Vereniging van Revalidatieartsen (2017) – beoordeling door Melanie.

Ze hebben het volgens de juiste standaard uitgevoerd.

Enige verbeterpunt is dat de richtlijn niet is herzien in 2020 zoals de bedoeling.

Upload 23 januari 2023.

Stap 3: Appraise

Auteurs: Melanie Rink
Autorisators: Peter Vink (EBP-expert omni cura ACADEMY)
Studiedesign:
Methode: online tool van Omni Cura Academy
Kwaliteit: zeer hoog
Risico op bias: niet ernstig
Methodologie:

Het is een richtlijn uit 2017 en is gebaseerd op AGREE II instrument.

Beoordeling:

Ze hebben het volgens de juiste standaard uitgevoerd.

Enige verbeterpunt is dat de richtlijn niet is herzien in 2020 zoals de bedoeling.

Beoordeling
De methodologie is kort samengevat.
Patiëntkarakteristieken zijn vermeld.
Er is, indien mogelijk, gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde checklist.
Er is een reële inschatting gemaakt van de methodologische kwaliteit en het risico op bias.


Er zijn systematische methoden gebruikt voor het zoeken naar wetenschappelijk bewijsmateriaal. 7

De criteria voor het selecteren van het wetenschappelijk bewijsmateriaal zijn duidelijk beschreven. 7

De sterke punten en beperkingen van het wetenschappelijk bewijs zijn beschreven. 7

De gebruikte methoden om de aanbevelingen op te stellen, zijn duidelijk beschreven. 7

Gezondheidswinst, bijwerkingen en risico’s zijn overwogen bij het opstellen van de aanbevelingen. 7

Er bestaat een expliciet verband tussen de aanbevelingen en het onderliggende wetenschappelijke bewijsmateriaal. 7

De richtlijn is voor publicatie door externe experts beoordeeld. 7

Een procedure voor herziening van de richtlijn is vermeld. 7

Bronvermelding

  1. Vereniging van Revalidatieartsen, VRA. (2017) Richtlijn Dwarslaesierevalidatie Richtlijn .