Sachdeva et al. (2018) – beoordeling door Melanie & Peter.

Upload 23 januari 2023.

Inhoud

Auteurs: Peter Vink (Stafadviseur Kwaliteit & Zorg Amsterdam UMC), Melanie Rink (Verpleegkundige AmsterdamUMC)
Autorisators: Peter Vink

De Beoordeling

Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Checklist:
Kwaliteit: zeer hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

Dit betreft een Cochrane Review uit 2019, met een zoekstrategie naar RCT’s met betrekking tot compressie kousen om diep veneuze trombose te voorkomen. Patiënten van elk geslacht en leeftijd werden geïncludeerd, met ziekenhuisopnames voor elke reden behalve CVA. Ze includeerden studies waarin ‘graduated compression stockings’ werden vergeleken met ‘geen profylaxe’ of een andere vorm van profylaxe.

Beoordeling:

Het betreft een zeer goed uitgevoerde systematic review, conform de standaarden van Cochrane Institute.

De Checklist


Welke van onderstaande onderdelen zijn duidelijk/voldoende omschreven? patiëntenpopulatie, interventie, controle interventie, uitkomst(en)

Is de periode van zoeken omschreven? ja
 In welke periode is gezocht naar primaire studies? Maart 2018

Is de zoekactie uitgevoerd in relevantie databanken? ja

Passen de zoektermen bij de vraagstelling? ja

Is de volledige zoekstrategie weergegeven of te downloaden? ja

Zijn inclusiecriteria omschreven? ja
 Is het niveau van bewijsmateriaal (studiedesign) opgenomen in de inclusiecriteria? ja
  Welke studiedesigns werden geïncludeerd? RCT's

Vond de selectie plaats door minimaal twee personen? ja
  Voerde deze personen de selectie onafhankelijk van elkaar uit? nee
  Werden meningsverschillen zo objectief mogelijk opgelost? ja

Zijn de geïncludeerde primaire studies beoordeeld op validiteit? ja
 Is de beoordeling door twee reviewers uitgevoerd? ja
  Voerden zij de beoordeling onafhankelijk van elkaar uit? ja
  Werden meningsverschillen zo eerlijk en objectief mogelijk opgelost? ja
 Werd er een expliciete lijst van criteria gebruikt voor de beoordeling? ja
  Bevat deze lijst alle relevante risico’s voor bias voor de geïncludeerde studiedesigns? ja
Toelichting: Risk of Bias tool werd gebruikt.

Is de data-extractie door minimaal twee reviewers uitgevoerd? nee

Is de data-extractie gestandaardiseerd? ja

Hoe zijn de belangrijkste kenmerken van de geïncludeerde studies weergegeven? in een tabel, tekstueel

Is er een meta-analyse uitgevoerd? ja
 Van wat voor studies zijn de resultaten samengevoegd? Randomised Controlled Trials (RCT's)
 Beargumenteren de onderzoekers waarom het gepast is om resultaten te combineren in een meta-analyse? ja
 Is er sprake van klinische of methodologische heterogeniteit? ja
 Is er sprake van statistische heterogeniteit? ja
Toelichting: Er zijn verschillen in de patiënten, setting en onderzoeksmethodes. Heterogeniteit is getest met I2.

Gerelateerd

Geef een reactie