Flint et al. (2005) – beoordeling door Peter.

Dit betreft een systematic review naar de effectiviteit van continue IV-toediening versus intermitterend flushen op de doorgankelijkheid van intraveneuze katheters bij neonaten. Twee studies (RCT's) werden gevonden en van voldoende kwaliteit beoordeeld voor inclusie. De SR is goed uitgevoerd volgens Cochrane protocollen, hoewel niet alles van de checklist exact is omschreven, vandaar een 'hoge' kwaliteit als eindoordeel.
Upload 31 mei 2021.

Inhoud

Auteurs: Peter Vink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Nog geen autorisators.

De Beoordeling

Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit: zeer hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

Systematic Review volgens het protocol van Cochrane.

Beoordeling:

Zeer goed uitgevoerde systematic review.

De Checklist


Welke van onderstaande onderdelen zijn duidelijk/voldoende omschreven? patiëntenpopulatie, interventie, controle interventie, uitkomst(en)
Toelichting: Omschreven op pagina 3.

Is de periode van zoeken omschreven? ja
 In welke periode is gezocht naar primaire studies? The Cochrane Central Register of Controlled Trials: Issue 2, 2004 CINAHL: 1982 - June 2004 MEDLINE: 1966 - - June 2004

Is de zoekactie uitgevoerd in relevantie databanken? ja

Passen de zoektermen bij de vraagstelling? ja

Is de volledige zoekstrategie weergegeven of te downloaden? ja
Toelichting: Pagina 4 onder 'Search methods for identification of studies'.

Zijn inclusiecriteria omschreven? ja
 Is het niveau van bewijsmateriaal (studiedesign) opgenomen in de inclusiecriteria? ja
  Welke studiedesigns werden geïncludeerd? randomised controlled trials

Vond de selectie plaats door minimaal twee personen? niet omschreven
Toelichting: Gezien een Cochrane strategie is gebruikt (Cochrane Neonatal Review Group) verwacht ik dat dit wel keurig is gebeurd.

Zijn de geïncludeerde primaire studies beoordeeld op validiteit? ja
 Is de beoordeling door twee reviewers uitgevoerd? ja
  Voerden zij de beoordeling onafhankelijk van elkaar uit? ja
  Werden meningsverschillen zo eerlijk en objectief mogelijk opgelost? niet omschreven
 Werd er een expliciete lijst van criteria gebruikt voor de beoordeling? ja
  Bevat deze lijst alle relevante risico’s voor bias voor de geïncludeerde studiedesigns? ja
Toelichting: Pagina 4 onder 'Data collection and analysis'. "Differences were resolved by discussion. " = niet heel duidelijk

Is de data-extractie door minimaal twee reviewers uitgevoerd? ja
 Deden zij dit onafhankelijk van elkaar? ja

Is de data-extractie gestandaardiseerd? niet omschreven
Toelichting: "Differences were resolved by discussion. "

Hoe zijn de belangrijkste kenmerken van de geïncludeerde studies weergegeven? in een tabel, tekstueel

Is er een meta-analyse uitgevoerd? nee

Gerelateerd

Geef een reactie