Auteurs: Marjolein Groeneveld
Autorisators: Peter Vink, Jannick vd Linden (verpleegkundige, klinisch epidemioloog Catharinaziekenhuis)

Klinisch Scenario

In ons werk als verpleegkundig consulenten geriatrie komen wij regelmatig patiënten tegen met een delier. Het delier wordt meer belastend en ernstiger ervaren, zowel door patiënt, mantelzorgers en professionals, als er sprake is van nachtelijke motorische onrust. Vaak is dit een gevolg van angst door hallucinaties, wanen en desoriëntatie. White noise is een term die we recent zijn tegengekomen en dan vooral als middel bij tinnitus, slapeloosheid bij volwassenen en baby’s. Daarnaast merken we in de praktijk dat een aantal patiënten zichtbaar ontspannen van hun favoriete muziek. Wij zoeken naar onderbouwing in de literatuur voor de effectiviteit van deze interventie bij motorische onrust door delier, aangezien dit een eenvoudig toepasbare interventie is welke verlichting van de symptomen van het delier kan geven.

PICO

  • P:
  • I:
  • C:
  • O:

De Vraag

Wat is het effect van white noise en muziek als interventie bij nachtelijke onrust door een delier?