Wat is het effect van white noise en muziek als interventie bij nachtelijke onrust door een delier?

Upload 20 november 2019.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Stap 1: Ask

Auteurs: Marjolein Groeneveld
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY), Jannick vd Linden (verpleegkundige, klinisch epidemioloog Catharinaziekenhuis)

Klinisch Scenario

In ons werk als verpleegkundig consulenten geriatrie komen wij regelmatig patiënten tegen met een delier. Het delier wordt meer belastend en ernstiger ervaren, zowel door patiënt, mantelzorgers en professionals, als er sprake is van nachtelijke motorische onrust. Vaak is dit een gevolg van angst door hallucinaties, wanen en desoriëntatie.
White noise is een term die we recent zijn tegengekomen en dan vooral als middel bij tinnitus, slapeloosheid bij volwassenen en baby’s. Daarnaast merken we in de praktijk dat een aantal patiënten zichtbaar ontspannen van hun favoriete muziek. Wij zoeken naar onderbouwing in de literatuur voor de effectiviteit van deze interventie bij motorische onrust door delier, aangezien dit een eenvoudig toepasbare interventie is welke verlichting van de symptomen van het delier kan geven.
Beoordeling
Maximaal 125 woorden.
Correct taalgebruik.
Onzekerheid duidelijk weergegeven.

PICO

P: volwassen, delier
I: white noise, favoriete muziek
C: standaard interventies
O: motorische onrust, nacht
Beoordeling
PICO sluit aan bij het klinisch scenario.
PICO is compleet.
Uitkomst is relevant voor de patiënt.
Uitkomst is neutraal geformuleerd.

Vraag

Wat is het effect van white noise en muziek als interventie bij nachtelijke onrust door een delier?
Beoordeling
De vraag is een voorgrondvraag.
De vraag is concreet.

Geef een reactie