Abraha et al. (2017): effect van ‘muziek’ op ‘agitatie’

“De SR van Abraha, et al wordt gebruik gemaakt van 6 SR’s, waarbij rekening is gehouden met de methodologische kwaliteit. Door de data te poolen kan de conclusie getrokken worden dat muziek (op diverse manieren toegepast) een positief effect heeft op agitatie bij patiënten met dementie in diverse settings: Muziektherapie is effectief in het reduceren van agitatie en angst. Diverse meetinstrumenten zijn hiervoor gebruikt (bv NPI, BPRS, CMAI) Om deze uitkomsten te kunnen vergelijken is gebruik gemaakt van de SMD. Uitkomsten in geval van agitatie: (SMD, 0,49; 95% Cl -0,82 to -0,17; p= 0,003) en angst: ( SMD, 0,64; 95% Cl -1,05 to -0,24, p=0,002)”

Bronvermelding

  1. Abraha, I, Rimland, JM, Trotta, FM, Dell'Aquila, G, Cruz-Jentoft, A, Petrovic, M, Gudmundsson, A, Soiza, R, O'Mahony, D, Guaita, A, & Cherubini, A. (2017) Systematic review of systematic reviews of non-pharmacological interventions to treat behavioural disturbances in older patients with dementia. The SENATOR-OnTop series. BMJ open 7(3), e012759.