Puffs of vernevelen bij kinderen.

Upload 22 april 2010.

Inhoud

Basisgegevens

Auteurs

 • redactie

Autorisators
Nog geen autorisators.

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

In het EKZ worden regelmatig kinderen opgenomen met (ernstige) astma. In veel gevallen gebruiken deze kinderen inhalatiemedicatie met behulp van een inhalator met een voorzetkamer. Eenmaal in het ziekenhuis krijgt het kind de inhalatiemedicatie door middel van een vernevelset aangesloten op 8 liter zuurstof. Het vernevelen kost echter meer tijd en materialen. Ook wordt getwijfeld of het vernevelen wel zo effectief is wat betreft het verminderen van benauwdheid. Besloten wordt op zoek te gaan naar wetenschappelijk bewijs.

PICO

 • P: Kind met astma
 • I: Vernevelen
 • C: Puffs
 • O: Benauwdheid, saturatie, opnameduur

De Vraag

Stap 2: Acquire

Tabel van Terminologie

Niet ingevuld.

Zoekacties

De gevolgde zoekstrategie (tot maart 2010): National Guideline Clearinghouse, Cochrane, PubMed. Zoektermen: ‘nebuliser’, ‘nebulizer’, ‘holding chamber’, ‘metered dose inhaler’, ‘asthma‘, ‘cara’ en een combinatie van deze termen. Gezocht naar richtlijnen, systematic reviews en gerandomiseerde studies. De resultaten van de zoekstrategie: Een richtlijn [1] en drie systematic reviews (SR). [2]-[4]

Geïncludeerde Studies

  1. Dolovich MB, Ahrens RC, Hess DR, et al. Device selection and outcomes of aerosol therapy: evidence-based guidelines: American College of Chest Physicians/American College of Asthma, Allergy and Immunology. www.guideline.gov, geraadpleegd 13 maart 2009. 2. Cates CJ, Crilly JA, Rowe BH. Holding chambers (spacers) versus nebulisers for beta-agonist treatment of acute asthma (review). Cochrane Database on Systematic Reviews 2006, issue 2. Art.No.: CD000052. DOI:10.1002/14651858.CD000052.pub2. Laatste up-date januari 2008. 3. Cates CJ, Bestall JC, Adams NP. Holding chambers versus nebulisers for inhaled steroids in chronic asthma (review). Cochrane Database on Systematic Reviews 2006, issue 1. Art.No.: CD001491.DOI:10.1002/14651858.CD001491.pub2. Laatste up-date juni 2008. 4. Castro-Rodriquez JA, Rodrigo GJ. Beta-agonists through metered-dose inhaler with valved holding chamber versus nebulizer for acute exacerbation of wheezing or asthma in children under 5 years of age: a systematic review with meta-analysis. J Paediatr 2004; 145(2):172-7.

  Stap 3: Appraise

  De Methodologie

  De richtlijn is onderbouwd met wetenschappelijke literatuur. [1] De twee SRs van Cates [2],[3] zijn geheel volgens de Cochrane-methodiek uitgevoerd. De zoekactie, selectie van studies en kwaliteitsbeoordeling zijn adequaat en worden door twee onafhankelijke onderzoekers uitgevoerd. De heterogeniteit wordt uitgelegd en de oorspronkelijke studies worden helder samengevat. De SR van Castro-Rodriquez [4] is compacter beschreven, maar is ook valide.

  Stap 4: Apply

  De Conclusie

  Wanneer een kind wordt opgenomen met ernstige benauwdheidklachten op basis van astma, is effectieve behandeling met medicatie erg belangrijk. Deze medicatie kan op twee manieren worden toegediend: via vernevelen en via een inhalator met een voorzetkamer. Uit bovenstaande onderzoeken blijkt dat de ene toedieningwijze niet beter is dan de andere, zeker niet op de belangrijkste eindpunten benauwdheid, saturatie en opnameduur. In de praktijk bestaat voorkeur voor de inhalator met voorzetkamer boven het vernevelen. Het gebruik van een inhalator is goedkoper, eenvoudiger in gebruik, kost minder tijd en het sluit beter aan bij de thuissituatie van het kind. Ook veroorzaakt een inhalator minder stress bij het kind. Daarentegen heeft het vernevelen als voordeel dat er per keer hogere doseringen medicatie kunnen worden toegediend. Het gebruik van een inhalator met voorzetkamer vraagt een goede techniek.

  De Aanbeveling

  • Op de verpleegafdelingen van het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) wordt bij kinderen, opgenomen met astma, de inhalatiemedicatie bij voorkeur via een inhalator met voorzetkamer toegediend. Dit geldt zowel bij acute als bij chronische klachten.
  • Een beperkende factor is het aantal mg/mcg dat per keer kan worden toegediend.
  • Deze aanbeveling geldt niet voor kinderen met levensbedreigend astma.
  • Level of evidence: A1

  Stap 5: Assess

  De Aanbeveling

  Bij kinderen met astma op de verpleegafdeling zal de inhalatiemedicatie via een inhalator met voorzetkamer worden toegediend, tenzij de voorgeschreven hoeveelheid medicatie te hoog is. We bekijken nu eerst of het haalbaar is een kind elke vier uur acht tot tien puffs te geven.