De voorhoofdthermometer vergeleken met de oorthermometer.

Upload 1 januari 2019.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • redactie

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Op de afdeling cardiologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC, wordt de lichaamstemperatuur bij patiënten gemeten met de oorthermometer. Echter, sommige ziekenhuizen zijn recent overgestapt op de voorhoofdthermometer. Beide methoden werken met infrarood. De voorhoofdthermometer is eenvoudiger in gebruik en duurzamer, omdat er geen wegwerp kapjes nodig zijn. In de Verenigde Staten maakt al ruim 70% van alle ziekenhuizen gebruik van de voorhoofdthermometer. Verpleegkundigen vragen zich af of de voorhoofdthermometer ook in het Amsterdam UMC gebruikt kan worden, maar willen graag dat deze keuze wordt onderbouwd. De onderzoeksvraag luidt: Wat is de nauwkeurigheid van de voorhoofdthermometer in vergelijking met de oorthermometer om consistent de temperatuur te meten van volwassen patiënten in een ziekenhuis?

PICO

 • P: Patiënten ouder dan 18 jaar opgenomen in het ziekenhuis
 • I: Lichaamstemperatuur vastgesteld met een voorhoofdthermometer
 • C: Lichaamstemperatuur vastgesteld met een oorthermometer
 • O: Het consistent meten van de lichaamstemperatuur

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Search: PubMed, EMBASE en CINAHL. Er is gezocht naar literatuur gepubliceerd van 2016 t/m 2018. Zoektermen: forehead thermometer, temporal thermometer, temporal artery temperature, temporal artery thermometry, ear thermometer, tympanic thermometer, body temperature, skin temperature, temperature measurement. Resultaten: 2 systematic reviews (SR)(1),(2) en 1 cohort studie³.

Geïncludeerde Studies

  1. Geijer H, Udumyan R, Lohse G, Nilsagard Y. Temperature measurements with a temporal scanner: systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2016;31:6. 2. Kiekkas P, Stefanopoulos N, Bakalis B, et al. Agreement of infrared temporal artery thermometry with other thermometry methods in adults: systematic review. J Clin Nurs 2016;25:894-905. 3. Yang WC, Kuo HT, Lin CH, et al. Tympanic temperature versus temporal temperature in patients with pyrexia and chills. Medicine (Baltimore) 2016;95:e5267.

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  Methode van onderzoek:
  Geijer et al.(1) publiceren een SR met meta-analyse. De SR is goed uitgevoerd. Literatuur wordt gezocht in verschillende databases. De selectie van de artikelen, de beoordeling van de kwaliteit en de
  dataverzameling worden door onafhankelijke onderzoekers uitgevoerd. De oorspronkelijke studies
  en resultaten worden overzichtelijk gepresenteerd. Ook in de SR van Kiekkas et al.² wordt gewerkt
  met onafhankelijke onderzoekers die de literatuur search, de kwaliteitsbeoordeling en de data
  extractie uitvoeren. Er wordt in deze SR niet gepooled en de resultaten worden matig gepresenteerd.
  In studie van Yang et al.³ is onderzoek gedaan naar het verschil in lichaamstemperatuur bepaald door
  de voorhoofdthermometer of door de oorthermometer bij patiënten in een ziekenhuis. De methode
  wordt summier beschreven. Wel worden de metingen van lichaamstemperatuur gedaan door 2
  ervaren onderzoekers en zijn de analyses adequaat.

  De Resultaten

  In de SR van Geijer et al.(1)
  wordt de accuratesse van de voorhoofdthermometer als indextest vergeleken met een referentietest (meestal rectaal temperatuur meten). Er zijn 37 artikelen met in totaal
  5026 deelnemers geïncludeerd. Het overall gepoolde resultaat laat zien dat de voorhoofdthermometer een lagere temperatuur aangeeft dan de referentietest: -0.19°C, 95% BI -1.16°C tot 0.77°C. Dit verschil wordt groter wanneer de patiënt koorts heeft: -0.31°C, 95% BI -1.22°C tot 0.59°C. In 11
  artikelen met 1764 deelnemers gaat het specifiek over de voorhoofdthermometer en de oorthermometer. Het gepoolde gemiddeld verschil tussen de oorthermometer en de referentietest
  is -0.29°C, 95% BI -1.15 tot 0.57°C en voor de voorhoofdthermometer -0.06°C, 95% BI -0.92 tot
  0.79°C. De auteurs concluderen dat de voorhoofdthermometer de oorthermometer kan vervangen, maar dat men zich ervan bewust moet zijn dat beide methoden niet accuraat zijn.
  In de SR van Kiekkas et al.²
  wordt de voorhoofdthermometer vergeleken met andere meetinstrumenten bij patiënten in het ziekenhuis. Er werden 20 artikelen geïncludeerd. De resultaten van de
  studies zijn niet eenduidig, maar veel studies rapporteren een afwijkende temperatuur gemeten
  door de voorhoofdthermometer in vergelijking met invasieve methoden, zoals een rectale meting.
  In 2 studies werd de voorhoofdthermometer vergeleken met de oorthermometer. Deze studies
  rapporteren dat 37% en 44% van de metingen buiten de grens van Limits of Agreement (LoA)
  <0.5°C vallen. In de studie van Yang et al.³ worden 710 patiënten op een intensive care geïncludeerd, waarvan 435 volwassenen. Uit de resultaten blijkt geen verschil tussen de metingen van de voorhoofdthermometer en de oorthermometer bij een lichaamstemperatuur tussen 36°C en 38°C. Echter wanneer de lichaamstemperatuur stijgt, geeft de voorhoofdthermometer een lagere waarde aan dan de oorthermometer (p<0.001). Dit verschil loopt op tot een gemiddeld verschil van 1.0°C bij een lichaamstemperatuur >39°C. De auteurs concluderen dat beide meetinstrumenten significant
  van elkaar verschillen bij patiënten met koorts, hoewel onduidelijk blijft welk meetinstrument het
  meest accuraat de lichaamstemperatuur weergeeft.

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  De conclusie die getrokken kan worden is dat zowel een meting met de oorthermometer als met de
  voorhoofdthermometer een minder accurate meting geeft ten opzichte van invasieve meetinstrumenten zoals de rectale thermometer. De voorhoofdthermometer lijkt een lagere temperatuur weer
  te geven, vooral wanneer er sprake is van koorts.

  De Aanbeveling

  • We bevelen aan de oorthermometer te gebruiken en deze niet te vervangen door de voorhoofdthermometer. Echter, men moet zich ervan bewust zijn dat beide thermometers niet
  accuraat zijn.
  • Niveau van bewijs: A1

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  Op de afdeling cardiologie wordt de lichaamstemperatuur bij de patiënten gemeten met de oorthermometer. Op basis van de gevonden evidence blijven we dit doen en hoeven we geen veranderingen op de afdeling te implementeren. We bespreken de gevonden resultaten in het team en hopen dat we de klinische onzekerheid hebben weggenomen.