichte van invasieve meetinstrumenten zoals de rectale thermometer. De voorhoofdthermometer lijkt een lagere temperatuur weer
te geven, vooral wanneer er sprake is van koorts.

Aanbeveling

• We bevelen aan de oorthermometer te gebruiken en deze niet te vervangen door de voorhoofdthermometer. Echter, men moet zich ervan bewust zijn dat beide thermometers niet
accuraat zijn.
• Niveau van bewijs: A1

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

Op de afdeling cardiologie wordt de lichaamstemperatuur bij de patiënten gemeten met de oorthermometer. Op basis van de gevonden evidence blijven we dit doen en hoeven we geen veranderingen op de afdeling te implementeren. We bespreken de gevonden resultaten in het team en hopen dat we de klinische onzekerheid hebben weggenomen.

Bronvermelding

  1. Geijer H, Udumyan R, Lohse G, Nilsagard Y. Temperature measurements with a temporal scanner: systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2016;31:6. 2. Kiekkas P, Stefanopoulos N, Bakalis B, et al. Agreement of infrared temporal artery thermometry with other thermometry methods in adults: systematic review. J Clin Nurs 2016;25:894-905. 3. Yang WC, Kuo HT, Lin CH, et al. Tympanic temperature versus temporal temperature in patients with pyrexia and chills. Medicine (Baltimore) 2016;95:e5267.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.