Hebben patiënten die na clippen of coilen van een SAB 5 dagen compressie kousen krijgen en daarna starten met Fraxiparine (LMWH) in vergelijking met patiënten die direct starten met Fraxiparine (LMWH) en geen compressie kousen dragen een verhoogde kans op trombose?

Upload 14 juni 2021.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Zie ook:

Algemene Gegevens

Auteurs

  • Martina Weimer,
  • Lisanne Kooij

Autorisators

  • Peter Vink, EBP-expert werkzaam bij omni cura ACADEMY

Stap 1: Ask

Klinisch Scenario

Patiënten die zijn geclipd of gecoiled vanwege een SAB in een Academisch ziekenhuis komen bij ons op de afdeling met het beleid: compressie kousen en pas na 5 dagen na de ingreep starten met Fraxiprine(LMWH) Dit ter preventie van DVT en het risico van een bloeding te voorkomen.
Beoordeling
Maximaal 125 woorden.
Correct taalgebruik.
Onzekerheid duidelijk weergegeven.

PICO

P: aneurysma, gecoild, aneurysma, geclipt, subarachnoïdale bloeding
I: compressiekousen (5 dagen) & laag moleculaire heparine (fraxiparine)
C: laag moleculaire heparine (fraxiparine)
O: (kans op) diep veneuze trombose
Beoordeling
PICO sluit aan bij het klinisch scenario.
PICO is compleet.
Uitkomst is relevant voor de patiënt.
Uitkomst is neutraal geformuleerd.

Vraag

Hebben patiënten die na clippen of coilen van een SAB 5 dagen compressie kousen krijgen en daarna starten met Fraxiparine (LMWH) in vergelijking met patiënten die direct starten met Fraxiparine (LMWH) en geen compressie kousen dragen een verhoogde kans op trombose?
Beoordeling
De vraag is een voorgrondvraag.
De vraag is concreet.

Geef een reactie