Maagspoelen bij pasgeborenen.

Upload 31 augustus 2010.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Let op!

Deze CAT is verouderd. Het is daarom mogelijk dat de conclusie en aanbeveling niet langer up-to-date zijn. 

Help mee met het up-to-date houden van de CAT’s!

Algemene Gegevens

Auteurs

 • redactie werkzaam bij omni cura ACADEMY

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Auteurs: redactie ( omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Soms wordt op de afdeling Zuigelingen bij pasgeborenen de maag gespoeld. De gedachte is dat dit helpt om misselijkheid te verminderen, maar de ervaringen over de effectiviteit hiervan wisselen. Ook bestaan er allerlei onduidelijkheden over het tijdstip, de frequentie en de wijze waarop het maagspoelen moet worden uitgevoerd.
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Pasgeborenen
I:Maagspoelen
C:Geen maagspoelen
O:Misselijkheid, verdragen van voeding
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Stap 2: Acquire

Search: gezocht in de Cochrane database, Pubmed, Embase en Cinahl (tot juni 2010). Zoektermen: (infant OR newborn OR neonate) AND (stomach OR gastric) AND lavage NOT poison*. Resultaten: 1. Een studie naar de effectiviteit van maagspoelen met moedermelk bij prematuren (Patel [1]). 2. Een gerandomiseerde studie naar de effectiviteit van maagspoelen bij gezonde pasgeborenen (Cuello-Garcia [2]). 3. Een studie naar maagspoelen bij pasgeborenen wanneer bij de geboorte sprake is van meconiumhoudend vruchtwater (Narchi [3]).

Stap 3: Appraise

Methodologie

De studie van Patel [1] is uitgevoerd bij premature zuigelingen (gewicht < 1,75 kg en leeftijd < 36 weken) op een neonatologie afdeling. De zuigelingen werden gerandomiseerd in twee groepen van elk 40 kinderen. In de interventiegroep werd gestart met maagspoelen met moedermelk binnen 4 uur na de geboorte en vervolgens elke 3 uur. De controlegroep kreeg ‘niets per os’. Alle geïncludeerde zuigelingen kregen parenterale voeding. Het gemiddeld aantal dagen parenterale voeding was anderhalve dag lager in de interventiegroep: 3.9 (sd 1.5) versus 5.4 (sd 2.6), p=0.003. Ook de gemiddelde opnameduur was significant korter in de interventiegroep: 16.2 (sd 10.6) versus 24.9 (sd 14.6), p=0.003. In de interventiegroep werd minder sepsis gezien: 12 versus 22, p=0.02. Er wordt een computer gestuurde block-randomisatie (4-6) uitgevoerd. Behandelaars lijken echter niet geblindeerd. Dit is cruciaal gezien het feit dat de behandelende arts op basis van een klinisch oordeel besluit wanneer een zuigeling over kan gaan op enterale voeding. Ook zijn de groepen bij aanvang van de studie niet geheel vergelijkbaar (de interventiegroep heeft meer complicaties) en hiervoor wordt in de analyse niet gecorrigeerd.

De studie van Cuello-Garcia² is uitgevoerd bij 124 gezonde (geboortegewicht 2500 -4000 gram en Apgarscore 8-10) a-term geboren kinderen direct na de geboorte. De zuigelingen werdengerandomiseerd in een interventiegroep (n=63) en een controlegroep (n=61). Bij de pasgeborenen in de interventiegroep werd binnen één uur na de geboorte de maag gespoeld met een dextrose 5% oplossing via een maagsonde. In de controlegroep werd geen maagspoeling uitgevoerd. De uitkomstmaten waren braken en een succesvolle start van borstvoeding. Uit de resultaten blijkt dat er geen significant verschil is tussen de twee groepen m.b.t. braken (relatief risico 0.84, 95% betrouwbaarheidsinterval 0.43-1.61). Ook is er geen verschil m.b.t. de start van de borstvoeding (relatief risico 0.96; 95% betrouwbaarheidsinterval 0.86-1.08). Deze studie is een goed uitgevoerd onderzoek. Er wordt een computer gestuurde block-randomisatie uitgevoerd. De behandelaars/verzorgers zijn geblindeerd voor de interventie. Verder zijn de groepen bij aanvang van de studie vergelijkbaar, er is geen lost-to-follow-up en de gegevens worden adequaat geanalyseerd, rekening houdend met mogelijke confounders (apneus, bradycardie, cyanose en ademhalingsproblemen). De auteurs concluderen dat het maagspoelen bij gezonde pasgeborenen geen meerwaarde heeft.

Samenvatting Resultaten

Narchi³ doet onderzoek bij 540 a-term pasgeborenen met meconiumhoudend vruchtwater. Deze studie is echter methodologisch zwak. De randomisatie bestaat uit toewijzing op basis van (on)even dagen en blindering ontbreekt. Ook wordt niet duidelijk of de groepen vergelijkbaar zijn en worden de analyses minimaal beschreven. De resultaten van deze studie kunnen niet worden gebruikt.

Stap 4: Apply

Conclusie

Bij gezonde pasgeborenen lijkt het spoelen van de maag geen meerwaarde te hebben wanneer gekeken wordt naar misselijkheid/braken en het succesvol opstarten van borstvoeding. Bij prematuren heeft het spoelen van de maag met kleine hoeveelheden moedermelk mogelijk een positief effect, maar dit moet verder worden onderbouwd met betrouwbaar en valide
wetenschappelijk onderzoek.

Aanbeveling

• Het spoelen van de maag na de geboorte bij gezonde a-term pasgeborenen dient achterwege te blijven (level of evidence A2).
• Het spoelen van de maag bij prematuren dient achterwege te blijven (level of evidence B).

Stap 5: Assess

Toepassing in de Praktijk

Gebaseerd op de uitkomsten van drie onderzoeken kan gesteld worden dat het spoelen van de maag geen toegevoegde waarde heeft. Daarnaast is het spoelen van de maag een discomfortabele interventie. Dit zijn voldoende redenen om het spoelen van de maag van zowel a-term pasgeborene als prematuren af te schaffen; dit zal tevens een tijdsbesparing opleveren. De resultaten van deze CAT zullen bekend worden gemaakt op de afdelingen waar pasgeborenen worden verzorgd en op de afdeling Neonatologie. De protocollen commissie zal worden gevraagd protocollen aan te passen.

Bronvermelding

  1. Patel AB, Shaikh S. Efficacy of breast milk gastric lavage in preterm neonates. Indian Pediatr. 2007, 44(3): 199-203. 2. Cuello-Garcia C, Gonzalez-Lopez V, Soto-Gonzalez A, et al. Gastric lavage in healthy term newborns: a randomized controlled trial. An Pediatr. 2005, 63(6):509-13. 3. Narchi H, Kulaylat N. Is gastric lavage needed in neonates with meconium-stained amniotic fluid? Eur J Pediatr. 1999, 158:315-317.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het formuleren van een goede vraag? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een klinische onzekerheid omgezet in een goede (beantwoordbare) onderzoeksvraag? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 1: Vragen’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Webinar PICO Perfectie

  Van een Klinisch Scenario naar een Beantwoordbare Vraag, dat kan niet zo moelijk zijn toch? Helaas, was dat maar waar. Het maken van een PICO is soms best lastig, vooral als de klinische onzekerheid net niet past binnen het domein ‘therapie’. In dit webinar bespreken we de opbouw van de PICO, de verschillende domeinen (PICO+) en kijken we naar het allermoeilijkste onderdeel: de O.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het maken van een goede zoekstrategie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  E-learning

  Heb je nog niet eerder een zoekstrategie gebouwd? Volg dan onze e-learning ‘EBP Stap 2: Zoeken – de basis’, ‘EBP Stap 2: Zoeken in PubMed’ of ‘EBP Stap 2: Zoeken in Cochrane Library’.
  Met behulp van video’s, oefeningen én een eindopdracht met feedback van onze docent leer je een goede vraag te stellen die in de databank direct gebruikt kan worden!

  Het Prachtige PubMed

  PubMed heeft haar nieuwe lay-out definitief online gezet, wat een verademing! Wil je even weten waar alles nu zit? Volg dan onze webinar met een korte rondleiding door het nieuwe systeem.

  Hulp nodig?

  Op zoek naar een EBP-expert om te helpen met het beoordelen van een publicatie? Vraag om advies bij”Kennis Netwerk Evidence-Based Practice” op LinkedIn!

  Zelf meer leren?

  Heb je nog niet eerder een publicatie beoordeeld op methodologische kwaliteit? Of wil je je kennis weer wat opfrissen? Bij Omni Cura Academy hebben we verschillende e-learnings beschikbaar, zowel over het basisprincipe als de beoordeling van specifieke studiedesigns.