Maintaining Short Peripheral Catheter Patency: A Comparison of Saline Lock Versus Continuous Infusion in the Acute Care Setting.

Upload 14 december 2022.

Inhoud

Abstract

Beoordelingen (1)

Kwaliteit:

zeer laag

laag

gemiddeld

hoog

zeer hoog

Risico op bias:

zeer ernstig

ernstig

niet ernstig

Auteurs: Peter Vink
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit:
Risico op bias:
Methodologie: Inclusiecriteria voor observatie waren patiënten die een kortdurend perifeer infuus hadden, Engels spraken, ouder waren dan 17 jaar, en een verwachte ziekenhuisopname > 48 uur hadden. Verpleegkundigen op de opnameafdeling registreerden elke interactie (bv. spoelen, medicijntoediening, infusen) en de infuusstatus op het gegevensverzamelingsinstrument. Het document volgde het infuus tot ontslag van de patiënt, overplaatsing of stopzetting van het waargenomen infuus. De data werden elke dag nagekeken door een lid van het onderzoeksteam om de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens te garanderen. Een teamlid was tijdens de meeste diensten ook beschikbaar om vragen te beantwoorden of te helpen bij het verzamelen van gegevens tijdens een bepaalde dienst. Ingevulde gegevensbladen werden rechtstreeks aan een lid van het onderzoeksteam gegeven of in een beveiligd kantoor gedeponeerd.
Beoordeling: Een interessante opzet met niet de patiënt maar het infuus als datapunt. Door de wijze van dataverzameling is het een, voor dit studiedesign, goede opzet en goede kwaliteit. De kans op invloed door gebrek aan blindering bestaat wel, zo kan een verpleegkundige de doorgankelijkheid verkeerd inschatten door het zien van de data. Dit lijkt echter geen grote kans.

Gerelateerd