Auteurs: Jelle Reijngoudt (Docent-onderzoeker Fontys Hogeschool), Celine Fabrie (Student HBO-Verpleegkunde Zorg in Oktober)
Autorisators: Jelle Reijngoudt (Docent-onderzoeker Fontys Hogeschool)

Klinisch Scenario

Bij patiënten met een levensverwachting van minder dan twee weken kan de arts kiezen voor palliatieve sedatie om een refractair symptoom te verlichten. In de thuissituatie komt dit veelvuldig voor: 34.000 keer in 2017 (SFK, 2018). Het valt in de thuissituatie op dat er soms wordt gekozen voor het geven van midazolam middels bolussen en soms voor het gebruik van een spuitenpomp voor continue toediening. De keuze tussen deze twee toedieningsmethoden lijkt arts-afhankelijk te zijn. De vraag is of dit invloed heeft op het comfort van de patiënt. De klinische onzekerheid is daarom ook of de toedieningsmethode invloed heeft op het comfort van de patiënt gedurende de palliatieve sedatie.

PICO

  • P:
  • I:
  • C:
  • O:

De Vraag

Geeft het toedienen van bolussen midazolam meer comfort dan het continu toedienen van midazolam middels een spuitenpomp om palliatieve sedatie te bereiken?