Auteurs: Martina Weimer, Lisanne Kooij
Autorisators: Peter Vink

Klinisch Scenario

Patiënten die zijn geclipd of gecoiled vanwege een SAB in een Academisch ziekenhuis komen bij ons op de afdeling met het beleid: compressie kousen en pas na 5 dagen na de ingreep starten met Fraxiprine(LMWH) Dit ter preventie van DVT en het risico van een bloeding te voorkomen.

PICO

  • P:
  • I:
  • C:
  • O:

De Vraag

Hebben patiënten die na clippen of coilen van een SAB 5 dagen compressie kousen krijgen en daarna starten met Fraxiparine (LMWH) in vergelijking met patiënten die direct starten met Fraxiparine (LMWH) en geen compressie kousen dragen een verhoogde kans op trombose?