Spontaneous Breathing Trial.

Upload 1 september 2018.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Op de Intensive Care (IC) van het Amsterdam UMC, locatie AMC (AMC) is geen eenduidig beleid
voor het extuberen van beademde patiënten. Dit resulteert tot een ongewenste variatie in de snelheid van het extuberen en het klinische beloop na extubatie. Het AMC beschikt wel over een nurse
driven protocol voor het afbouwen van de beademing (weanen). Dit protocol beperkt zich echter
tot een aantal te monitoren parameters. Uiteindelijk besluiten arts en verpleegkundige naar eigen
inzicht tot het wel of niet extuberen van de patiënt. Een mogelijkheid voor een meer eenduidige
aanpak is het geprotocolleerd uitvoeren van een Spontaneous Breathing Trial (SBT). Hieronder
wordt verstaan een eendaagse trial, die verpleegkundigen en artsen helpt te objectiveren of
patiënten met een ondersteunende beademingsvorm en minimale beademingsinstellingen klaar
zijn voor extubatie. In ons team zijn we benieuwd naar het wetenschappelijke bewijs voor de SBT.
Onze onderzoeksvraag luidt: Resulteert het uitvoeren van een SBT bij endotracheaal beademde
IC-patiënten in minder re-intubaties en een afname in de beademingsduur?
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Endotracheaal beademde volwassen IC-patiënt
I:Spontaneous breathing trial
C:Huidige werkwijze
O: Aantal re-intubaties, beademingsduur
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: PubMed, Cochrane, ScienceDirect, Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC). Zoektermen: critical care, critical care nursing, intensive care unit, critical illness, respiration, artificial, intubation, intratracheal, spontaneous breathing trial, SBT, airway extubation, extubation, ventilator liberation, ventilation duration, mechanical ventilation time, adult. Resultaten: 3 Randomized Controlled Trials (RCT)(1-3), 1 quasi RCT(4) en 1 cohort studie(5).

Stap 3: Appraise

Methodologie

Methode van onderzoek:
De kwaliteit van de artikelen zijn beoordeeld m.b.v. de Cochrane checklist (RCT) en de NewcastleOttowa quality assessment scale (cohort studie). Een probleem in elke studie was de onmogelijkheid de interventie (het uitvoeren van een SBT) te blinderen. De studie van Navalesi et al.² voldoet aan de meeste criteria van de betreffende checklist, wat de studie het niveau A2 oplevert. De
overige studies hebben een hoog risico op bias, vanwege het gebrek aan allocation concealment,
de kleine steekproef of het ontbreken van een controle groep.

Samenvatting Resultaten

Chaiwat et al.(1) deden hun onderzoek bij 100 patiënten die postoperatief >24 uur beademd
werden. Zij rapporteren een daling van de totale beademingsduur van 72 naar 40 uur ten gunste
van de SBT-groep, p24 uur. Zij beschrijven een significante daling van de beademingsduur vanaf het moment dat weaning wordt gestart: 149 versus 4179 minuten, p<0.0001. De onderzoekers vonden ook een significant verschil in het aantal re-intubaties: 3 (16.7%) versus 12 (66.7%) in het voordeel van de SBT-groep, p=0.005. Robertson et al.(5) includeerden 488 patiënten die langer dan 24 uur werden beademd. De resultaten laten zien dat na implementatie van het SBT een significante toename van het aantal patiënten dat werd geëxtubeerd per 8 weken toenam van 27% naar 42% (p=0.02) met een significante afname in de totale ventilatietijd (p<0.02). Het aantal re-intubatie bleef gelijk: 8 (8%) en 8 (6%), p=0.65.

Stap 4: Apply

Conclusie

De beschikbare wetenschappelijke literatuur is niet geheel eenduidig, maar er lijken aanwijzingen
dat SBT een gunstig effect heeft op de beademingsduur. Het aantal re-intubaties neemt af of blijft
gelijk. Echter, de geïncludeerde studies zijn niet allemaal van hoge kwaliteit. Daar staat tegenover
dat er geen negatieve effecten worden benoemd voor het invoeren van een SBT; alleen het implementeren van het protocol vraagt aandacht en kost tijd.

Aanbeveling

• Wij doen de aanbeveling om een Spontaneous Breathing Trial (SBT) te implementeren en er
ervaring mee op te doen. Hierbij is een helder en volledig protocol essentieel.
• Niveau van bewijs: A2

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

Gezien de gerapporteerde positieve effecten en het ontbreken van nadelige effecten starten wij met een invoering van een SBT-protocol. Hierbij worden de volgende aandachtspunten meegenomen. We zullen duidelijke criteria opstellen m.b.t. het moment waarop de SBT gestart kan worden en de duur en methode van de SBT. Een strakke monitoring bij de uitvoering van een SBT (vooral de eerste minuten) is bijv. belangrijk voor een zo accuraat mogelijke inschatting van de uitkomst van de SBT. Ook moet nagedacht worden over de rol van non-invasieve ventilatie (NIV) direct na extubatie. Verder zullen we bij de implementatie aandacht schenken aan de samenwerking tussen verpleegkundige en artsen en de verpleegkundige-patiënt ratio. In de toekomst kan een geautomatiseerde vorm bij closed-loop beademing wellicht een bijdrage leveren.

Bronvermelding

  1. Chaiwat O, Sarima N, Niyompanitpattana K, et al. Protocol-directed vs. physician-directed weaning from ventilator in intra-abdominal surgical patients. J Med Assoc Thai 2010;93(8):930-936 2. Navalesi P, Frigerio P, Moretti MP, et al. Rate of reintubations in mechanically ventilated neurosurgical and neurologic patients: evaluations of a systematic approach to weaning and extubation. Critical Care Medicine 2008;36(11):2986-2992. 3. Wang J, Ma Y, Fang Q. Extubation With or Without Spontaneous Breathing Trial. Critical Care Nurse 2013;33(6):50-55. 4. Piotto RF, Maia LN, Machado MD & Orrico SP. Effects of the use of mechanical ventilation weaning protocol in the Coronary Care Unit: randomized study. Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery 2011;26(2):213-221. 5. Robertson TE, Sona C, Schallom L, et al. Improved extubation rates and earlier liberation from mechan- ical ventilation with implementation of a spontaneous breathing trial protocol. The American College of Surgeons. 2008;206(3):489-95.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.