Hyperoxygenatie bij preterme pasgeborenen.

Upload 1 september 2015.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • redactie

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Toediening van te veel zuurstof kan schadelijk zijn voor ernstig zieke patiënten en is geassocieerd met hogere sterfte. Bij preterme pasgeborenen is bewezen dat zuurstof in (te) hoge dosis schade kan veroorzaken aan ogen (retinopathie), longen (broncho-pulmonaire dysplasie) en hersenen (intraventriculaire hemorragie). Deze risico’s waren de aanleiding tot een literatuuronderzoek naar de beste werkwijze ter voorkoming van hyperoxygenatie bij pasgeborenen met zuurstoftoediening >21%, opgenomen op een Intensive Care Neonatologie (NICU).

PICO

 • P: Pasgeborenen met zuurstoftoediening >21%
 • I: Management grenzen zuurstofoxygenatie
 • C: -
 • O: Hyperoxygenatie

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

Search: PubMed, Cochrane en CINAHL. Limiet: artikelen niet ouder dan tien jaar, gepubliceerd in Nederlands of Engels. De referenties van de gevonden artikelen zijn bekeken op andere mogelijk relevante publicaties. Zoektermen: oxygen, oximetry, saturation, oxygenation, infant, newborn, neonate, nursing assessment, nursing care, nursing policy, clinical protocol, treatment protocol, nursing protocol, practice guideline, intensive care unit, neonatal, NICU. Resultaten: 2 before-after studies [1,2] en 1 cohort studie³

Geïncludeerde Studies

  1. Ford SP, Leick-Rude MK, Meinert KA, et al. Overcoming barriers to oxygen saturation targeting, Pediatrics 2006;118(2):177-186. 2. Deuber C, Abbasi S, Swoebel A, et al. The toxigen initiative, targeting oxygen saturation to avoid sequelae in very preterm infants, Advances in Neonatal Care 2013;13(2):139-145. 3. van Zanten HA, Tan RN, de Man-van Ginkel, et al. The risk for hyperoxaemia after apnoea, bradycardia and hypoxaemia in preterm infants, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2014;99(4):269-273.

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  Methode van onderzoek:
  Ford et al. [1]
  beschrijft de implementatie van een protocol voor het invoeren van zuurstof saturatiegrenzen
  en het effect hiervan op de gemeten saturaties (SpO2) bij pasgeborenen met een extreem laag
  geboortegewicht. Van alle pasgeborenen met een geboortegewicht <1500 g en met zuurstoftoediening
  werd in de eerste 100 dagen van hun leven dagelijks de gemiddelde SpO2 berekend. De SpO2 werd
  elk uur automatisch gedownload van de monitor naar het verpleegkundig rapportage systeem. Deze
  waarden werden geverifieerd door de verpleegkundige, die op basis van de gegevens de zuurstof
  eventueel aanpaste. Kritische kanttekeningen bij deze studie zijn de handmatige verificatie van de
  gegevens door verpleegkundigen en het feit dat er geen continue SpO2 metingen werden uitgevoerd.
  Deuber et al.²
  deed een studie naar het effect van scholing van hulpverleners op de blootstelling aan
  hyperoxygenatie bij extreem prematuren met zuurstoftoediening >3-5 dagen. De SpO2 gegevens werden
  in grafieken weergegeven d.m.v. bedside monitor. In de pre-interventie groep werden de metingen elk
  uur handmatig door de verpleegkundige ingevoerd. In de postinterventie groep werden alle gemeten
  SpO2 waardes (continu gemeten door de bedside monitor) automatisch gedownload. Het onderzoek is
  goed uitgevoerd. De onderzoeker gebruikt valide instrumenten en beschrijft selectiebias en de mogelijke
  invloed hiervan op de resultaten. Van Zanten et al.³
  deed een cohortstudie naar de frequentie en de duur van SpO2 ≥95% bij prematuren met extra zuurstof i.v.m. apnoe, bradycardie, cyanose (ABC). Alle
  prematuren <32 weken met “continuous positive airway pressure” werden geïncludeerd. Klinische
  parameters (hartfrequentie, saturatie en toegediende zuurstof) werden elke minuut opgeslagen in het
  elektronisch patiëntendossier (PDMS). Bij elke ABC werden de volgende gegevens geregistreerd en
  geanalyseerd: duur en diepte van bradycardie, duur en diepte SpO2 ≤80%, de baseline toegediende
  zuurstof (FiO2), de extra toegediende FiO2 en de incidentie en duur van SpO2 ≥95%. Tijdens elke ABC
  werd de blootstelling aan SpO2 ≥95% versus geen SpO2 ≥95% genoteerd. De studie is goed uitgevoerd.
  De onderzoeker onderbouwt de keuze voor de patiëntenpopulatie en verklaart mogelijke vormen van
  selectiebias. Voor de dataverzameling zijn valide meetinstrumenten gebruikt.

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  Uit de artikelen komt naar voren dat het in kaart brengen van perioden van hyperoxygenatie bij preterme
  pasgeborenen d.m.v. verschillende methoden wordt uitgevoerd, waaronder van minuut tot minuut
  automatische bedside monitoring. Dit geeft de verpleegkundige continu inzicht in de SpO2 waarden.
  Scholing lijkt zinvol, hoewel het effect op hyperoxygenatie niet eenduidig is.

  De Aanbeveling

  • Hyperoxygenatie komt regelmatig voor en kan mogelijk worden tegengegaan door scholing van
  verpleegkundigen.
  • Het verdient de voorkeur om saturatiewaarden en zuurstoftoediening, verkregen uit bedside
  monitoring en verpleegkundige rapportagesystemen, automatisch en continu te laten vastleggen.
  • Niveau van bewijs: C

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  Uit de artikelen komt naar voren dat het in kaart brengen van perioden van hyperoxygenatie bij preterme pasgeborenen d.m.v. verschillende methoden wordt uitgevoerd, waaronder van minuut tot minuut automatische bedside monitoring. Dit geeft de verpleegkundige continu inzicht in de SpO2 waarden. Scholing lijkt zinvol, hoewel het effect op hyperoxygenatie niet eenduidig is.