Wat is de voorspellende waarde van een meetinstrument op het suïciderisico bij patiënten op een gesloten opname-unit van de afdeling Psychiatrie?

Upload 1 april 2019.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
0 stemmen

Stap 1: Ask

Auteurs: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY), Paul Doedens (verpleegkundige en promovendus Psychiatrie Amsterdam UMC, gesloten afdeling)
Autorisators: niet noodzakelijk

Klinisch Scenario

Op de gesloten afdeling van de afdeling Psychiatrie in het Amsterdam UMC, locatie AMC, is het protocol voor suïcidepreventie toe aan een update. Een belangrijk onderdeel hiervan is de inschatting van het risico op suïcide. Verpleegkundigen en psychiaters (in opleiding) zijn van mening dat het risico op suïcide met een meetinstrument niet beter kan worden ingeschat dan door de klinische
blik van een ervaren zorgprofessional. Om deze veronderstelling te toetsen stellen we de volgende vraag: Wat is de voorspellende waarde van een meetinstrument op het suïciderisico bij patiënten op een gesloten opname-unit van de afdeling Psychiatrie?
Beoordeling
Maximaal 125 woorden.
Correct taalgebruik.
Onzekerheid duidelijk weergegeven.

PICO

P: psychiatrische aandoening, gesloten afdeling
I: meetinstrument
C:
O: (risico op) suïcide
Beoordeling
PICO sluit aan bij het klinisch scenario.
PICO is compleet.
Uitkomst is relevant voor de patiënt.
Uitkomst is neutraal geformuleerd.

Vraag

Wat is de voorspellende waarde van een meetinstrument op het suïciderisico bij patiënten op een gesloten opname-unit van de afdeling Psychiatrie?
Beoordeling
De vraag is een voorgrondvraag.
De vraag is concreet.

Geef een reactie