Routinematig afnemen van een urinesediment.

Upload 1 oktober 2018.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • redactie

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

De dag voor een hartoperatie worden bij alle patiënten, die opgenomen worden voor een hartoperatie in het Amsterdam UMC, locatie AMC een urinesediment afgenomen. Het doel hiervan is dat een eventuele urineweginfectie al behandeld kan worden voor de ingreep, ter voorkoming van verspreiding van bacteriën uit de urinewegen postoperatief. Verpleegkundigen vragen zich echter af of het noodzakelijk is een urinesediment bij alle patiënten af te nemen, of alleen op indicatie.

PICO

 • P: Patiënten die een hartoperatie ondergaan
 • I: Preoperatief geen urinesediment afnemen
 • C: Routinematig preoperatief een urinesediment afnemen
 • O: Postoperatieve infecties (als gevolg van verspreiding van bacteriën uit de urinewegen)

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Search: PubMed en Cochrane tot en met 2018. Zoektermen: cardiac surgery, heart surgery, bacteriuria, urinary tract infection, preoperative. Resultaten: 2 historische cohort studies(1),(2).

Geïncludeerde Studies

  1. Lange MP de, Sonker U, Kelder JC, et al. Practice variation in treatment of suspected asymptomatic bacteriuria prior to cardiac surgery: are there differences in postoperative outcome? A retrospective cohort study. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2016;22:769-775. 2. Duarte JC, Reyes P, Bermúdez D, et al. Bacteriuria is not associated with surgical site infection in patients undergoing cardiovascular surgery. American Journal of Infection Control 2018;46:180-185.

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  Methode van onderzoek:
  Beide studies(1),(2) hebben een historisch cohort design. Omdat bij de onderzoeksvraag achteraf in
  de dossiers gegevens opgezocht worden, kan er snel vertekening van resultaten plaatsvinden.
  Bij beide studies wordt goed beschreven welke beperkingen als gevolg van het studie design er
  waren en welke keuzen gemaakt zijn.

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  Beide onderzoeken bestudeerden patiënten die een hartoperatie hebben ondergaan. Hieruit blijkt
  dat er geen relatie bestaat bij preoperatieve patiënten zonder klachten van een urineweginfectie met
  het krijgen van een postoperatieve infectie. Het lijkt daarom veilig om alleen een urinesediment af te
  nemen indien patiënten symptomen van urineweginfecties hebben of bij patiënten waarbij de infectiewaarden verhoogd zijn (CRP hoger dan 10 mg/l).

  De Aanbeveling

  • Het is aan te bevelen om geen urinesediment routinematig af te nemen bij patiënten die een
  hartoperatie ondergaan, tenzij zij symptomen van een urineweginfectie hebben of verhoogde infectiewaarden in het bloedonderzoek (CRP hoger dan 10 mg/l).
  • Niveau van bewijs: B

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  De resultaten zijn toepasbaar voor onze afdeling (dezelfde patiëntenpopulatie). Het op indicatie afnemen van een urinesediment is voldoende om de kans op een infectie postoperatief als gevolg van verspreiding van bacteriën uit de urinewegen te verkleinen. Het resultaat van deze CAT zal worden geïmplementeerd, o.a. door het op te nemen in het protocol voor de preoperatieve voorbereiding bij hartoperaties.