Dimitriou et al. (2017): effect van ‘aromatherapie’ op ‘pijn’

“In een pilot RCT over de afname van een borst biopt (n=50), ervoer de interventiegroep met een gezichtsmasker van lavendelaroma significant hogere tevredenheid in pijnbestrijding dan de controle groep (gezichtsmasker zonder olie). In deze studie werd geen significant effect in de pijnscores gemeten. Twee RCT’s over inhalatie lavendel olie bij vrouwen na een keizersnede met spinale anesthesie gaf een statistsch significant snellere daling van pijn na 3, 4, 8 en 16 uur postoperatief bij de interventiegroep. “

Bronvermelding

  1. Dimitriou, V, Mavridou, P, Manataki, A, & Damigos, D. (2017) The Use of Aromatherapy for Postoperative Pain Management: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Journal of perianesthesia nursing : official journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses 32(6), 530-541.