Tan et al. (2021) – beoordeling door Melanie & Peter.

Upload 23 januari 2023.

Inhoud

Auteurs: Melanie Rink, Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)

De Beoordeling

Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit: hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

Inzichtelijke zoekstrategie en alleen gezocht op RCT vanaf 2008. Er is eerst breed gezocht en vervolgens geïncludeerd op patiënten met orthopedische chirurgie, vanaf 18 jaar, en geen diep veneuze trombose voor de operatie.

Beoordeling:

De onderzoekers hebben duidelijk hun zoekstrategie beschreven en hebben verschillende modellen/checklists gebruikt ter beoordeling. Alleen is het niet duidelijk of de onderzoekers  onafhankelijk van elkaar de artikelen hebben beoordeeld.

De Checklist


Welke van onderstaande onderdelen zijn duidelijk/voldoende omschreven? patiëntenpopulatie, interventie, controle interventie, uitkomst(en)

Is de periode van zoeken omschreven? ja
 In welke periode is gezocht naar primaire studies? 2008-2021

Is de zoekactie uitgevoerd in relevantie databanken? ja

Passen de zoektermen bij de vraagstelling? ja

Is de volledige zoekstrategie weergegeven of te downloaden? ja

Zijn inclusiecriteria omschreven? ja
 Is het niveau van bewijsmateriaal (studiedesign) opgenomen in de inclusiecriteria? ja
  Welke studiedesigns werden geïncludeerd? RCT

Vond de selectie plaats door minimaal twee personen? ja
  Voerde deze personen de selectie onafhankelijk van elkaar uit? nee
  Werden meningsverschillen zo objectief mogelijk opgelost? niet omschreven

Zijn de geïncludeerde primaire studies beoordeeld op validiteit? ja
 Is de beoordeling door twee reviewers uitgevoerd? ja
  Voerden zij de beoordeling onafhankelijk van elkaar uit? niet omschreven
  Werden meningsverschillen zo eerlijk en objectief mogelijk opgelost? niet omschreven
 Werd er een expliciete lijst van criteria gebruikt voor de beoordeling? niet omschreven

Is de data-extractie door minimaal twee reviewers uitgevoerd? ja
 Deden zij dit onafhankelijk van elkaar? niet omschreven

Is de data-extractie gestandaardiseerd? ja

Hoe zijn de belangrijkste kenmerken van de geïncludeerde studies weergegeven? in een tabel

Is er een meta-analyse uitgevoerd? ja
 Van wat voor studies zijn de resultaten samengevoegd? Randomised Controlled Trials (RCT's)
 Beargumenteren de onderzoekers waarom het gepast is om resultaten te combineren in een meta-analyse? ja
 Is er sprake van klinische of methodologische heterogeniteit? ja
 Is er sprake van statistische heterogeniteit? ja

Gerelateerd

Geef een reactie