Maintaining Short Peripheral Catheter Patency: A Comparison of Saline Lock Versus Continuous Infusion in the Acute Care Setting.

Roszell, SS, Rabinovich, HB, & Smith-Miller, CA. (2018) Maintaining Short Peripheral Catheter Patency: A Comparison of Saline Lock Versus Continuous Infusion in the Acute Care Setting. Journal of infusion nursing : the official publication of the Infusion Nurses Society 41(3), 165-169.
Upload 14 december 2022.

Abstract

Mist er iets in de bronvermelding van deze publicatie of wil je de abstract of PICO informatie toevoegen? Gebruik dan de knop hiernaast om de publicatie te bewerken:

Beoordelingen (1)

Kwaliteit:

zeer laag

laag

gemiddeld

hoog

zeer hoog

Risico op bias:

zeer ernstig

ernstig

niet ernstig

Auteurs: Peter Vink
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

Inclusiecriteria voor observatie waren patiënten die een kortdurend perifeer infuus hadden, Engels spraken, ouder waren dan 17 jaar, en een verwachte ziekenhuisopname > 48 uur hadden.
Verpleegkundigen op de opnameafdeling registreerden elke interactie
(bv. spoelen, medicijntoediening, infusen) en de infuusstatus op het gegevensverzamelingsinstrument. Het document volgde het infuus tot ontslag van de patiënt, overplaatsing of stopzetting van het waargenomen infuus. De data werden elke dag nagekeken door een lid van het onderzoeksteam om de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens te garanderen. Een teamlid was tijdens de meeste diensten ook beschikbaar om vragen te beantwoorden of te helpen bij het verzamelen van gegevens tijdens een bepaalde dienst. Ingevulde gegevensbladen werden rechtstreeks aan een lid van het onderzoeksteam gegeven of in een beveiligd kantoor gedeponeerd.

Beoordeling:

Een interessante opzet met niet de patiënt maar het infuus als datapunt. Door de wijze van dataverzameling is het een, voor dit studiedesign, goede opzet en goede kwaliteit. De kans op invloed door gebrek aan blindering bestaat wel, zo kan een verpleegkundige de doorgankelijkheid verkeerd inschatten door het zien van de data. Dit lijkt echter geen grote kans.

Gerelateerd

Inloggen

Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te uploaden. Log hieronder in of registreer direct een account!

Nieuw Resultaat

Om resultaten helder en overzichtelijk te krijgen breken we het in stukjes. Je geeft eerst aan voor welke interventie, co-interventie (comparison) en uitkomst je de resultaten toevoegt. Je kunt alleen de onderdelen selecteren die in de PICO of CAT zijn gedefinieerd. Zo voorkom je dat je overbodige resultaten toevoegt. Mis je een interventie of uitkomst? Voeg die dan eerst toe aan de CAT of Klinische Onzekerheid.