Lin et al. (2018): effect van ‘white noise’ op ‘agitatie, Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI)’

“In de interventiegroep scoorden patiënten in de posttest situatie gemiddeld 40,07 op de CMAI (SD 6.96), in de pretest gemiddeld 47.52 (SD 9.35). Dit verschil was significant (p<0,001). In de controle groep was de gemiddelde posttest score 42.26 (SD 6.12) en pretest 42.32 (SD 5.84) dit verschil was niet significant. Dit suggereert dat het gebruik van white noise een positief effect kan hebben op agitatie bij dementie, waarbij maar in 1 type setting is gekeken (verpleegtehuis) en door het niet randomizeren andere factoren niet helemaal uitgesloten kunnen worden.”

Bronvermelding

  1. Lin, LW, Weng, SC, Wu, HS, Tsai, LJ, Lin, YL, & Yeh, SH. (2018) The Effects of White Noise on Agitated Behaviors, Mental Status, and Activities of Daily Living in Older Adults With Dementia. The journal of nursing research : JNR 26(1), 2-9.