Wat voor effect hebben consulten middels E-Health via de IPad in vergelijking met face-to-face consulten op de werkrelatie tussen de hulpverlener en de patiënt?

Upload 16 april 2021.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Stap 1: Ask

Auteurs: Tim Janssen
Autorisators: Nog geen autorisators.

Klinisch Scenario

Psychiatrische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, welke verblijven in een Forensisch Psychiatrische Kliniek.
De patiënten verblijven op een opname- en observatieafdeling en moeten nog geïndiceerd worden voor een behandelafdeling na een observatieperiode van zes tot acht weken.
De vraag is wat het effect is van consulten middels E-Health via de IPad op de werkrelatie tussen hulpverlener en patiënt ten opzichte van face-to-face consulten.

Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

PICO

P:Psychiatrische Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis
I:Consulten middels E-Health via de IPad
C:Face-to-face consulten
O:Werkrelatie tussen hulpverlener en patiënt
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Vraag

Wat voor effect hebben consulten middels E-Health via de IPad in vergelijking met face-to-face consulten op de werkrelatie tussen de hulpverlener en de patiënt?
Beoordeling
Nog niet beoordeeld.

Geef een reactie