Auteurs: Jolanda de Jongh, Anouk van de Heysteeg - van Dijk, Natalie , Yvonne
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

Klinisch Scenario

Het is onduidelijk of patiënten die continu medicatie toegediend krijgen via een perifeer infuus, het infuussysteem tijdelijk afgekoppeld mag worden zodat patiënt kortdurend meer mobiel zijn en zij zichzelf kunnen wassen en aankleden. Sommige collega’s doen dit wel en andere doen dit niet om infectie en dislocatie te voorkomen. Het is niet bekend of het afkoppelen van het infuussysteem een verhoogde kans op infectie of dislocatie geeft.

PICO

  • P: mobiele, volwassen, intermitterend antibiotica, ziekenhuisopname, perifeer infuus
  • I: tijdelijk afkoppelen
  • C: continueren, waakinfuus
  • O: (risico op) dislocatie, (risico op) infectie

De Vraag

Wat is het effect van het tijdelijk afkoppelen van het infuussysteem in vergelijking met niet afkoppelen, op dislocatie of infectie bij patiënten met continue toediening via een perifeer infuus?