Doorgankelijk maken van een verstopte neusmaagsonde.

Upload 1 januari 2016.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • redactie

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

In het Emma Kinderziekenhuis (EKZ), AMC liggen regelmatig kinderen met een maagsonde. Een vaak terugkerend probleem is verstopping van de maagsonde. Om de doorgankelijkheid te herstellen, worden door verpleegkundigen verschillende interventies toegepast, bijvoorbeeld warm water, spa rood of cola. Ook blijken er verschillen te bestaan tussen ziekenhuizen; waar het ene ziekenhuis de voorkeur geeft aan koolzuurhoudende dranken, adviseert een ander ziekenhuis dat juist niet te gebruiken. Verpleegkundigen van de afdeling Tieners besluiten deze klinische onzekerheid uit te zoeken.

PICO

 • P: Patiënten met een verstopte maagsonde
 • I: Koolzuurhoudende drank
 • C: Geen koolzuurhoudende drank
 • O: Doorgankelijkheid maagsonde, nieuwe maagsonde, bijwerkingen

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Search: PubMed, CINAHL, Google Scholar en V&VN richtlijnen database. Gezocht naar systematic reviews (SR), reviews, gerandomiseerde studies (RCTs) en richtlijnen. Zoektermen: feeding tube, enteral nutrition, unclog, occlusion, occlus, obstructed, declog, clog, clearing, flush, irrigants, carbonated water, sodium bicarbonate. Resultaten: 1 systematic review (SR) [1], 3 reviews [2-4] en 1 richtlijn [5].

Geïncludeerde Studies

  1. Dandeles L, Lodolce A. Efficacy of Agents to Prevent and Treat Enteral Feeding Tube Clogs. The Annals of Pharmacotherapy 2011;45:676-80. 2. Fisher C, Blalock B. Clogged Feeding Tubes: A Clinician’s Thorn. Nutrition Issues in Gastroenterology 2014;127. 3. Bourgault A, Ipe L, Weaver J, et al. Development of Evidence-Based Guidelines and Critical Care Nurses’ Knowledge of Enteral Feeding. Critical Care Nurse 2007;27(4):17-29. 4. Lord L. Restoring and Maintaining Patency of Enteral Feeding Tubes. Nutrition in Clinical Practice 2003;18:422-426. 5. V&VN Beroepsvereniging van Zorgprofessionals. Landelijke multidisciplinaire richtlijn neusmaagsonde. Utrecht 2011.

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  Methode van onderzoek:
  Dandeles et al. [1]
  doet een literatuuronderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van verschillende
  methoden om een verstopping van een maagsonde te voorkomen en te verhelpen. In deze SR zijn 1
  RCT, 1 beschrijvende studie en 3 in vitro onderzoeken geïncludeerd. De studie is zeer matig uitgevoerd:
  de methode paragraaf ontbreekt en de resultaten worden slechts summier weergegeven. Fisher et
  al.², Bourgault et al.³ en Lord et al. [4]
  beschrijven een aantal interventies om een verstopte maagsonde
  te verhelpen en geven daarbij referenties. Het is in de publicaties onduidelijk of de onderbouwing
  van de interventies systematisch tot stand is gekomen. Deze reviews hebben daardoor het karakter
  van praktijkgerichte, opinion-based artikelen. De richtlijn van de V&VN [5] is van goede kwaliteit met de
  kanttekening dat er niets gezegd wordt over implementatie van de richtlijn.

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  Wetenschappelijk bewijs ontbreekt om te zeggen welke interventie effectief is om een verstopte
  maagsonde te verhelpen. Op dit moment is de kennis beperkt en vooral gebaseerd op in vitro studies en
  opinion-based literatuur. Er lijkt echter consensus te bestaan dat lauw water de interventie van eerste
  keuze is en dat (kool)zuurhoudende dranken en pancreasenzymen niet gebruikt moeten worden.

  De Aanbeveling

  • Wij doen de aanbeveling om de doorgankelijkheid van een maagsonde te herstellen met lauw water en
  (kool)zuurhoudende dranken te vermijden, zoals beschreven in de Nederlandse richtlijn.
  • Niveau van bewijs: A1

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  We zullen onze protocollen (waar nodig) aanpassen aan de resultaten van deze CAT en de kennis verspreiden via de reguliere scholingsmomenten binnen ons ziekenhuis.