Auteurs: Simone van Essen
Autorisators: Anja Bussink

Klinisch Scenario

Op de Acute Opname Afdeling, AOA, van het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn worden blaaskatheters bij volwassenen om 6u verwijderd, zoals het protocol het voorschrijft.
Er is onzekerheid over wat nu de beste behandelingswijze is: mag de blaaskatheter ook in de avond verwijderd worden? En wat leidt tot minder rekatheterisaties en uiteindelijk minder infectiegevaar?

PICO

  • P: volwassen, blaaskatheter, perioperatief, ziekenhuis
  • I: blaaskatheter verwijderen (ochtend)
  • C: blaaskatheter verwijderen (avond)
  • O: herkatheterisatie

De Vraag

Wat is het effect van 's ochtends blaaskatheter verwijderen, in vergelijking met 's avond, op rekatheterisaties bij volwassen pre/postoperatieve patiënten met een verblijfskatheter wegens retentieblaas?